فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد MO40 گرد 35 آنیل یزد

فولاد MO40 گرد 35 آنیل یزد 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

0

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

یزد

سایز

گرد 35

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

آنیل(ازرولد)

sort

35