فولاد MO40 گرد 310 هاترول اصفهان

فولاد MO40 گرد 310 هاترول اصفهان 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

0

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

اصفهان

سایز

گرد 310

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

هاترول

sort

310