قیمت فولاد

قیمت فولاد

 

برای ساخت فولاد، دو روش عمده وجود دارد. روش اول استفاده از آهن اسفنجی و کوره‌های قوس الکتریکی برای ذوب آهن اسفنجی و سپس آلیاژسازی است. روش دوم استفاده از آهن خام (آهن تولید شده در فرایند احیای غیرمستقیم) و سوزاندن کربن اضافی آن است. طی این فرایند میزان کربن آهن خام از بازهٔ ۵٫۳ تا ۶ به ۲٫۰ تا ۱٫۵ درصد وزنی کاهش می‌یابد، سپس عناصر دیگر در آن افزوده می‌شوند تا ترکیب مورد نظر بدست آید.

آهن معمولاً به صورت سنگ معدنی مانند مگنتیت و هماتیت در پوسته زمین یافت می‌شود. فولاد را با سوزاندن کربن آهن خام سفید و همجوش کردن آن با کمی کربن و اندازه کردن عنصر‌های دیگر در آن، به دو روش خمیری کردن و ذوب کردن تولید می‌کنند.

در آغاز صنعت فولادسازی، فولاد به این روش ساخته می‌شد. در این روش آهن خام را در تشت کوره‌ی شعله‌ای گذاشته می‌شود و روی آن شعله دمیده می‌شود تا مذاب شود. آهن‌خام مذاب شده به هم زده می‌شود تا کربن آن با تماس با اکسیژن هوا بسوزد.

پس از آن که کربن آن به مقدار قابل توجهی به صورت گاز از آن جدا شد، دمای ذوب آن بالا می‌رود و به صورت خمیری درمی‌آید. خمیر فولاد به صورت تکه‌تکه با گازانبر از کوره بیرون آورده می‌شود و با پتک روی آن می‌کوبند تا سرباره تشکیل شده از آن جدا شود و یکپارچه شوند.

سپس از فولاد بدست آمده‌استفاده می‌شود. این روش به دلیل آن که ظرفیت تولید کافی نداشته و فولاد به دست آمده همواره کیفیت یکسانی نداشت دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

امروزه تقریباً تمامی فولاد جهان از طریق ذوب آهن به روش‌های مختلف به دست می‌آید. این روش‌ها می‌توانند شامل فولادسازی در کنورتور یا فولادسازی در کوره‌های EAF باشد.

در روش‌هایی که از کنوروتور استفاده می‌شود، آهن‌خام مذابی که از که فرایند کوره بلند به دست آمده‌است درون کنورتور ریخته می‌شود تا با استفاده از دمش گاز اکسیژن کربن اضافی آن سوزانده شود. بدین ترتیب کربن فولاد به میزان مورد نظر خواهد رسید. سپس با اضافه کردن عناصر آلیاژی به آن استحکام فولاد افزایش خواهد یافت. در روش‌هایی که از کوره‌های قوس الکتریکی استفاده می‌کنند، ابتدا آهن اسفنجی تولید شده در فرایند احیای مستقیم درون کوره قوس الکتریکی ریخته می‌شود تا ذوب گردد. دمای این کوره‌ها به حدی است که در همان ذوب اولیه فولاد با درصد کربن نسبتاً پایین تولید می‌شود. سپس فولاد تولید شده درون کورهٔ پاتیلی ریخته می‌شود تا در آنجا عملیات آلیاژسازی انجام شود. این عملیات شامل تنظیم کردن میزان کربن، اضافه کردن عناصر آلیاژی و یکدست‌سازی ترکیب فولاد است.

پس از بدست آمدن ترکیب شیمیایی مورد نظر در فولاد، لازم است که آن را به صورت مورد نیاز ریخته‌گری کرد. در اکثر موارد فولاد بدست آمده به صورت تختال، تیرآهن یا میلگرد ریختگری مداوم می‌گردد.

قیمت فولاد سمانته

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
میلگرد 1.7131میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.6587میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.6566میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.5920میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.5752میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7147میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.5714میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.5732میلگردتماس بگیرید

قیمت فولاد یاتاقان

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
میلگرد 145Cr6میلگردتماس بگیرید
میلگرد 100Cr6میلگردتماس بگیرید

قیمت فولاد مقاوم به حرارت

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
میلگرد 1.7258میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7335میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7362میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7380میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7709میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.8070میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7711میلگردتماس بگیرید

قیمت فولاد ابزاری سردکار

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
تسمه 1.2080(Spk)تسمهتماس بگیرید
میلگرد 1.2080(Spk)میلگردتماس بگیرید
تسمه 1.2080(Spk)تسمهتماس بگیرید
میلگرد  1.2210(میل نقره ای)میلگردتماس بگیرید
فولاد 1.2379(Spk-NL)میلگرد-تسمهتماس بگیرید
تسمه 1.2379(Spk-NL)تسمهتماس بگیرید
فولاد 1.2436(Spk-R)میلگرد-تسمهتماس بگیرید
فولاد 1.2436(Spk-R)میلگرد-تسمهتماس بگیرید
فولاد 1.2510میلگرد-تسمهتماس بگیرید
فولاد 1.2510میلگرد-تسمهتماس بگیرید
میلگرد 1.2767میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.2721میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.2419میلگرد (قطر180)تماس بگیرید
میلگرد 1.2542میلگردتماس بگیرید
تسمه 1.2884تسمهتماس بگیرید
میلگرد 1.2550میلگرد (از قطر16 الی 35)تماس بگیرید
میلگرد 1.2842میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.2601(spk)میلگردتماس بگیرید

قیمت فولاد ابزاری گرم کار

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
فولاد 1.2344میلگرد_ تسمهتماس بگیرید
فولاد 1.2344میلگرد_ تسمهتماس بگیرید
میلگرد 1.2344میلگرد (قطر105-95-85-35)تماس بگیرید
میلگرد 1.2365میلگرد (قطر165)تماس بگیرید
میلگرد 1.2367میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.2542میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.2567میلگرد (قطر30)تماس بگیرید
میلگرد 1.2581میلگرد (قطر40)تماس بگیرید
میلگرد 1.2714میلگردتماس بگیرید
تسمه 1.2714تسمهتماس بگیرید
تسمه 1.2714تسمهتماس بگیرید
تسمه 1.2767تسمهتماس بگیرید

قیمت فولاد فنر

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
میلگرد 1.7103میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7117میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7176میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7707میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.7701میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.8159میلگردتماس بگیرید
تسمه 1.8159تسمهتماس بگیرید
میلگرد 1.8161میلگردتماس بگیرید
ورق 70Cr2میلگردتماس بگیرید
ورق Ck60ورقتماس بگیرید
ورق Ck60ورقتماس بگیرید
ورق Ck67ورقتماس بگیرید
ورق Ck67ورقتماس بگیرید
ورق Ck75ورقتماس بگیرید
ورق Ck75ورقتماس بگیرید

قیمت فولاد قالب پلاستیک

نوع فولادانواع مقاطعانواع مقاطع
تسمه 1.2311تسمهتماس بگیرید
تسمه 1.2312تسمهتماس بگیرید
تسمه 1.2312تسمهتماس بگیرید
تسمه P20تسمهتماس بگیرید
تسمه 1.2738تسمهتماس بگیرید

قیمت فولاد خوش تراش

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
میلگرد 1.0715میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.0718میلگرد‌تماس بگیرید
میلگرد 1.0727میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.0736میلگردتماس بگیرید

قیمت فولاد نیتراته

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
میلگرد 1.8505میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.8507میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.8509میلگردتماس بگیرید
تسمه 1.8515تسمهتماس بگیرید
میلگرد 1.8519میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.8550میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.8550میلگرد قطر300 -320-340-350تماس بگیرید

قیمت فولاد تندبر

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
میلگرد 1.3207میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.3243میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.3255میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.3265میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.3343میلگردتماس بگیرید

فولاد ساختمانی و ضد سایش

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
ورق Ck45ورقتماس بگیرید
ورق St37ورقتماس بگیرید
ورق St52ورقتماس بگیرید
میلگرد St52میلگردتماس بگیرید
میلگرد St52میلگردتماس بگیرید
لوله St52 (سیلندری)لولهتماس بگیرید
ورق A283ورقتماس بگیرید

قیمت ورق

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
ورق A516ورقتماس بگیرید
ورق A516ورقتماس بگیرید
ورق A517ورقتماس بگیرید
ورق کورتنورقتماس بگیرید
ورق 17Mn4ورقتماس بگیرید
میلگرد A105 میلگردتماس بگیرید
لوله Api 5Lلولهتماس بگیرید

قیمت میلگرد

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
میلگرد Ck45میلگردتماس بگیرید
میلگرد Ck45میلگردتماس بگیرید
میلگرد Ck45میلگردتماس بگیرید
ورق Ck45ورقتماس بگیرید
ورق Ck45ورقتماس بگیرید
میلگرد Mo40میلگردتماس بگیرید
ورق Mo40ورقتماس بگیرید
لوله Mo40لولهتماس بگیرید
ورق Mo40ورقتماس بگیرید
میلگرد Ck60میلگردتماس بگیرید
ورق Ck60ورقتماس بگیرید
 میلگرد ۴۱Cr4میلگردتماس بگیرید
میلگرد Vcn100میلگردتماس بگیرید
میلگرد Vcn150میلگردتماس بگیرید
میلگرد Vcn200میلگردتماس بگیرید
میلگرد Vcn200میلگردتماس بگیرید
میلگرد 1.1740میلگردتماس بگیرید
ورق 1.4130ورقتماس بگیرید
ورق 1.4140ورقتماس بگیرید

قیمت ورق استحکام بالا

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
ورق ولداکسورق ضخامت 14 و 25 میلیمترتماس بگیرید
ورق دومکسورقتماس بگیرید
ورق آلفورمورقتماس بگیرید

قیمت ورق ضدسایش

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
هاردوکسورقتماس بگیرید
هاردوکسورقتماس بگیرید
فولاد A36ورقتماس بگیرید
دوروستاتورقتماس بگیرید

قیمت آلیاژهای خاص

نوع فولادانواع مقاطعقیمت
اینکونل 600میلگردتماس بگیرید
اینکونل 625ورقتماس بگیرید
استلایتمیلگردتماس بگیرید
داپلکسمیلگرد-ورقتماس بگیرید
مونلمیلگردتماس بگیرید
میلکروم(هارد)میلگردتماس بگیرید
میلکروم(معمولی)میلگردتماس بگیرید