سمانتاسیون 1.7149

 

فولاد سمانتاسیون 1.7149 – Case Hardening Steel

 

نام های دیگر: 10277-4 – 17210

خصوصیت: چقرمگی خوب و سختی پذیری سطحی متوسط

کاربرد: ساخت قطعات تحت تنش متوسط مثل چرخ دنده ها کوچک, میل بادامک, پین های ثابت و گردان و مفصل گاردان

دمای پیش گرم: 150 الی 200 درجه سانتیگراد

Heat Treatment °C

Forging: 850-1150

Annealing: 650-700

Hardening: 880-980/650-680/860-900/780-820

Quenching: Oil – Water – Salt Bath

توضیحات

سمانتاسیون 1.7149

 

فولاد سمانتاسیون 1.7149 – Case Hardening Steel

 

نام های دیگر: 10277-4 – 17210

خصوصیت: چقرمگی خوب و سختی پذیری سطحی متوسط

کاربرد: ساخت قطعات تحت تنش متوسط مثل چرخ دنده ها کوچک, میل بادامک, پین های ثابت و گردان و مفصل گاردان

دمای پیش گرم: 150 الی 200 درجه سانتیگراد

Heat Treatment °C

Forging: 850-1150

Annealing: 650-700

Hardening: 880-980/650-680/860-900/780-820

Quenching: Oil – Water – Salt Bath

 

– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان فولاد خزر در تماس باشید: 02167546

– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان فولاد خزر در تماس باشید: 02167546