02167546

فولاد MO40 گرد 175 هاترول اصفهان

فولاد MO40 گرد 175 هاترول اصفهان 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

0

اطلاعات بیشتر

وزن1 کیلوگرم
کارخانه

اصفهان

سایز

گرد 175

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

هاترول

sort

175