فولاد MO40 گرد 36 روتراش تهران

فولاد MO40 گرد 36 روتراش تهران 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

51.000

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

تهران

سایز

گرد 36

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

روتراش(پیلینگ)

sort

1036