فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد MO40 گرد 220 هاترول اصفهان

قیمت فولاد MO40 گرد 220 هاترول اصفهان 1.7225 فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد

0

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

اصفهان

سایز

گرد 220

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

هاترول

sort

220