فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد MO40 گرد 220 هاترول اسفراین

فولاد MO40 گرد 220 هاترول اسفراین 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

0

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

اسفراین

سایز

گرد 230

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

هاترول