350,000 

فولاد MO40 گرد 20 روتراش تهران

فولاد mo40 (1.7225)فولاد آلیاژیفولاد قابل عملیات حرارتی

فولاد MO40 گرد 20 روتراش تهران 1.7225 یک فولاد آلیاژی قابل عملیات حرارتی با سطح مقطع گرد است.

- +
برچسب:

اطلاعات تکمیلی

وزن 1 kg
کارخانه

تهران

سایز

گرد 20

محل تحویل

بنگاه تهران

نوع سطح

روتراش(پیلینگ)

sort

1020