قیمت فولاد

برای ساخت فولاد، دو روش عمده وجود دارد. روش اول استفاده از آهن اسفنجی و کوره‌های قوس الکتریکی برای ذوب آهن اسفنجی و سپس آلیاژسازی است.

روش دوم استفاده از آهن خام (آهن تولید شده در فرایند احیای غیرمستقیم) و سوزاندن کربن اضافی آن است. طی این فرایند میزان کربن آهن خام از بازهٔ ۵٫۳ تا ۶ به ۲٫۰ تا ۱٫۵ درصد وزنی کاهش می‌یابد، سپس عناصر دیگر در آن افزوده می‌شوند تا ترکیب مورد نظر بدست آید.

آهن معمولاً به صورت سنگ معدنی مانند مگنتیت و هماتیت در پوسته زمین یافت می‌شود.

فولاد را با سوزاندن کربن آهن خام سفید و همجوش کردن آن با کمی کربن و اندازه کردن عنصر‌های دیگر در آن، به دو روش خمیری کردن و ذوب کردن تولید می‌کنند.

در آغاز صنعت فولادسازی، فولاد به این روش ساخته می‌شد. در این روش آهن خام را در تشت کوره‌ی شعله‌ای گذاشته می‌شود و روی آن شعله دمیده می‌شود تا مذاب شود.

آهن‌خام مذاب شده به هم زده می‌شود تا کربن آن با تماس با اکسیژن هوا بسوزد.

پس از آن که کربن آن به مقدار قابل توجهی به صورت گاز از آن جدا شد، دمای ذوب آن بالا می‌رود و به صورت خمیری درمی‌آید.

خمیر فولاد به صورت تکه‌تکه با گازانبر از کوره بیرون آورده می‌شود و با پتک روی آن می‌کوبند تا سرباره تشکیل شده از آن جدا شود و یکپارچه شوند.سپس از فولاد بدست آمده‌استفاده می‌شود.

این روش به دلیل آن که ظرفیت تولید کافی نداشته و فولاد به دست آمده همواره کیفیت یکسانی نداشت دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

امروزه تقریباً تمامی فولاد جهان از طریق ذوب آهن به روش‌های مختلف به دست می‌آید. این روش‌ها می‌توانند شامل فولادسازی در کنورتور یا فولادسازی در کوره‌های EAF باشد.

در روش‌هایی که از کنوروتور استفاده می‌شود، آهن‌خام مذابی که از که فرایند کوره بلند به دست آمده‌است درون کنورتور ریخته می‌شود تا با استفاده از دمش گاز اکسیژن کربن اضافی آن سوزانده شود.

بدین ترتیب کربن فولاد به میزان مورد نظر خواهد رسید. سپس با اضافه کردن عناصر آلیاژی به آن استحکام فولاد افزایش خواهد یافت.

در روش‌هایی که از کوره‌های قوس الکتریکی استفاده می‌کنند، ابتدا آهن اسفنجی تولید شده در فرایند احیای مستقیم درون کوره قوس الکتریکی ریخته می‌شود تا ذوب گردد.

دمای این کوره‌ها به حدی است که در همان ذوب اولیه فولاد با درصد کربن نسبتاً پایین تولید می‌شود.

سپس فولاد تولید شده درون کورهٔ پاتیلی ریخته می‌شود تا در آنجا عملیات آلیاژسازی انجام شود.

این عملیات شامل تنظیم کردن میزان کربن، اضافه کردن عناصر آلیاژی و یکدست‌سازی ترکیب فولاد است.

پس از بدست آمدن ترکیب شیمیایی مورد نظر در فولاد، لازم است که آن را به صورت مورد نیاز ریخته‌گری کرد.

در اکثر موارد فولاد بدست آمده به صورت تختال، تیرآهن یا میلگرد ریختگری مداوم می‌گردد.

قیمت فولاد سمانته

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
میلگرد 1.7131 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.6587 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.6566 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.5920 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.5752 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7147 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.5714 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.5732 میلگرد تماس بگیرید

قیمت فولاد یاتاقان

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
میلگرد 145Cr6 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 100Cr6 میلگرد تماس بگیرید

قیمت فولاد مقاوم به حرارت

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
میلگرد 1.7258 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7335 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7362 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7380 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7709 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.8070 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7711 میلگرد تماس بگیرید

قیمت فولاد ابزاری سردکار

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
تسمه 1.2080(Spk) تسمه تماس بگیرید
میلگرد 1.2080(Spk) میلگرد تماس بگیرید
تسمه 1.2080(Spk) تسمه تماس بگیرید
میلگرد  1.2210(میل نقره ای) میلگرد تماس بگیرید
فولاد 1.2379(Spk-NL) میلگرد-تسمه تماس بگیرید
تسمه 1.2379(Spk-NL) تسمه تماس بگیرید
فولاد 1.2436(Spk-R) میلگرد-تسمه تماس بگیرید
فولاد 1.2436(Spk-R) میلگرد-تسمه تماس بگیرید
فولاد 1.2510 میلگرد-تسمه تماس بگیرید
فولاد 1.2510 میلگرد-تسمه تماس بگیرید
میلگرد 1.2767 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.2721 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.2419 میلگرد (قطر180) تماس بگیرید
میلگرد 1.2542 میلگرد تماس بگیرید
تسمه 1.2884 تسمه تماس بگیرید
میلگرد 1.2550 میلگرد (از قطر16 الی 35) تماس بگیرید
میلگرد 1.2842 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.2601(spk) میلگرد تماس بگیرید

قیمت فولاد ابزاری گرم کار

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
فولاد 1.2344 میلگرد_ تسمه تماس بگیرید
فولاد 1.2344 میلگرد_ تسمه تماس بگیرید
میلگرد 1.2344 میلگرد (قطر105-95-85-35) تماس بگیرید
میلگرد 1.2365 میلگرد (قطر165) تماس بگیرید
میلگرد 1.2367 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.2542 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.2567 میلگرد (قطر30) تماس بگیرید
میلگرد 1.2581 میلگرد (قطر40) تماس بگیرید
میلگرد 1.2714 میلگرد تماس بگیرید
تسمه 1.2714 تسمه تماس بگیرید
تسمه 1.2714 تسمه تماس بگیرید
تسمه 1.2767 تسمه تماس بگیرید

قیمت فولاد فنر

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
میلگرد 1.7103 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7117 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7176 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7707 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.7701 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.8159 میلگرد تماس بگیرید
تسمه 1.8159 تسمه تماس بگیرید
میلگرد 1.8161 میلگرد تماس بگیرید
ورق 70Cr2 میلگرد تماس بگیرید
ورق Ck60 ورق تماس بگیرید
ورق Ck60 ورق تماس بگیرید
ورق Ck67 ورق تماس بگیرید
ورق Ck67 ورق تماس بگیرید
ورق Ck75 ورق تماس بگیرید
ورق Ck75 ورق تماس بگیرید

قیمت فولاد قالب پلاستیک

نوع فولاد انواع مقاطع انواع مقاطع
تسمه 1.2311 تسمه تماس بگیرید
تسمه 1.2312 تسمه تماس بگیرید
تسمه 1.2312 تسمه تماس بگیرید
تسمه P20 تسمه تماس بگیرید
تسمه 1.2738 تسمه تماس بگیرید

قیمت فولاد خوش تراش

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
میلگرد 1.0715 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.0718 میلگرد‌ تماس بگیرید
میلگرد 1.0727 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.0736 میلگرد تماس بگیرید

قیمت فولاد نیتراته

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
میلگرد 1.8505 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.8507 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.8509 میلگرد تماس بگیرید
تسمه 1.8515 تسمه تماس بگیرید
میلگرد 1.8519 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.8550 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.8550 میلگرد قطر300 -320-340-350 تماس بگیرید

قیمت فولاد تندبر

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
میلگرد 1.3207 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.3243 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.3255 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.3265 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.3343 میلگرد تماس بگیرید

قیمت فولاد ساختمانی و ضد سایش

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
ورق Ck45 ورق تماس بگیرید
ورق St37 ورق تماس بگیرید
ورق St52 ورق تماس بگیرید
میلگرد St52 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد St52 میلگرد تماس بگیرید
لوله St52 (سیلندری) لوله تماس بگیرید
ورق A283 ورق تماس بگیرید

قیمت ورق فولادی

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
ورق A516 ورق تماس بگیرید
ورق A516 ورق تماس بگیرید
ورق A517 ورق تماس بگیرید
ورق کورتن ورق تماس بگیرید
ورق 17Mn4 ورق تماس بگیرید
میلگرد A105  میلگرد تماس بگیرید
لوله Api 5L لوله تماس بگیرید

قیمت میلگرد

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
میلگرد Ck45 میلگرد تماس بگیرید
ورق Ck45 ورق تماس بگیرید
میلگرد Mo40 میلگرد تماس بگیرید
ورق Mo40 ورق تماس بگیرید
لوله Mo40 لوله تماس بگیرید
میلگرد Ck60 میلگرد تماس بگیرید
ورق Ck60 ورق تماس بگیرید
 میلگرد ۴۱Cr4 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد Vcn100 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد Vcn150 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد Vcn200 میلگرد تماس بگیرید
میلگرد 1.1740 میلگرد تماس بگیرید
ورق 1.4130 ورق تماس بگیرید
ورق 1.4140 ورق تماس بگیرید

قیمت ورق استحکام بالا

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
ورق ولداکس ورق ضخامت 14 و 25 میلیمتر تماس بگیرید
ورق دومکس ورق تماس بگیرید
ورق آلفورم ورق تماس بگیرید

قیمت ورق ضدسایش

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
هاردوکس ورق تماس بگیرید
هاردوکس ورق تماس بگیرید
فولاد A36 ورق تماس بگیرید
دوروستات ورق تماس بگیرید

قیمت آلیاژهای خاص

نوع فولاد انواع مقاطع قیمت
اینکونل 600 میلگرد تماس بگیرید
اینکونل 625 ورق تماس بگیرید
استلایت میلگرد تماس بگیرید
داپلکس میلگرد-ورق تماس بگیرید
مونل میلگرد تماس بگیرید
میلکروم(هارد) میلگرد تماس بگیرید
میلکروم(معمولی) میلگرد تماس بگیرید