فولاد خزر پیشرو

02167546

قیمت فولاد

دسته بندی محصولات بر اساس:

کارخانه: تهران
عنوان محصولمحل تحویلسایزقیمت
فولاد vcn150 گرد 60 تهران بنگاه تهران گرد 60 85.000
فولاد vcn150 گرد 55 تهران بنگاه تهران گرد 55 85.000
فولاد vcn150 گرد 50 تهران بنگاه تهران گرد 50 85.000
فولاد vcn150 گرد 45 تهران بنگاه تهران گرد 45 85.000
فولاد vcn150 گرد 40 تهران بنگاه تهران گرد 40 85.000