فولاد خزر پیشرو

 

02167546

فولاد MO40 گرد 30 روتراش تهران

فولاد MO40 گرد 30 روتراش تهران 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

51.000

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

تهران

سایز

گرد 30

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

روتراش(پیلینگ)

sort

1030