فولاد خزر پیشرو

 

02167546

ورق آلیاژی

دسته بندی محصولات بر اساس:

کارخانه: تهران
عنوان محصولمحل تحویلضخامتقیمت
ورق mo40 تهران 30 میل بنگاه تهران 30 mm 54.000
ورق mo40 تهران 25 میل بنگاه تهران 25 mm 54.000
ورق mo40 تهران 20 میل بنگاه تهران 20 mm 57.000
ورق mo40 تهران 15 میل بنگاه تهران 15 mm 75.000
ورق mo40 تهران 12 میل بنگاه تهران 12 mm 75.000
ورق mo40 تهران 10 میل بنگاه تهران 10 mm 75.000