فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد ck45 گرد 75 تهران

فولاد ck45 گرد 75 تهران 1.1191 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

 

0

اطلاعات بیشتر

کارخانه

تهران

sort

75

محل تحویل

بنگاه تهران

سایز

گرد 75