فولاد خزر پیشرو

 

02167546

فولاد MO40 گرد 115 روتراش تهران

فولاد MO40 گرد 115 روتراش تهران 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

53.000

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

تهران

سایز

گرد 115

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

روتراش(پیلینگ)

sort

10115