تسمه مسی

یکی از هادی های پر کاربرد در صنعت ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه تسمه مسی می باشد. از این تسمه های مسی عموما به عنوان هادی نزولی و یا هادی ارت استفاده می گردد.

تسمه های مسی تامین شده توسط شرکت فولاد خزر پیشرو از خلوص بالای 99.5 % برخوردار بوده لذا از هدایت الکتریکی بالایی برخوردار می باشد.

بزرگترین مشکل تسمه های مسی به کاربرده شده در سیستم های فوق سولفاته شدن، دزدیده شدن و قیمت آن می باشد. لذا پیشنهاد می گردد در صورت استفاده از تسمه مسی به عنوان هادی نزولی از تسمه از جنس فولاد ضد زنگ و در صورت استفاده از تسمه مسی به عنوان هادی ارت از تسمه مسی با روکش قلع استفاده گردد.

در صورت تمایل به استفاده از تسمه های مسی به عنوان هادی نزولی می بایست توجه ویژه ای به مسئله خوردگی گردد. لذا می بایست از اتصال مس به آهن گالوانیزه و یا آلومنیوم به شدت خودداری گردد. به طور مثال استفاده از هادی نزولی مسی بر روی دکل گالوانیزه مجاز نمی باشد حتی استفاده از هادی مسی در حالتی که از بالای تجهیزی از جنس گالوانیزه عبور کند نیز مجاز نیست چرا که ممکن است ذرات مس توسط باران بر روی گالوانیزه ریخته و با عث خوردگی گردد. در چنین حالتی می بایست از تسمه از جنس فلاد ضد زنگ و یا تسمه مسی قلع اندود استفاده نمود. این تسمه ها به صورت رول بوده و در ابعاد مختلف موجود می باشد.

جنس: مس با خلوص 99.5%

ابعاد: مطابق درخواست مشتری

قیمت تسمه مسی

نوع کالا اندازه طول شاخه وزن هر شاخه قیمت
تسمه مسی 3 × 20 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 2.3 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 5 × 20 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 3.7 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 10 × 20 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 3 × 25 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 2.7 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 5 × 25 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 4.7 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 3 × 30 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 3.3 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 5 × 30 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 5.5 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 10 × 30 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 5 × 40 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 10 × 40 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 5 × 50 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 9.1 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 10 × 50 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 18 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 5 × 60 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 10 × 60 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 21.7 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 5 × 80 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 10 × 80 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 28.7 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 5 × 100 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 18.1 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 10 × 100 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 35.8 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 20 × 100 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 72.1 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 10 × 120 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم) تماس بگیرید
تسمه مسی 20 × 120 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 86.5 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 10 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 2.2 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 12 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 3.1 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 14 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 4.3 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 16 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 5.5 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 18 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 6.6 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 20 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 8.6 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 25 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 13.3 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 30 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 19.1 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 35 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 25.9 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 40 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 33.8 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 45 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 50 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 52.7 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 60 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 76.5 کیلو گرم) تماس بگیرید
میله مسی 80 شاخه 3 متری (وزن هر شاخه تقریبا 135.6 کیلو گرم) تماس بگیرید
الکترو لبه گرد 10 × 30 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 10 کیلو گرم) تماس بگیرید
الکترو لبه گرد 10 × 40 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 14 کیلو گرم) تماس بگیرید
الکترو لبه گرد 10 × 50 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 17.1 کیلو گرم) تماس بگیرید
الکترو لبه گرد 10 × 60 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 20.6 کیلو گرم) تماس بگیرید
الکترو لبه گرد 10 × 80 شاخه 4 متری (وزن هر شاخه تقریبا 28.9 کیلو گرم) تماس بگیرید
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا / ضخامت
3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن
چند نکته در هنگام خرید تسمه مسی

– مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

 

– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان فولاد خزر در تماس باشید: 02167546

– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان فولاد خزر در تماس باشید: 02167546