دفتر مرکزی

تهران، شادآباد، 45 متری زرند، مجتمع تجاری پارسه، پلاک 38

انبار

تهران، فتح 29، سوم غربی، پلاک 1    /     تهران، بازارآهن شادآباد، خرداد جنوبی، پلاک 82

نشانی ایمیل:

fouladkhazar@gmail.com

fouladkhazar1400@gmail.com

سایر شماره های تماس:

021-66100384      021-65030028

021-6667-5170      021-6667-3776

021-6667-2159      021-6667-3648

021-6667-2188      021-6667-1244

021-6667-0744      021-6667-2176