02167546

فولاد MO40 گرد 145 روتراش تهران

فولاد MO40 گرد 145 روتراش تهران 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

53.000

اطلاعات بیشتر

وزن1 کیلوگرم
کارخانه

تهران

سایز

گرد 145

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

روتراش(پیلینگ)

sort

10145