فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد MO40 گرد 30 روتراش تهران

فولاد MO40 گرد 30 روتراش تهران 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

0

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

تهران

سایز

گرد 30

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

روتراش(پیلینگ)

sort

1030