فولاد MO40 گرد 90 روتراش تهران

فولاد MO40 گرد 90 روتراش تهران 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

53.000

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

تهران

سایز

گرد 90

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

روتراش(پیلینگ)

sort

1090