فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد MO40 گرد 155 آنیل یزد

فولاد MO40 گرد 155 آنیل یزد 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

780.000

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

یزد

سایز

گرد 155

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

آنیل(ازرولد)

sort

155