فولاد خزر پیشرو

 

02167546

نبشی

نبشی

 

نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این مقطع از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار میرود. نبشیها جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود.

0

توضیحات

نبشی

 

نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این مقطع از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار میرود. نبشیها جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود.

 

 

کاربرد نبشی

 

این مقطع به مقطعی گفته می شود که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع می توان گفت که یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی است که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار گرفته می شود. کاربرد نبشیها برای متصل کردن پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و متصل کردن ستون ها به صفحات در فوندانسیون است. همچنین برای ساختن ستون و خرپا کاربرد دارد. به علاوه در برخی سازه ها همانند سازه های مربوط به آسانسورها ، نبشیهای خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که در اصطلاح به آن نبشی لقمه گفته می شود. اگر ابعاد نبشی ۵۰ تا ۱۵۰ میلی متر باشد از آن برای اتصالات پل ها به ستون ها و یاتیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون استفاده می شود.

 

انواع نبشیها

 

نبشیها به دو صورت تولید می شوند :

نبشیهای پرسی : ابتدا به صورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق ، خم شده و به شکل این مقطع درمی آید.

نبشیهای فابریک : از همان اول پروسه تولید ، به شکل نبشی ، از خط تولید خارج می شود.

 

دسته دوم طبقه بندی نبشیها، از لحاظ شکل ظاهری می باشد که به دو دسته نبشیهای بال مساوی و نبشیهای بال نامساوی دسته بندی می شود که با توجه به شکل های زیر می توان به تفاوت بین آنها پی برد.

 

 

نبشیها با دو مشخصه شناخته می شوند :

 

۱- اندازه بال ها

۲- ضخامت

 

بعنوان مثال نبشی ۴۰ * ۴۰ * ۴ یعنی اندازه بال ها ۴۰ * ۴۰ است و ضخامت هر بال ۴ می باشد. نبشیها از نمره ۳ شروع و تا نمره ۲۰ ختم می شوند.

 

 

نحوه محاسبه تقریبی وزن نبشی فولاد

 

اندازه بال نبشی * طول نبشی * ضخامت نبشی * ۷۸۵۰ * ۲

در فرمول بالا ، واحد اندازه بال ، طول و ضخامت نبشی ، بر حسب متر بوده و وزن حاصل ، بر حسب کیلوگرم می باشد.

 

 

نبشی های گالوانیزه

 

آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. در نبشیهای گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند بکار می‌رود و آهن به عنوان کاتد.

روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد. از نبشیهای گالوانیزه هر جا که احتمال خوردگی آهن و زنگ زدگی وجود دارد استفاده می شود.

 

– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان فولاد خزر در تماس باشید: 02167546

– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان فولاد خزر در تماس باشید: 02167546