لوله درز دار مستقیم

https://fouladkhazar.com/wp-content/uploads/2019/07/3-13.jpg -

لوله درز دار مستقیم    لوله درز دار مستقیم ( Straight Seam ) و درز مارپیچ یا اسپیرال ( Spiral Seam )   لوله های درزدار بسته به روش تولید و شکل دهی ورق مورد استفاده به دو دسته­ی کلی لوله های درز مستقیم ( Straight Seam ) و درز مارپیچ یا اسپیرال ( Spiral […]