فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد MO40 گرد 120 هاترول اسفراین

فولاد MO40 گرد 120 هاترول اسفراین 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

540.000

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

اسفراین

سایز

گرد 120

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

هاترول

sort

120