فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد ck45 گرد 33 هاترول یزد

فولاد ck45 گرد 33 هاترول یزد 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

32.000

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

یزد

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

هاترول

sort

33

سایز

گرد 33