فولاد خزر پیشرو

02167546

فولاد ck45 گرد 21 هاترول یزد

فولاد ck45 گرد 21 هاترول یزد 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

0

اطلاعات بیشتر

وزن 1 کیلوگرم
کارخانه

یزد

سایز

گرد 21

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

هاترول

sort

21