فولاد MO40 گرد 30 هاترول تهران

فولاد MO40 گرد 30 هاترول تهران 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

380.000

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

تهران

سایز

گرد 30

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

هاترول

sort

30