فولاد خزر پیشرو

 

02167546

https://fouladkhazar.com/wp-content/uploads/2023/02/21-1.jpg -

دانش فنی گرید فولادی

 

شرکت فولاد خزر پیشرو دانش فنی بیش از ۱۶۰ گرید فولادی را از شرکت بهلر که یکی از معروفترین تولید کنندگان فولاد آلیاژی در جهان می باشد را خریداری و در ادامه خود تاکنون اقدام به طراحی و تولید بیش از ۱۸۰ گرید مختلف فولادی با توجه به درخواست مشتریان و مطابق با استانداردهای DIN آلمان BS انگلستان ،پژو و رنو فرانسه ،ASTM آمریکا و ….. نموده است.که در زیر لیست گریدهای تولید به همراه آنالیز شیمیایی و فایل دانلود را می توانید مشاهده نمایید.

No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
10038IتـجاریMax 0.17Max 0.55Max 0.750.0450.045
۲۰۰۵۰Iسخت شونده سطحیMax 0.250.17-0.370.80-1.100.0450.050Max 0.30۰٫۳۰
۳۰۰۶۰AGrade 60تـجاری۰٫۳۵-۰٫۴۲۰٫۳۰-۰٫۶۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۰۶۰۰٫۰۴۵
۴۰۰۶۰IتـجاریMax 0.37Max 0.60Max 1.600.0450.045
۵۰۰۶۰Tتـجاری۰٫۲۶-۰٫۳۵Max 0.500.50-0.800.0450.045
۶۰۰۷۰Iتـجاری۰٫۳۲-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۹۰۱٫۲۰-۱٫۸۰۰٫۰۴۵۰٫۰۴۵
۷۰۲۱۴IQSt36-3اکستروژن سرد۰٫۱۰-۰٫۱۳۰٫۰۳-۰٫۰۹۰٫۲۱-۰٫۴۰۰٫۰۲۰۰٫۰۱۰-۰٫۰۳۰Max 0.05Max 0.05Max 0.05۰٫۰۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۶۰N <= 0.007
80323IUSD7 جوشکاری۰٫۰۵-۰٫۰۹Max 0.030.40-0.600.0250.025Max 0.15Max 0.15۰٫۱۵Max 0.003Max 0.003
۹۰۳۳۵Dاکستروژن سرد۱٫۰۳۳۵Max 0.08Max 0.10Max 0.400.0300.010-0.030Max 0.10Max 0.05Max 0.1۰٫۱۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۶۰
۱۰۰۴۰۲IC22عملیات حرارتی پذیر۰٫۲۰-۰٫۲۵۰٫۰۵-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۹۰۰٫۰۶۰۰٫۰۶۰۰٫۲۰-۰٫۳۰Max 0.10Max 0.15۰٫۲۰
۱۱۰۴۱۶Dسخت شونده سطحی۰٫۱۵-۰٫۲۰ Max 0.300.30-0.600.0350.035Max 0.20Max 0.05Max 0.25۰٫۳۰Max 0.010
۱۲۰۴۳۲AA105عملیات حرارتی پذیر۱٫۰۴۳۲Max 0.350.10-0.350.60-1.050.0350.040Max 0.30Max 0.12Max 0.40Max 0.080.4Cu+Ni+Cr+Mo+V≤۱٫۰۰   &  Cr+Mo≤۰٫۳۲
۱۳۰۴۳۲DC21عملیات حرارتی پذیر۱٫۰۴۳۲۰٫۱۸-۰٫۲۳۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۱٫۰۵۰٫۰۴۰۰٫۰۵۰
۱۴۰۵۱۱B~En8C&~080M40عملیات حرارتی پذیر۰٫۳۸-۰٫۴۳۰٫۰۵-۰٫۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۴۰Max 0.40Max0.10Max0.40
۱۵۰۵۲۸Tتـجاری۰٫۲۵-۰٫۳۲ Max 0.500.60-0.800.0450.045
۱۶۰۵۳۳Dتـجاری۱٫۰۵۳۳۰٫۲۵-۰٫۳۵۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۴۵۰٫۰۴۵N<=0.012 & Ceq<=0.48
170533IتـجاریMax 0.32Max 0.60Max 1.300.0450.045  Ceq<=0.50
180535DC 55عملیات حرارتی پذیر۱٫۰۵۳۵۰٫۵۲-۰٫۶۰ Max 0.400.60-0.900.0450.045Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
190540DC 50عملیات حرارتی پذیر۱٫۰۵۴۰۰٫۴۷-۰٫۵۵ Max 0.400.60-0.900.0450.045
۲۰۰۵۴۳Iعملیات حرارتی پذیر۰٫۳۵-۰٫۴۵۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۴۵۰٫۰۴۵N<=0.012
210570DS355J2G3سخت شونده سطحی۱٫۰۵۷۰Max 0.20Max 0.55Max 1.600.0350.035
۲۲۰۷۱۵D9SMn 28خوش تراش۱٫۰۷۱۵Max 0.14Max 0.050.90-1.300.1000.270-0.330
۲۳۰۷۱۸D11SMnPb30خوش تراش۱٫۰۷۱۸Max 0.14Max 0.050.90-1.300.110.270-0.330Pb:0.20-0.035
240721D10S20خوش تراش۱٫۰۷۲۱۰٫۰۷-۰٫۱۳ Max 0.400.70-1.100.060.150-0.250
۲۵۰۷۲۳BEn32Mخوش تراش۰٫۱۲-۰٫۱۸۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۰۵۰۰٫۱۰۰-۰٫۱۸۰
۲۶۰۷۲۶D35S20خوش تراش۱٫۰۷۲۶۰٫۳۲-۰٫۳۹۰٫۱۰-۰٫۳۰۰٫۷۰-۱٫۱۰۰٫۰۶۰۰٫۱۸۰-۰٫۲۵۰
۲۷۰۷۲۷F45 MF 6خوش تراش۰٫۴۱-۰٫۴۸۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۳۰-۱٫۷۰۰٫۰۴۰۰٫۲۴۰-۰٫۳۲۰
۲۸۰۷۲۷S45 S 20خوش تراش۱٫۰۷۲۷۰٫۴۲-۰٫۵۰۰٫۱-۰٫۳۰٫۷۰-۱٫۱۰۰٫۰۶۰٫۱۸-۰٫۲۵ 
۲۹۰۷۳۶D9SMn 36خوش تراش۱٫۰۷۳۶Max 0.15Max 0.051.10-1.500.1000.340-0.400
۳۰۰۷۳۶S9 SMn 36خوش تراش۱٫۰۷۳۶۰٫۰۶۰٫۱۰Max. 0.021.20-1.400.07-0.090.32-0.37Max. 0.10Max. 0.10۰٫۱۵
۳۱۰۷۳۷S9 SMnPb 36خوش تراش۱٫۰۷۳۷۰٫۰۶-۰٫۱۰Max. 0.021.20-1.400.07-0.090.32-0.37Max. 0.10Max. 0.10۰٫۱۵Pb: 0.15-0.30
320913S50Mn7فنر۱٫۰۹۱۳۰٫۴۵-۰٫۵۵۰٫۲-۰٫۴۰۱٫۶۰-۲٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳-۰٫۰۴۵ – – –۰٫۳۵ – – –
۳۳۱۱۲۱DCK10&C10Eسخت شونده سطحی۱٫۱۱۲۱۰٫۰۷-۰٫۱۳Max 0.400.30-0.600.0350.035
۳۴۱۱۲۸P45M5عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۲۸۰٫۴۲-۰٫۵۰Max0.401.10-1.400.0350.025-0.045Max0.30Max0.10Max0.30۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۳۵۱۱۴۱DCK15& C15Eسخت شونده سطحی۱٫۱۱۴۱۰٫۱۲-۰٫۱۸Max 0.400.30-0.600.0350.035
۳۶۱۱۴۱SCK 15سخت شونده سطحی۱٫۱۱۴۱۰٫۱۲-۰٫۱۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ –۰٫۳۵
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
371148BC16Eسخت شونده سطحی۰٫۱۲-۰٫۱۸۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۶۰-۱٫۰۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰Max 0.30Max 0.15Max 0.40
۳۸۱۱۴۹BEn3Aسخت شونده سطحی۰٫۱۶-۰٫۲۴۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰Max 0.30Max 0.15Max 0.40۰٫۲۵
۳۹۱۱۴۹DCm 22& En 3Aسخت شونده سطحی۱٫۱۱۴۹۰٫۱۷-۰٫۲۴Max 0.400.30-0.600.0350.020-0.035
۴۰۱۱۴۹PAF43سخت شونده سطحی۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۴۰-۰٫۷۰۰٫۰۴۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۴۰۰٫۳۵۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۴۱۱۱۵۱DC22Eعملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۵۱۰٫۱۷-۰٫۲۴Max 0.400.40-0.700.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Max 0.050Cr+Mo+Ni <= 0.63
421152DCq22سخت شونده سطحی۱٫۱۱۵۲۰٫۱۸-۰٫۲۴Max 0.400.30-0.600.0350.035
۴۳۱۱۵۷I~ 45M5 BT UA2عملیات حرارتی پذیر۰٫۴۱-۰٫۴۵۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۹۵-۱٫۳۰۰٫۰۲۵۰٫۰۶۰-۰٫۰۹۰Max 0.25Max 0.05Max 0.25۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.0101.5<=Mneq<=1.63
441165S30 Mn 5عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۶۵۰٫۲۷-۰٫۳۴۰٫۲۰-۰٫۳۵۱٫۲۰-۱٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵ – –۰٫۳۵Cr+Mo+Ni<0.63
451167BEn 15عملیات حرارتی پذیر۰٫۳۰-۰٫۴۰۰٫۱۰-۰٫۳۵۱٫۳۰-۱٫۷۰۰٫۰۵۰۰٫۰۳۰-۰٫۰۵۰
۴۶۱۱۶۷D36Mn5عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۶۷۰٫۳۲-۰٫۴۰۰٫۱۵-۰٫۳۵۱٫۲۰-۱٫۵۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵
۴۷۱۱۶۷Iعملیات حرارتی پذیر۰٫۲۸-۰٫۳۹Max 0.600.70-1.600.0450.045
۴۸۱۱۶۹P20M5عملیات حرارتی پذیر۰٫۱۷-۰٫۲۳۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۴۰۰٫۱۵-۰٫۳۰Max 0.10Max 0.30۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۴۹۱۱۷۰D28Mn6عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۷۰۰٫۲۵-۰٫۳۲Max 0.401.30-1.650.0350.030Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
501175P41Mn4عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۷۵۰٫۴۰-۰٫۴۶۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۵۰-۱٫۰۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۴۰۰٫۰۰۸-۰٫۰۳۰Max 0.0101.15<=Mneq<=1.25
511176AAISI 1038عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۷۶۰٫۳۵-۰٫۴۲۰٫۱۰-۰٫۳۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۰۰٫۰۵۰
۵۲۱۱۷۸BC30E&CK30عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۷۸۰٫۲۶-۰٫۳۴۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۶۰-۱٫۰۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰Max 0.30Max 0.15Max 0.40
۵۳۱۱۷۸DC30E&CK30عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۷۸۰٫۲۷-۰٫۳۴Max 0.400.50-0.800.0350.035Max0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
541180BEn5C,080A32عملیات حرارتی پذیر۰٫۳۰ – ۰٫۳۵۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰Max 0.30Max 0.15Max 0.40
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
551180PAF 56عملیات حرارتی پذیر۰٫۳۰-۰٫۴۰۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۴۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۴۰۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۵۶۱۱۸۱SCK 35عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۸۱۰٫۳۲-۰٫۳۹۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰Max 0.40Max 0.100Max 0.40۰٫۳۵Cr+Mo+Ni<0.63
571186BEn8&080M40عملیات حرارتی پذیر۰٫۳۶-۰٫۴۴۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۶۰-۱٫۰۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰
۵۸۱۱۸۶DC40Eعملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۸۶۰٫۳۷-۰٫۴۴Max 0.400.50-0.800.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
591186PXC38عملیات حرارتی پذیر۰٫۳۴-۰٫۴۲۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۴۰Max 0.40Max 0.10 Max 0.40۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010B <= 0.0005
601191D2C45عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۹۱۰٫۴۲-۰٫۵۰Max 0.400.50-0.800.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
611191PXC48عملیات حرارتی پذیر۰٫۴۴-۰٫۵۱۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۴۰۰٫۳۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۰Max 0.010
۶۲۱۱۹۱SCK 45عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۱۹۱۰٫۴۲-۰٫۴۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۰Max 0.40Max 0.100Max 0.40۰٫۳۵ 
۶۳۱۲۰۱BEn43Bعملیات حرارتی پذیر۰٫۴۵-۰٫۵۰۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰Max 0.30Max 0.15Max 0.40۰٫۲۵
۶۴۱۲۰۱DC45R& En43Bعملیات حرارتی پذیر۱٫۱۲۰۱۰٫۴۲-۰٫۵۰Max 0.400.50-0.800.0350.020-0.040Max0.40Max0.10Max0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
651201Iعملیات حرارتی پذیر۱٫۱۲۰۱۰٫۴۰-۰٫۴۶۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۴۰۰٫۰۳۰-۰٫۰۵۰۰٫۱۵-۰٫۲۵Max 0.03Max 0.10۰٫۲۵Max 0.050N<=0.014
661203DC55Eعملیات حرارتی پذیر۱٫۱۲۰۳۰٫۵۲-۰٫۶۰Max 0.400.60-0.900.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni < =0.63
671205B080A52عملیات حرارتی پذیر۰٫۵۰-۰٫۵۵۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰
۶۸۱۲۰۶DC50Eعملیات حرارتی پذیر۱٫۱۲۰۶۰٫۴۷-۰٫۵۵Max 0.400.60-0.900.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni < =0.63
691209PAF70عملیات حرارتی پذیر۰٫۵۰-۰٫۵۸۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۴۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۴۰Max 0.30Max 0.10Max 0.30۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۷۰۱۲۱۳SCF 53عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۲۱۳۰٫۵۰-۰٫۵۵۰٫۲۰-۰٫۳۰۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵ – –۰٫۳۵
۷۱۱۲۲۱SCK 60عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۲۲۱۰٫۵۷-۰٫۶۵۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ – –۰٫۳۵
۷۲۱۲۴۹IC70S6+Vمیکرو آلیاژ۱٫۱۲۴۹۰٫۶۷-۰٫۷۳۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۵۳-۰٫۶۰۰٫۰۴۵۰٫۰۵۵-۰٫۰۷۵۰٫۱۰-۰٫۱۵Max 0.030.04-0.080.03-0.04Max 0.01۰٫۰۱۰<=N<= 0.017
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
731249PC70میکرو آلیاژ۱٫۱۲۴۹۰٫۶۷-۰٫۷۳۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۵۲-۰٫۷۲۰٫۰۴۵۰٫۰۶۰-۰٫۰۸۰Max 0.20Max 0.050Max 0.20۰٫۴۰Max 0.01۲٫۹۰≤Mneq+3.33%C≤۳٫۳۵
۷۴۱۲۶۰D66Mn4عملیات حرارتی پذیر۱٫۱۲۶۰۰٫۶۰-۰٫۷۱۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۸۵-۱٫۱۵۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵
۷۵۱۲۷۴S~CK 101ابزاری سرد کار~۱٫۱۲۷۴۰٫۹-۱٫۰۵۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ –۰٫۳۵ –
۷۶۱۳۰۲P30MSV6میکرو آلیاژ۰٫۳۰-۰٫۳۳۰٫۵۰-۰٫۷۰۱٫۴۰-۱٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۶۵-۰٫۰۹۰Max 0.25Max 0.06Max 0.170.08-0.140.40Max 0.0400.015-0.0251.88<=Mneq<=1.98  ,  N>=0.012
771525SC 80 W 1ابزاری سرد کار۱٫۱۵۲۵۰٫۷۵-۰٫۸۵۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۰۲۰٫۰۲ –۰٫۲۵
۷۸۱۵۴۵SC 105 W 1ابزاری سرد کار۱٫۱۵۴۵۱٫۰۰-۱٫۱۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۲۰۰٫۰۲۰٫۰۲ –۰٫۲۵
۷۹۱۷۳۰SC 45 Wابزاری سرد کار۱٫۱۷۳۰۰٫۴۵-۰٫۵۰۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵Max 0.40۰٫۲۵
۸۰۱۷۴۰SC 60 Wابزاری سرد کار۱٫۱۷۴۰۰٫۵۶-۰٫۶۴۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵Max 0.40۰٫۲۵
۸۱۱۷۴۴DC67Wابزاری سرد کار۱٫۱۷۴۴۰٫۶۴-۰٫۷۲۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵  
۸۲۱۸۳۰SC 85 Wابزاری سرد کار۱٫۱۸۳۰۰٫۸۲-۰٫۹۰۰٫۲۵-۰٫۳۵۰٫۵۵-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲ –۰٫۳۵
۸۳۲۰۰۷D70Cr2بلبرینگ۱٫۲۰۰۷۰٫۶۵-۰٫۷۰۰٫۲۰-۰٫۳۰۰٫۷۵-۰٫۹۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۵۵-۰٫۷۰
۸۴۲۰۶۳S145 Cr 6ابزاری سرد کار۱٫۲۰۶۳۱٫۴۰-۱٫۵۰۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۳۰-۱٫۵۰ –۰٫۰۸-۰٫۱۵۰٫۳ –
۸۵۲۰۶۷S102 Cr 6ابزاری سرد کار۱٫۲۰۶۷۰٫۹۵-۱٫۰۵۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۲۵-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۴۰-۱٫۶۰ –۰٫۳ –
۸۶۲۰۸۰SX 210 Cr 12ابزاری سرد کار۱٫۲۰۸۰۱٫۹۰-۲٫۱۰۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۱۵-۰٫۴۵۰٫۰۳۰٫۰۳۱۱٫۰-۱۲٫۰ –۰٫۳
۸۷۲۰۸۶SX 290 Cr 12ابزاری سرد کار۱٫۲۰۸۶۲٫۸۰-۳٫۰۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۲۰٫۰۲۱۱٫۰-۱۲٫۵۰ –۰٫۳
۸۸۲۱۰۱S62 SiMnCr 4ابزاری سرد کار۱٫۲۱۰۱۰٫۶۰-۰٫۶۶۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۵۰-۰٫۷۰ –۰٫۳ –
۸۹۲۱۰۳D58SiCr8ابزاری سرد کار۰٫۵۵-۰٫۶۳۱٫۷۰-۲٫۰۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۳۵-۰٫۴۵  
۹۰۲۱۰۸S90 CrSi 5ابزاری سرد کار۱٫۲۱۰۸۰٫۸۸-۰٫۹۵۱٫۰۵-۱٫۲۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۰٫۰۲۱٫۱۰-۱٫۳۰ –۰٫۳ –
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
912162S21 MnCr 5قالب پلاستیک۱٫۲۱۶۲۰٫۱۸-۰٫۲۲۰٫۲۰-۰٫۳۵۱٫۱۰-۱٫۳۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۱٫۰-۱٫۲۰ –۰٫۳
۹۲۲۲۰۸D31CrV 3ابزاری سرد کار۱٫۲۲۰۸۰٫۲۸-۰٫۳۵۰٫۲۵-۰٫۴۰۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۴۰-۰٫۷۰۰٫۰۷-۰٫۱۲
۹۳۲۲۱۰S115 CrV 3ابزاری سرد کار۱٫۲۲۱۱٫۱۰-۱٫۲۵۰٫۱۵-۰۳۰۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۳۰٫۰۲۵۰٫۶۰-۰٫۸۰ –۰٫۰۷-۰٫۱۲۰٫۳ –
۹۴۲۲۳۵S80 CrV 2تیغ اره۱٫۲۲۳۵۰٫۷۵-۰٫۸۵۰٫۲۵-۰٫۴۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۴۵-۰٫۶۰ –۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۱۵
۹۵۲۲۴۳D61 CrSiV 5ابزاری سرد کار۱٫۲۲۴۳۰٫۵۷-۰٫۶۵۰٫۷۰-۱٫۰۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۱٫۰۰-۱٫۳۰۰٫۰۷-۰٫۱۲
۹۶۲۳۱۲D40CrMnMoS 86ابزاری سرد کار۱٫۲۳۱۲۰٫۳۵-۰٫۴۵۰٫۳۰-۰٫۵۰۱٫۴۰-۱٫۶۰۰٫۰۳۰۰٫۰۵۰-۰٫۱۰۰۱٫۸۰-۲٫۰۰۰٫۱۵-۰٫۲۵
۹۷۲۳۱۲S40 CrMnMoS 8 6قالب پلاستیک۱٫۲۳۱۲۰٫۳۷-۰٫۴۳۰٫۳۰-۰٫۵۰۱٫۴۰-۱٫۶۰۰٫۰۳۰٫۰۵-۰٫۱۱٫۸۰-۲٫۰۰٫۱۵-۰٫۲۵Max 0.40۰٫۳۰٫۰۴
۹۸۲۳۲۳S48 CrMoV 6 7ابزاری گرم کار۱٫۲۳۲۳۰٫۴۰-۰٫۵۰۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۳۰-۱٫۵۰۰٫۶۵-۰٫۸۰ –۰٫۲۵-۰٫۳۵۰٫۳
۹۹۲۳۲۷S86 CrMoV 7ابزاری سرد کار۱٫۲۳۲۷۰٫۸۴-۰٫۹۰۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۳۰-۰٫۴۵۰٫۰۱۰٫۰۱۱٫۷۰-۱٫۹۰۰٫۲۰-۰٫۳۵Max 0.200.10-0.150.250.02
۱۰۰۲۳۴۴DX40CrMoV 5 1ابزاری گرم کار۱٫۲۳۴۴۰٫۳۷-۰٫۴۳۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۴٫۸۰-۵٫۵۰۱٫۲۰-۱٫۵۰۰٫۹۰-۱٫۱۰
۱۰۱۲۳۴۴SX 40 CrMoV 5 1ابزاری گرم کار۱٫۲۳۴۴۰٫۳۷-۰٫۴۱۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۰۵۵٫۰-۵٫۳۰۱٫۲۵-۱٫۵۰ –۰٫۹۰-۱٫۰۰۰٫۳۵۰٫۱W=Max 0.30
1022363SX 100 CrMoV 5 1ابزاری سرد کار۱٫۲۳۶۳۰٫۹۵-۱٫۰۵۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۴۰-۰٫۷۰۰٫۰۳۰٫۰۱۵۴٫۸۰-۵٫۵۰۰٫۹۰-۱٫۲۰Max 0.300.15-0.300.30.045W=Max 0.15
1032365SX 32 CrMoV 3 3ابزاری گرم کار۱٫۲۳۶۵۰٫۲۸-۰٫۳۳۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۲۵-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۰۵۲٫۷۰-۳٫۰۰۲٫۷۰-۲٫۹۰Max 0.400.45-0.550.3
۱۰۴۲۳۷۹SX 155 CrVMo 12 1ابزاری سرد کار۱٫۲۳۷۹۱٫۵۰-۱٫۶۰۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۲۰-۰٫۴۵۰٫۰۳۰٫۰۱۵۱۱٫۵-۱۲٫۰۰٫۷۰-۰٫۹۰Max 0.300.80-1.100.30.045
۱۰۵۲۴۱۹S105 WCr 6ابزاری سرد کار۱٫۲۴۱۹۱٫۰۰-۱٫۱۰۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۸۵-۱٫۰۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۹۰-۱٫۱۰ –۰٫۳ –W=1.00-1.20
1062436DX210CrW 12ابزاری سرد کار۱٫۲۴۳۶۲٫۰۰-۲٫۲۵۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۱۵-۰٫۴۵۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۱۱٫۰-۱۲٫۰ W=0.60-0.80
1072436SX 210 CrW 12ابزاری سرد کار۱٫۲۴۳۶۲٫۰۰-۲٫۱۰۰٫۱۰-۰٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۰۳۰٫۰۲۵۱۱٫۰-۱۲٫۰ –۰٫۳ W=0.60-0.80
1082510S100 MnCrW 4ابزاری سرد کار۱٫۲۵۱۰۰٫۹۰-۱٫۰۰۰٫۱۵-۰٫۳۵۱٫۰۰-۱٫۲۰۰٫۰۳۰٫۰۲۰٫۵۰-۰٫۶۰Max 0.400.05-0.150.30.04W=0.50-0.60
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1092516S120 WV 4ابزاری سرد کار۱٫۲۵۱۶۱٫۱۵-۱٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۱۵-۰٫۲۵ –۰٫۰۷-۰٫۱۲۰٫۳ –W=0.90-1.10
1102542S45 WCrV 7ابزاری سرد کار۱٫۲۵۴۲۰٫۴۵-۰٫۵۰۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۹۰-۱٫۱۰ –۰٫۱۵-۰٫۲۰۰٫۳ –W=1.80-2.10
1112550S60 WCrV 7ابزاری سرد کار۱٫۲۵۵۰۰٫۶۰-۰٫۵۰۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۹۰-۱٫۲۰ –۰٫۱۵-۰٫۲۰۰٫۳ –W=1.80-2.10
1122567SX 30 WCrV 5 3ابزار گرم کار۱٫۲۵۶۷۰٫۲۹-۰٫۳۲۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۲٫۲۰-۲٫۵۰ –۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۳W=4.00-4.50
1132581SX 30 WCrV 9 3ابزار گرم کار۱٫۲۵۸۱۰٫۲۵-۰٫۳۲۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۲٫۵۰-۲٫۸۰ –۰٫۳۰-۰٫۴۰۰٫۳W=8.00-9.00
1142601SX 165 CrMoV 12ابزاری سرد کار۱٫۲۶۰۱۱٫۵۵-۱٫۶۵۰٫۲۵-۰٫۴۰۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱۱٫۰-۱۲٫۰۰٫۵۰-۰٫۷۰ –۰٫۱۵-۰٫۴۵۰٫۳ W=0.40-0.60
1152631SX 50 CrMoW 9 1 1ابزاری سرد کار۱٫۲۶۳۱۰٫۵۰-۰٫۵۶۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۴۰-۰۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۸٫۰-۸٫۶۱٫۱۰-۱٫۳۰ –۰٫۳ –W=1.10-1.30
1162703S ~۷۴ NiCr 2تیغ اره۱٫۲۷۰۳۰٫۶۵-۰٫۷۲۰٫۲۰-۰٫۳۰۰٫۳۰-۰٫۴۵۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۲۰-۰٫۳۰۰٫۳۵-۰٫۵۰۰٫۳
۱۱۷۲۷۱۳S55 NiCrMoV 6ابزاری گرم کار۱٫۲۷۱۳۰٫۵۰-۰٫۶۰۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۶۵-۰٫۸۵۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۲۵-۰٫۳۵۱٫۵۰-۱٫۸۰۰٫۰۷-۰٫۱۲۰٫۰۳
۱۱۸۲۷۱۴S56 NiCrMoV 7ابزاری گرم کار۱٫۲۷۱۴۰٫۵۰-۰٫۶۰۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۵-۰٫۸۵۰٫۰۳۰٫۰۲۵۱٫۰۰-۱٫۲۰۰٫۴۵-۰٫۵۵۱٫۵۰-۱٫۸۰۰٫۰۷-۰٫۱۲۰٫۳۰٫۱
۱۱۹۲۷۴۰D28 NiCrMoV 10ابزاری گرم کار۱٫۲۷۴۰۰٫۲۴-۰٫۳۲۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۵۰-۰٫۷۰۲٫۳۰-۲٫۶۰۰٫۲۵-۰٫۳۲
۱۲۰۲۷۶۴SX 19 NiCrMo 4قالب پلاستیک۱٫۲۷۶۴۰٫۱۶-۰٫۲۲۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۱۵-۰٫۴۵۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۳٫۸۰-۴٫۳۰۰٫۳
۱۲۱۲۷۶۷SX 45 NiCrMo 4ابزاری سرد کار۱٫۲۷۶۷۰٫۴۲-۰٫۴۸۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۲۰-۱٫۴۰۰٫۲۰-۰٫۳۰۳٫۸۰-۴٫۲۰۰٫۳ –
۱۲۲۲۷۷۰S85 NiV 4ابزاری سرد کار۱٫۲۷۷۰۰٫۸۲-۰٫۸۷۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۲۵-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵Max 0.15۰٫۷۰-۰٫۸۰۰٫۱۰-۰٫۱۵۰٫۳ 
۱۲۳۲۸۴۲S90 MnCrV 8ابزاری سرد کار۱٫۲۸۴۲۰٫۸۵-۰٫۹۵۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۹۰-۲٫۱۰۰٫۰۳۰٫۰۲۵۰٫۲۰-۰٫۵۰ –۰٫۰۵-۰٫۱۵۰٫۳ 
۱۲۴۲۸۸۶SX 15 CrCoMoV 10 10 5ابزاری گرم کار۱٫۲۸۸۶۰٫۱۳-۰٫۱۸۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۰۲۰٫۰۱۹٫۵۰-۱۰٫۵۰۴٫۹۰-۵٫۲۰ –۰٫۴۵-۰٫۵۵۰٫۳Co:9.50-10.50
1253401SX 120 Mn 12ابزاری سرد کار۱٫۳۴۰۱۱٫۱۵-۱٫۳۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۱۲٫۰-۱۳٫۰۰٫۰۵۰٫۰۴Max 0.60 – –۰٫۳ 
۱۲۶۳۵۰۵Cبلبرینگ۰٫۹۵-۱٫۱۰۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۲۵-۰٫۴۵۰٫۰۲۵۰۰٫۰۱۵۱٫۳۵-۱٫۶۵Max 1.00Max 0.25۰٫۳۰۰٫۰۱۰-۱٫۰۶۰Max 0.003O<= 0.0015 ; Sn<= 0.03 , Pb<= 0.002 ; As<= 0.04
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1273505S100 Cr 6بلبرینگ۱٫۳۵۰۵۰٫۹۵-۱٫۰۵۰٫۲۵-۰٫۳۵۰٫۲۵۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۱٫۴۰-۱٫۶۵ –۰٫۳P+S<0.04
1284021DX20Cr13زنگ نزن۱٫۴۰۲۱۰٫۱۶-۰٫۲۵Max  ۱٫۰۰Max 1.500.0400.03012.0-14.0 –
۱۲۹۴۰۲۴DX15Cr13زنگ نزن۱٫۴۰۲۴۰٫۱۲-۰٫۱۷Max  ۱٫۰۰Max 1.000.0450.03012.0-14.0 –
۱۳۰۴۰۲۸DX30Cr13زنگ نزن۱٫۴۰۲۸۰٫۲۶-۰٫۳۵Max 1.00Max 1.500.0400.03012.0-14.0
۱۳۱۴۳۰۰SX 5 CrNi 18 8زنگ نزن۱٫۴۳۰٫۰۶-۰٫۱۲۰٫۵۰-۰٫۸۱٫۰-۱٫۲۰Max. 040Max. 0.02517.5-18.5۸٫۰-۹٫۰Max. 0.35 
۱۳۲۴۳۰۱AX 5CrNi  ۱۸ ۱۰زنگ نزن۱٫۴۳۰۱Max 0.08Max 1.00Max 2.000.0450.03018.0-20.0۸٫۰۰-۱۰٫۵۰
۱۳۳۴۳۰۱SX 5 CrNi 18 10زنگ نزن۱٫۴۳۰۱Max. 0.050.35-0.601.20-1.50Max. 0400.018-0.02818.0-19.0۹٫۰-۱۰٫۰Max. 0.35 
۱۳۴۴۳۰۵SX 10 CrNiS 18 9زنگ نزن۱٫۴۳۰۵۰٫۰۶-۰٫۰۹۰٫۴۰-۰٫۶۰۱٫۶۰-۲٫۰Max. 0450.20-0.2517.0-17.5۸٫۰-۸٫۵Max. 0.35Max. 0.02(C=0.12 / Cr=18 / Ni=9)acceptable
1354306AX 5CrNi 1911زنگ نزن۱٫۴۳۰۶Max 0.03Max 1.00Max 2.000.0450.03018.0-20.0۸٫۰۰-۱۲٫۰۰
۱۳۶۴۳۱۰SX 9 CrNi 18 8زنگ نزن۱٫۴۳۱۰۰٫۰۸۰-۰٫۱۲۰٫۷۰-۱٫۰۰٫۴۰-۰٫۶۰Max. 025Max. 0.03017.0-18.0Max. 0.507.0-8.0Max. 0.35
۱۳۷۴۳۶۱SX 1 CrNiSi 18 15 4زنگ نزن۱٫۴۳۶۱Max. 0.124.0-4.30.50-0.80Max. 018Max. 0.00517.0-18.0Max. 0.2014.5-15.5Max. 0.35
۱۳۸۴۴۰۱AX5CrNiMo 17 12 2زنگ نزن۱٫۴۴۰۱Max 0.08Max 1.00Max 2.000.0450.03016.0-18.02.00-3.0010.00-14.00
۱۳۹۴۴۰۱SX 2 CrNiMo17 12 2زنگ نزن۱٫۴۴۰۱۰٫۰۴۰-۰٫۰۶۰۰٫۳۰-۰٫۶۱٫۲۰-۱٫۸۰Max. 025Max. 0.00117.0-17.02.0-2.2010.5-10.9Max. 0.07Max. 0.25Max. 0.01Max. 0.010Pb<0.002 & O<0.003 & Sn<0.01  Nb<0.01& N<0.02
1404404AAISI 316Lزنگ نزن۱٫۴۴۰۴Max 0.03Max 1.00Max 2.000.0450.03016.0-18.02.00-3.0010.00-14.00
۱۴۱۴۴۰۴SX 2 CrNiMo17 13 2زنگ نزن۱٫۴۴۰۴Max. 0.030.35-0.601.20-1.50Max. 0400.018-0.02816.50-17.502.0-2.311.0-12.0Max. 0.35N:0.05-0.08
1424429SX 2 CrNiMoN 17 13 3زنگ نزن۱٫۴۴۲۹Max. 0.030.50-0.801.40-1.80Max. 040Max. 0.01517.0-18.02.5-2.813.0-14.0Max. 0.35Max. 0.025
۱۴۳۴۴۳۵SX 2 CrNiMo18 14 3زنگ نزن۱٫۴۴۳۵Max. 0.030.35-0.601.20-1.50Max. 0400.015-0.02517.0-18.02.5-2.812.5-13.5Max. 0.35
۱۴۴۴۴۳۶SX 5 CrNiMo 17 13 3زنگ نزن۱٫۴۴۳۶Max. 0.050.35-0.601.40-1.80Max. 040Max. 0.02516.50-17.502.5-2.811.5-12.5Max. 0.35N<=0.03-0.05
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1454439SX 2 CrNiMoN 17 13 5زنگ نزن۱٫۴۴۳۹Max. 0.030.40-0.601.20-1.50Max. 025Max. 0.01516.50-17.504.0-4.513.0-14.0Max. 0.35Max. 0.025
۱۴۶۴۴۶۶SX 1 CrNiMoN 25 22 2زنگ نزن۱٫۴۴۶۶Max. 0.020.20-0.401.50-2.00Max. 015Max. 0.01024.5-25.52.0-2.321.5-22.5Max. 0.20Max. 0.025N:0.10-0.14P < 0.018 acceptable
1474539SX 2 NiCrMoCu 25 20 5زنگ نزن۱٫۴۵۳۹Max. 0.020.30-0.600.50-1.00Max. 025Max. 0.00219.5-21.04.3-4.724.2-25.8۱٫۵-۱٫۷Max. 0.025Max. 0.005N:0.04-0.07 & Pb< 0.0015
1484541SX 6 CrNiTi 18 10زنگ نزن۱٫۴۵۴۱۰٫۰۲۵-۰٫۰۳۵۰٫۳۵-۰٫۶۰۱٫۵۰-۱٫۸۰Max. 040Max. 0.02517.0-18.0۹٫۴-۱۰٫۰Max. 0.35Max. 0.035  C = 0.04  acceptable
1494550SX 5 CrNiNb 18 10زنگ نزن۱٫۴۵۵۰Max. 0.060.35-0.601.20-1.50Max. 040Max. 0.02517.0-18.0۹٫۰-۱۰٫۰Max. 0.35
۱۵۰۴۵۷۱SX 6 CrNiMoTi 17 12 2زنگ نزن۱٫۴۵۷۱۰٫۰۲۵-۰٫۰۳۵۰٫۳۵-۰٫۶۰۱٫۵۰-۱٫۸۰Max. 040Max. 0.02516.50-17.502.0-2.310.9-11.5Max. 0.35۰٫۱۶-۰٫۲۵( Ti>5*C)(C=0.04 acceptable)
1514580SX 6 CrNiMoNb17 12 2زنگ نزن۱٫۴۵۸۰Max. 0.040.35-0.601.20-1.50Max. 040Max. 0.02516.50-17.502.0-2.310.5-11.5Max. 0.35Nb ( >10*C or <0.6)
1524586SX 5 NiCrMoCuNb 22 18زنگ نزن۱٫۴۵۸۶Max 0.050.50-0.801.0-1.20Max. 025Max. 0.02017.0-18.03.0-3.421.5-23.0۱٫۶-۲٫۰
۱۵۳۴۷۱۳SX 10 CrAl 7زنگ نزن۱٫۴۷۱۳Max. 0.120.60-0.900.30-0.50Max. 030Max. 0.0256.50-7.0Max. 0.50۰٫۶۰-۰٫۹۰
۱۵۴۴۷۱۸SX 45 CrSi 9 3مقاوم به حرارت۱٫۴۷۱۸۰٫۴۳-۰٫۴۸۲٫۹۰-۳٫۱۰۰٫۲۰-۰٫۴۰Max. 030Max. 0.0108.70-9.50Max. 0.15Max. 0.30Max. 0.30Max. 0.10  Mo+W+Cu+Al<0.60—–W=Max. 0.10
1554724SX 10 CrAl 13سوپاپ۱٫۴۷۲۴Max. 0.120.90-1.200.40-0.60Max. 030Max. 0.02512.0-13.0Max. 0.50۰٫۸۰-۱٫۱۰
۱۵۶۴۷۴۲SX 10 CrAl 18مقاوم به حرارت۱٫۴۷۴۲Max. 0.121.0-1.300.40-0.60Max. 030Max. 0.02517.5-18.5Max. 0.50۰٫۹۰-۱٫۲۰
۱۵۷۴۷۴۹SX 18 CrN 28مقاوم به حرارت۱٫۴۷۴۹۰٫۰۴۰-۰٫۰۷۰۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۷۰-۰٫۹۰Max. 030Max. 0.02526.0-27.5Max. 0.50Max. 0.025
۱۵۸۴۷۶۲SX 10 CrAl 24مقاوم به حرارت۱٫۴۷۶۲Max. 0.101.0-1.300.40-0.60Max. 030Max. 0.02523.0-24.5Max. 0.50۱٫۳۰-۱٫۶۰
۱۵۹۴۸۲۱SX 20 CrNiSi 25 4مقاوم به حرارت۱٫۴۸۲۱۰٫۱۰-۰٫۱۵۰٫۸۰-۱٫۲۰۱٫۰-۱٫۳۰Max. 030Max. 0.02524.0-25.5۳٫۷-۴٫۲
۱۶۰۴۸۲۸S~ X 15 CrNiSi 20 12مقاوم به حرارت۱٫۴۸۲۸۰٫۰۶-۰٫۱۲۱٫۶۰-۱٫۸۰۱٫۰-۱٫۳۰Max. 030Max. 0.02519.0-20.0۱۱٫۰-۱۲۰
۱۶۱۴۸۴۱SX 15 CrNiSi 25 20مقاوم به حرارت۱٫۴۸۴۱۰٫۰۶-۰٫۱۱٫۶۰-۱٫۸۰۱٫۰-۱٫۳۰Max. 030Max. 0.02524.0-25.5۱۹٫۰-۲۰٫۵
۱۶۲۴۸۴۲SX 12 CrNi 25 21مقاوم به حرارت۱٫۴۸۴۲Max. 0.080.40-0.601.0-1.30Max. 030Max. 0.02524.0-25.5Max. 0.7519.0-20.5Max. 0.75
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1634864SX 12 NiCrSi 36 16مقاوم به حرارت۱٫۴۸۶۴۰٫۰۸-۰٫۱۲۱٫۶۰-۱٫۹۰۰٫۶۰-۰٫۹۰Max. 030Max. 0.02018.5-19.5۳۴٫۰-۳۶٫۰
۱۶۴۴۸۷۱SX 53 CrMnNiN 21 9سوپاپ۱٫۴۸۷۱۰٫۵۰-۰٫۵۵۰٫۰۵-۰٫۲۰۸٫۰-۹٫۵Max. 040Max. 0.01020.0-21.5Max. 0.253.25-4.00.15-0.20Max. 0.35Max. 0.025Max. 0.02 Nb=0.02-0.06 & Sn<0.03&(C+N)>0.90/W=Max. 0.15
1654873DX45 CrNiW 18 9زنگ نزن۱٫۴۸۷۳۰٫۴۰-۰٫۵۰۲٫۰۰-۳٫۰۰۰٫۸۰-۱٫۵۰۰٫۰۴۵۰٫۰۳۰۱۷٫۰-۱۹٫۰۸٫۰۰-۱۰٫۰۰ W= 0.80-1.20
1664873SX 45 CrNiW 18 9سوپاپ۱٫۴۸۷۳۰٫۴۰-۰٫۴۶۲٫۳۰-۲٫۶۰۱٫۰-۱٫۳۰Max. 0300.015-0.0317.5-18.5Max. 0.408.5-9.5Max. 0.35Max. 0.10   Mo+Cu+Al<0.75—W=0.80-1.20
1674876SX 10 NiCrAlTi 32 20مقاوم به حرارت۱٫۴۸۷۶۰٫۰۵-۰٫۰۸۰٫۲۰-۰٫۵۰۰٫۶۰-۰٫۹۰Max. 030Max. 0.01520.0-21.5۳۱٫۰-۳۳٫۰Max. 0.50.20-0.400.20-0.40 Co < 1.00
1684923DX22CrMoV12-1مقاوم به حرارت۰٫۱۸-۰٫۲۴ Max 0.500.40-0.900.0250.01511.0-12.50.80-1.200.30-0.800.25-0.35
۱۶۹۵۰۲۳D38Si7فنر۱٫۵۰۲۳۰٫۳۵-۰٫۴۲۱٫۵۰-۱٫۸۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰
۱۷۰۵۰۲۴S46Si7فنر۱٫۵۰۲۴۰٫۴۵-۰٫۵۰۱٫۵-۱٫۸۰۰٫۶۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ – – –۰٫۲۵ – – –
۱۷۱۵۰۲۵S51Si7فنر۱٫۵۰۲۵۰٫۴۸-۰٫۵۵۱٫۵-۱٫۸۰۰٫۵-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ – – –۰٫۲۵ – – –
۱۷۲۵۰۲۵U51Si7فنر۱٫۵۰۲۵۰٫۴۲-۰٫۵۲۱٫۵۰-۲٫۰۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵
۱۷۳۵۰۲۶S55Si7فنر۱٫۵۰۲۶۰٫۵۲-۰٫۶۰۱٫۵-۱٫۸۰۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ – – –۰٫۳۵ – – –
۱۷۴۵۰۲۷S~ 60Si7فنر۱٫۵۰۲۷۰٫۵۵-۰٫۶۴۱٫۸-۲٫۲۰۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ – – –۰٫۳۵ – – –
۱۷۵۵۰۲۸S65Si7فنر۱٫۵۰۲۸۰٫۶۰-۰٫۶۸۱٫۵-۱٫۸۰۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ – – –۰٫۳۵ – – –
۱۷۶۵۱۲۲S37 MnSi 5مقاوم به حرارت۱٫۵۱۲۲۰٫۳۴-۰٫۴۰۱٫۱۰-۱٫۴۰۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ – –۰٫۳۵
۱۷۷۵۲۳۱D38MnSiVS5میکرو آلیاژ۱٫۵۲۳۱۰٫۳۵-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۱٫۲۰-۱٫۵۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۰-۰٫۰۶۵۰٫۰۸-۰٫۱۳N=>0.01
1785232R27MnSiVS6میکرو آلیاژ۱٫۵۲۳۲۰٫۲۱-۰٫۲۶Max 0.401.30-1.600.0300.020-0.040Max 0.30Max 0.10Max 0.30۰٫۴۰Max 0.050Max 0.0100.010<=N<=0.02&V+Nb=0.10-0.20
1795425I~S2MO جوشکاری۰٫۰۸-۰٫۱۵۰٫۰۵-۰٫۲۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵ Max 0.120.45-0.55Max 0.12۰٫۱۷Max 0.030
۱۸۰۵۴۳۷D70MoMn 10 4ابزاری گرم کار۱٫۵۴۳۷۰٫۶۳-۰٫۷۷۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۷۰-۱٫۰۵۰٫۰۴۰۰٫۰۴۰Max 0.280.80-1.10Max 0.20Max 0.060.20Min 0.020
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1815510D28B2میکرو آلیاژ۱٫۵۵۱۰۰٫۲۵-۰٫۳۰ Max 0.300.60-0.900.0250.025 Max 0.30۰٫۲۵B:0.0008-0.005
1825515A10B38میکرو آلیاژ۱٫۵۵۱۵۰٫۳۵-۰٫۴۲۰٫۱۰-۰٫۲۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۴۰۰٫۰۵۰B:0.0005-0.003
1835515D38B2میکرو آلیاژ۱٫۵۵۱۵۰٫۳۵-۰٫۴۰۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵Max 0.30۰٫۲۵B: 0.0008-0.005
1845523I~10B21میکرو آلیاژ۰٫۱۸-۰٫۲۳Max0.100.80-1.100.0300.030Max 0.20B:0.0005-0.005
1855526IF30Bمیکرو آلیاژ~۱٫۵۵۲۶۰٫۲۸-۰٫۳۲۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۱۰-۰٫۲۰B:0.0005-0.003
1865529D27MnB5میکرو آلیاژ۱٫۵۵۲۹۰٫۲۵-۰٫۳۰Max0.401.10-1.300.0250.0250.50Min 0.0200.02-0.05B:0.0008-0.0050
1875530D20MnB5میکرو آلیاژ۱٫۵۵۳۰۰٫۱۷-۰٫۲۳Max0.401.1-1.40.0250.035  B:0.0008-0.0050
1885532P38 MB 5میکرو آلیاژ۰٫۳۳-۰٫۳۸۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۴۰۰٫۴۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۶۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۵B:0.0015-0.0050
1895713C16 CrNi 4سخت شونده سطحی۰٫۱۴-۰٫۱۸۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۱۰۰٫۹۰-۱٫۱۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۰
۱۹۰۵۷۱۴B637H17سخت شونده سطحی۰٫۱۴-۰٫۲۰۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۶۰-۱٫۰۰۰٫۸۵-۱٫۲۵
۱۹۱۵۷۱۵BEn352سخت شونده سطحی۰٫۱۴-۰٫۲۰۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۶۰-۱٫۰۰۰٫۸۵-۱٫۲۵
۱۹۲۵۷۵۲S14 NiCr 14سخت شونده سطحی۱٫۵۷۵۲۰٫۱۲-۰٫۱۵۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۳٫۲۵-۳٫۷۰۰٫۳۵
۱۹۳۵۷۵۵S31 CrNi 14مقاوم به حرارت۱٫۵۷۵۵۰٫۲۸-۰٫۳۳۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۳٫۲۵-۳٫۷۰۰٫۳۵
۱۹۴۵۸۶۰S14 NiCr 18سخت شونده سطحی۱٫۵۸۶۰۰٫۱۰-۰٫۱۵۰٫۲۰-۰٫۲۸۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۴٫۲۵-۴٫۷۰۰٫۳۵
۱۹۵۵۹۱۹F16NiCr6سخت شونده سطحی۱٫۵۹۱۹۰٫۱۲-۰٫۱۷۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۱٫۲۰-۱٫۵۰
۱۹۶۵۹۱۹S ۱۵ CrNi 6سخت شونده سطحی۱٫۵۹۱۹۰٫۱۴-۰٫۱۹۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۵۱٫۴۰-۱٫۶۰۱٫۴۰-۱٫۷۰۰٫۳۵
۱۹۷۵۹۲۰S18 CrNi 8سخت شونده سطحی۱٫۵۹۲۰۰٫۱۵-۰٫۲۰۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۵۱٫۸۰-۲٫۱۰۱٫۸۰-۲٫۱۰۰٫۳۵
۱۹۸۶۳۵۶SX 2 NiCoMoTi 18 12 4ابزاری گرم کار۱٫۶۳۵۶Max 0.030Max 0.10Max 0.100.010.01۳٫۸۰-۴٫۵۰۱۷٫۵۰-۱۸٫۵۰۰٫۳۰٫۱۰-۰٫۲۰۱٫۵۰-۱٫۸۰Co:12.00-12.50
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1996358S~X 2 NiCoMo 18 9 5ابزاری گرم کار۱٫۶۳۵۸Max 0.030Max 0.10Max 0.100.010.01۵٫۰۰-۵٫۵۰۱۸٫۰-۱۹٫۰۰٫۳۰٫۰۵-۰٫۱۵۰٫۵۰-۰٫۷۰Co:8.50-9.50
2006359SX 2 NiCoMo 18 8 5ابزاری گرم کار۱٫۶۳۵۹Max 0.030Max 0.10Max 0.100.010.01۴٫۶۰-۵٫۱۰۱۷٫۵۰-۱۸٫۵۰۰٫۳۰٫۱۰-۰٫۱۵۰٫۵۰-۰٫۶۰Co:7.50-8.50
2016511S36 CrNiMo 4عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۵۱۱۰٫۳۲-۰٫۴۰۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۳۵
۲۰۲۶۵۲۶ASAE8620Hسخت شونده سطحی۰٫۱۷-۰٫۲۳۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۳۵-۰٫۶۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۳۵-۰٫۷۰
۲۰۳۶۵۲۶B805M22سخت شونده سطحی۰٫۱۹-۰٫۲۵۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۵۰٫۰۳۵۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۳۵-۰٫۶۵۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۳۵-۰٫۷۵
۲۰۴۶۵۲۸ASAE 8660عملیات حرارتی پذیر۰٫۵۶-۰٫۶۴۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۷۵-۱٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۴۰۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۴۰-۰٫۷۰۰٫۳۵
۲۰۵۶۵۴۰Dعملیات حرارتی پذیر۱٫۶۵۴۰۰٫۲۰-۰٫۲۶Max 0.251.10-1.400.0200.0200.40-0.600.20-0.300.70-0.90۰٫۲۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۰N<= 0.012
2066541D23 MnNiCrMo 5-2عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۵۴۱۰٫۲۰-۰٫۲۶Max 0.251.10-1.400.0200.0200.40-0.600.20-0.300.40-0.70۰٫۲۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۰ N:Max 0.012, P+S:Max 0.035
2076580D30CrNiMo 8عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۵۸۰۰٫۲۶-۰٫۳۴Max 0.400.30-0.600.0250.0351.80-2.200.30-0.501.80-2.20
۲۰۸۶۵۸۰S30 CrNiMo 8عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۵۸۰۰٫۲۶-۰٫۳۳۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۸۰-۲٫۱۰۰٫۳۰-۰٫۴۰۱٫۸۰-۲٫۱۰۰٫۳۵
۲۰۹۶۵۸۲AAISI 4340عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۵۸۲۰٫۳۸-۰٫۴۳۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۴۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۲۰-۰٫۳۰۱٫۶۵-۲٫۰۰۰٫۳۵
۲۱۰۶۵۸۲D34CrNiMo 6عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۵۸۲۰٫۳۰-۰٫۳۸Max 0.400.50-0.800.0250.0351.30-1.700.15-0.301.30-1.70
۲۱۱۶۵۸۲S34 CrNiMo 6عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۵۸۲۰٫۳۱-۰٫۳۷۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۰۱٫۴۰-۱٫۶۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۱٫۴۰-۱٫۶۰۰٫۳۵
۲۱۲۶۵۸۷D18CrNiMo76سخت شونده سطحی۱٫۶۵۸۷۰٫۱۵-۰٫۲۱Max 0.400.50-0.900.0350.0351.50-1.800.25-0.351.40-1.70
۲۱۳۶۶۵۵D32NiCrMo 125سخت شونده سطحی۱٫۶۶۵۵۰٫۲۹-۰٫۳۶۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۲۵-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۲۰-۱٫۵۰۰٫۳۰-۰٫۴۰۲٫۸۰-۳٫۰۰
۲۱۴۶۶۵۷B832M13سخت شونده سطحی۱٫۶۶۵۷۰٫۱۰-۰٫۱۶۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۳۵-۰٫۶۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۷۰-۱٫۰۰۰٫۱۰-۰٫۲۵۳٫۰۰-۳٫۷۵
۲۱۵۶۶۵۹S31NiCrMo13 4عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۶۵۹۰٫۲۸-۰٫۳۵۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۲۰-۰٫۳۰۳٫۰۰-۳٫۵۰۰٫۳۵
۲۱۶۶۹۲۶S38 NiCrMoV 7 3عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۹۲۶۰٫۳۵-۰٫۳۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۱۵۰٫۰۱۰۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۳۰-۰٫۴۰۱٫۶۵-۲٫۰۰۰٫۰۸-۰٫۱۵۰٫۳۵
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2176956D33 NiCrMoV 14-5سخت شونده سطحی۱٫۶۹۵۶۰٫۲۸-۰٫۳۸Max 0.400.15-0.400.0350.0351.00-1.700.30-0.602.90-3.800.08-0.25
۲۱۸۶۹۵۹D35NiCrMoV125عملیات حرارتی پذیر۱٫۶۹۵۹۰٫۳۰-۰٫۴۰۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۷۰۰٫۰۱۵۰٫۰۱۵۱٫۰۰-۱٫۴۰۰٫۳۵-۰٫۶۰۲٫۵۰-۳٫۵۰۰٫۰۸-۰٫۲۰Max 0.015
۲۱۹۷۰۰۱D38Cr1عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۰۱۰٫۳۴-۰٫۴۱۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۳۰-۰٫۴۰
۲۲۰۷۰۰۲P45C.TS.عملیات حرارتی پذیر۰٫۴۳-۰٫۴۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۷۰-۱٫۰۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010B<= 0.0005
2217003P38C2عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۰۳۰٫۳۴-۰٫۴۰۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۴۰۰٫۳۰-۰٫۶۰۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۲۲۲۷۰۰۷D37CrB1میکرو آلیاژ۱٫۷۰۰۷۰٫۳۵-۰٫۴۰Max 0.400.50-0.800.0350.0350.30-0.40B:Min 0.0008
2237014I~17Cr3سخت شونده سطحی~۱٫۷۰۱۴۰٫۱۶-۰٫۱۹Max 0.180.50-0.65 ۰٫۰۳۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۳۵۰٫۷۰-۰٫۸۵Max 0.05Max 0.25 ۰٫۲۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۰Sn<=0.025
2247015S15 Cr 3سخت شونده سطحی۱٫۷۰۱۵۰٫۱۲-۰٫۱۸۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۵۰-۰٫۷۰ –۰٫۳۵
۲۲۵۷۰۲۷JSCr420Hسخت شونده سطحی۰٫۱۷-۰٫۲۳۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۵-۰٫۹۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۸۵-۱٫۲۵Max 0.10Max 0.25۰٫۳۰
۲۲۶۷۰۳۳D34Cr4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۳۳۰٫۳۰-۰٫۳۷Max 0.400.60-0.900.0250.0350.90-1.20
۲۲۷۷۰۳۴D37Cr4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۳۴۰٫۳۴-۰٫۴۱Max 0.400.60-0.900.0250.0350.90-1.20
۲۲۸۷۰۳۴Iعملیات حرارتی پذیر۰٫۳۵-۰٫۳۸۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۶۵-۰٫۸۰۰٫۰۳۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۳۰۰٫۸۵-۱٫۰۰Max 0.10Max 0.15۰٫۲۰
۲۲۹۷۰۳۵S41 Cr 4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۳۵۰٫۳۸-۰٫۴۴۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۰۰٫۹۰-۱٫۲۰ – –۰٫۳۵
۲۳۰۷۰۳۷D34CrS4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۳۷۰٫۳۰-۰٫۳۷Max 0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.20
۲۳۱۷۰۳۸BEn18Cعملیات حرارتی پذیر۰٫۳۴-۰٫۳۹۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۹۰-۱٫۲۰Max 0.15Max 0.40۰٫۲۵
۲۳۲۷۰۳۸D37CrS4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۳۸۰٫۳۴-۰٫۴۱Max 0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.20
۲۳۳۷۰۳۹B530M40عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۳۹۰٫۳۶-۰٫۴۴۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۹۰-۱٫۲۰
۲۳۴۷۰۳۹D41CrS4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۰۳۹۰٫۳۸-۰٫۴۵Max 0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.20
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2357039Iعملیات حرارتی پذیر۰٫۳۸-۰٫۴۴۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲۰-۰٫۰۴۰۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۰Max 0.030
۲۳۶۷۰۷۷D36CrB4میکرو آلیاژ۱٫۷۰۷۷۰٫۳۴-۰٫۳۸Max0.300.70-1.000.0250.0250.90-1.20۰٫۲۵B:0.0008-0.0050
2377103S65SiCr5فنر۱٫۷۱۰۳۰٫۶۲-۰٫۷۲۰۱٫۲-۱٫۴۰۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۴۰-۰٫۶۰ – – –۰٫۳۵ – – –
۲۳۸۷۱۰۸S60SiCr7فنر۱٫۷۱۰۸۰٫۵۵-۰٫۶۵۰۱٫۵-۱٫۸۰۰٫۷۰-۱٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۲۰-۰٫۴۰ – – –۰٫۳۵ – – –
۲۳۹۷۱۳۱Cسخت شونده سطحی۰٫۱۴ -۰٫۱۹۰٫۱۷-۰٫۳۷۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۸۰-۱٫۱۰
۲۴۰۷۱۳۱S16 MnCr 5سخت شونده سطحی۱٫۷۱۳۱۰٫۱۴-۰٫۱۹۰٫۲۰-۰٫۳۵۱٫۰۰-۱٫۳۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۵۰٫۸۰-۱٫۱۰ –۰٫۳۵
۲۴۱۷۱۳۹S16 MnCrS 5سخت شونده سطحی۱٫۷۱۳۹۰٫۱۴-۰٫۱۹۰٫۱۵-۰٫۳۵۱٫۰۰-۱٫۳۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲-۰٫۰۳۵۰٫۸۰-۱٫۱۰ –۰٫۳۵
۲۴۲۷۱۴۷CZF 7Bمیکرو آلیاژ۰٫۱۵-۰٫۲۰Max 0.401.00-1.300.0250.020-0.0351.00-1.30Max 0.12Max 0.30Max 0.100.300.020-0.050Max 0.005B: 0.001- 0.003 ; Sn<= 0.03 Ca<=0.003;Sb<=0.005;O<= 0.0025 Co<=0.10  N&Nb  Was reported  W <=0.10
2437147D20MnCr5سخت شونده سطحی۱٫۷۱۴۷۰٫۱۷-۰٫۲۲Max 0.401.10-1.400.0350.0351.00-1.30
۲۴۴۷۱۴۹P20MC5سخت شونده سطحی۱٫۷۱۴۹۰٫۱۶-۰٫۲۲Max0.401.00-1.400.0200.025-0.0401.10-1.40۰٫۳۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۲۴۵۷۱۴۹S20 MnCrS 5سخت شونده سطحی۱٫۷۱۴۹۰٫۱۷-۰٫۲۲۰٫۱۵-۰٫۳۵۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲-۰٫۰۳۵۱٫۰۰-۱٫۳۰ –۰٫۳۵
۲۴۶۷۱۷۶ASAE 5160فنر۰٫۵۶-۰٫۶۴۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۷۵-۱٫۰۰۰٫۰۳۰۰٫۰۴۰۰٫۷۰-۰٫۹۰Max 0.06Max 0.20۰٫۳۰
۲۴۷۷۱۷۶D55Cr3فنر۱٫۷۱۷۶۰٫۵۲-۰٫۵۹۰٫۲۵-۰٫۵۰۰٫۷۰-۱٫۰۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۷۰-۱٫۰۰CU+10Sn<=0.6
2487176JSUP9فنر۰٫۵۲-۰٫۶۰۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۵-۰٫۹۵۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۶۵-۰٫۹۵۰٫۳۰
۲۴۹۷۱۷۶S55 Cr 3فنر۱٫۷۱۷۶۰٫۵۲-۰٫۵۹۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۷۰-۱٫۰۰۰٫۰۳۰٫۰۳۰٫۶۰-۰٫۹۰ – – –۰٫۳۵ – – –
۲۵۰۷۱۸۲D27MnCrB5-2میکرو آلیاژ۱٫۷۱۸۲۰٫۲۴-۰٫۳۰Max 0.401.10-1.400.0250.0350.30-0.60B:0.0008-0.0050
2517218P27CD4عملیات حرارتی پذیر۰٫۲۳-۰٫۳۱۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵-۰٫۰۴۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۲۰-۰٫۳۰Max 0.30۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۲۵۲۷۲۱۸S25 CrMo 4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۲۱۸۰٫۲۴-۰٫۲۸۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۰۱٫۰۰-۱٫۲۰۰٫۲۰-۰٫۳۰ – –۰٫۳۵
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2537220D34CrMo4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۲۲۰۰٫۳۰-۰٫۳۷Max 0.400.60-0.900.0250.0350.90-1.200.15-0.30
۲۵۴۷۲۲۰S34 CrMo 4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۲۲۰۰٫۳۰-۰٫۳۷۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۱۵-۰٫۲۵ – –۰٫۳۵
۲۵۵۷۲۲۳S41 CrMo 4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۲۲۳۰٫۳۸-۰٫۴۴۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۵۰٫۰۳۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۱۵-۰٫۲۵ – –۰٫۳۵
۲۵۶۷۲۲۵D42CrMo4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۲۲۵۰٫۳۸-۰٫۴۵Max 0.400.60-0.900.0350.0350.90-1.200.15-0.20
۲۵۷۷۲۲۶D34CrMoS4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۲۲۶۰٫۳۰-۰٫۳۷Max0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.200.15-0.30
۲۵۸۷۲۲۷B708A42عملیات حرارتی پذیر۰٫۴۰-۰٫۴۵۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۷۵-۱٫۰۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۱۵-۰٫۲۵
۲۵۹۷۲۲۷D42CrMoS4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۲۲۷۰٫۳۸-۰٫۴۵Max 0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.200.15-0.30
۲۶۰۷۲۲۸S50 CrMo 4عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۲۲۸۰٫۴۷-۰٫۵۳۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۱۵-۰٫۲۵ – –۰٫۳۵
۲۶۱۷۲۴۲D16CrMo4دما بالا۱٫۷۲۴۲۰٫۱۳-۰٫۲۰۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵ ۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۲۰-۰٫۳۰Max 0.40
۲۶۲۷۲۴۲P16CD4سخت شونده سطحی۰٫۱۴-۰٫۱۹۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵-۰٫۰۴۰۰۹۰-۱٫۲۰۰٫۲۰-۰٫۳۰Max 0.30۰٫۴۰۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۲۶۳۷۲۵۸D24CrMo5دما بالا۱٫۷۲۵۸۰٫۲۰-۰٫۲۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۰ ۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۲۰-۰٫۳۵Max 0.60
۲۶۴۷۲۵۸Iدما بالا۰٫۱۹-۰٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۴۰-۰٫۵۰Max 0.20۰٫۲۰
۲۶۵۷۲۵۸Sدما بالا۱٫۷۲۵۸۰٫۲۰-۰٫۲۸۰٫۲-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۹۰-۱٫۱۰۰٫۲۰-۰٫۳۵Max 0.60۰٫۳۰ 
۲۶۶۷۲۶۲D15CrMo5سخت شونده سطحی۱٫۷۲۶۲۰٫۱۳-۰٫۱۷۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۸۰-۱٫۱۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۱٫۰۰-۱٫۳۰۰٫۲۰-۰٫۳۰
۲۶۷۷۲۶۲Iسخت شونده سطحی۰٫۱۲-۰٫۱۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۴۰-۰٫۵۰Max 0.20۰٫۲۰
۲۶۸۷۲۶۲J15CrMo5سخت شونده سطحی۰٫۱۳-۰٫۱۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۵۰٫۰۳۰٫۰۳۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۱۵-۰٫۳۰Max 0.30۰٫۳۰
۲۶۹۷۲۶۴D20CrMo5سخت شونده سطحی۱٫۷۲۶۴۰٫۱۸-۰٫۲۳۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۲۰-۰٫۳۰
۲۷۰۷۲۶۴I20CrMo5سخت شونده سطحی۰٫۱۸-۰٫۲۳۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۹۰-۱٫۲۵۰٫۱۸-۰٫۳۵Max 0.20۰٫۲۵
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2717264J(SCM420H)سخت شونده سطحی۱٫۷۲۶۴۰٫۱۷-۰٫۲۳۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۵-۰٫۹۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۸۵-۱٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۳۵Max 0.25۰٫۳۰
۲۷۲۷۲۷۱D23CrMoB3-3میکرو آلیاژ۱٫۷۲۷۱۰٫۲۰-۰٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۳۰-۰٫۴۰B: 0.0008-0.005
2737321A(SAE4118)سخت شونده سطحی۱٫۷۳۲۱۰٫۱۸-۰٫۲۳۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۰٫۰۴۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۸-۰٫۱۵Max 0.25۰٫۳۵
۲۷۴۷۳۲۱S20 MoCr 4سخت شونده سطحی۱٫۷۳۲۱۰٫۱۷-۰٫۲۲۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۴۰-۰٫۵۰ –۰٫۳۵
۲۷۵۷۳۲۵D25 MoCr 4سخت شونده سطحی۱٫۷۳۲۵۰٫۲۳-۰٫۲۹۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۶-۰٫۹۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۴۰-۰٫۵۰Min 0.020
۲۷۶۷۳۳۳D22CrMoS3-5سخت شونده سطحی۱٫۷۳۳۳۰٫۱۹-۰٫۲۴Max 0.400.7-1.000.0350.02-0.040.7-1.000.4-0.5
۲۷۷۷۳۳۵S13 CrMo 4 4دما بالا۱٫۷۳۳۵۰٫۱۰-۰٫۱۸۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۸۰-۱٫۱۰۰٫۵۰-۰٫۶۰ –۰٫۳۰
۲۷۸۷۳۸۰S10 CrMo 9 10دما بالا۱٫۷۳۸۰۰٫۰۸-۰٫۱۲۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۰۳۰۰٫۰۲۵۲٫۲۰-۲٫۵۰۰٫۹۰-۱٫۱۰ –۰٫۳۰
۲۷۹۷۷۰۱S51CrMoV4فنر۱٫۷۷۰۱۰٫۴۸-۰٫۵۶۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۸۰-۱٫۱۰۰٫۰۳۰٫۰۳۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۱۵-۰٫۲۵ –۰٫۰۷-۰٫۱۲۰٫۳۵ –
۲۸۰۷۷۰۹S21 CrMoV 5 7دما بالا۱٫۷۷۰۹۰٫۱۷-۰٫۲۵۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۳۵-۰٫۸۵۰٫۰۳۰٫۰۳۵۱٫۲۰-۱٫۵۰۰٫۶۵-۰٫۸۰۰٫۲۵-۰٫۳۵ 
۲۸۱۷۷۱۱I40CrMo 4 7دما بالا۱٫۷۷۱۱۰٫۳۶-۰٫۴۴۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۴۵-۰٫۷۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۱۵۰٫۶۰-۰٫۶۵۰٫۲۵-۰٫۳۵Max 0.015
۲۸۲۷۷۳۳D24CrMoV 5-5دما بالا۱٫۷۷۳۳۰٫۲۰-۰٫۲۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۳۰-۰٫۶۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۱٫۲۰-۱٫۵۰۰٫۵۰-۰٫۶۰Max 0.600.15-0.25
۲۸۳۷۷۳۴S –عملیات حرارتی پذیر۱٫۷۷۳۴۰٫۱۵-۰٫۱۸۰٫۱۰-۰٫۲۰۰٫۸۰-۱٫۱۰۰٫۰۲۰۰٫۰۱۵۱٫۲۵-۱٫۵۰۰٫۸۰-۱٫۰۰ –۰٫۲۰-۰٫۳۰۰٫۳۵
۲۸۴۷۷۶۵D32CrMoV12-10میکرو آلیاژ۱٫۷۷۶۵۰٫۳۰-۰٫۳۵Max 0.35Max 0.600.0250.0102.80-3.200.80-1.20۰٫۲۵-۰٫۳۵
۲۸۵۷۷۸۳SX 41 CrMoV 5 1ابزاری گرم کار۱٫۷۷۸۳۰٫۳۸-۰٫۴۲۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۱۵۰٫۰۱۴٫۸۰-۵٫۲۰۱٫۲۰-۱٫۴۰Max 0.200.40-0.500.2Co<0.20/W=Max0.20
2868159S50CrV4فنر۱٫۸۱۵۹۰٫۴۸-۰٫۵۴۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۷۰-۱٫۱۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۲۰ –۰٫۱۰-۰٫۱۵۰٫۳۵ –
۲۸۷۸۱۶۱D58CrV4فنر۱٫۸۱۶۱۰٫۵۵-۰٫۶۲۰٫۱۵-۰٫۴۰۰٫۷۰-۱٫۱۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۱۰-۰٫۲۰
۲۸۸۸۵۰۷S34 CrAlMo 5نیترایدینگ۱٫۸۵۰۷۰٫۳۰-۰٫۳۴۰٫۲۰-۰٫۲۸۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۰۰-۱٫۳۰۰٫۱۵-۰٫۲۵ –۰٫۱۰-۰٫۲۰۰٫۳۵۰٫۹۰-۱٫۱۰
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2898509D41CrAlMo7-10نیترایدینگ۱٫۸۵۰۹۰٫۳۸-۰٫۴۵Max 0.400.40-0.700.0250.0351.50-1.800.20-0.35۰٫۸۰-۱٫۲۰
۲۹۰۸۵۱۵S31 CrMo 12نیترایدینگ۱٫۸۵۱۵۰٫۲۸-۰٫۳۵۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۲٫۸۰-۳٫۳۰۰٫۳۰-۰٫۵۰Max. 0.30۰٫۳۵
۲۹۱۸۵۱۹S31 CrMoV 9نیترایدینگ۱٫۸۵۱۹۰٫۲۷-۰٫۳۰۰٫۲۰-۰٫۲۸۰٫۵۰-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۲٫۳۰-۲٫۷۰۰٫۱۵-۰٫۲۵ –۰٫۱۰-۰٫۲۰۰٫۳۵
۲۹۲۸۵۵۰S34 CrAlNi 7نیترایدینگ۱٫۸۵۵۰۰٫۳۴-۰٫۳۷۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۵۰-۱٫۸۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۹۰-۱٫۱۰۰٫۳۵۰٫۸۰-۱٫۱۰
۲۹۳۸۵۹۹D8CrMo16سخت شونده سطحی۱٫۸۵۹۹۰٫۰۷-۰٫۱۰۰٫۱۰-۰٫۴۰۰٫۸۵-۱٫۱۵۰٫۰۲۵۰٫۰۳۰۳٫۷۰-۴٫۱۰۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۲۵
۲۹۴۹۰۰۰S~80 CrV 2تیغ اره~۱٫۲۲۳۵۰٫۸۰-۰٫۹۰۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۳۰-۰٫۷۰۰٫۲۰-۰٫۵۰۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۳
۲۹۵۹۰۰۱S –تیغ اره  –۰٫۷۰-۰٫۸۰۰٫۱۵-۰٫۳۰۰٫۴۰-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۲۰-۰٫۳۵۲٫۲۵-۲٫۴۵۰٫۳
۲۹۶۹۰۰۲S~C 87 WSتیغ اره~۱٫۱۸۴۰۰٫۸۰-۰٫۹۰۰٫۳۰-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۶۵۰٫۰۲۵۰٫۰۲۰٫۱۵-۰٫۲۵ –۰٫۳
۲۹۷۹۰۰۳S~C 75 Wتیغ اره~۱٫۱۷۵۰۰٫۷۰-۰٫۸۰۰٫۳۰-۰٫۴۰۰٫۴۵-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۱۵-۰٫۲۵ –۰٫۳۵
۲۹۸۹۰۰۴S21 NiCrMo 2سخت شونده سطحی~۱٫۶۵۲۳۰٫۱۸-۰٫۲۳۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۴۰-۰٫۶۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۴۰-۰٫۷۰۰٫۳۵
۲۹۹۹۰۰۶S~X 50 CrVMo 5 1ابزاری سرد کار~۱٫۲۳۴۵۰٫۴۸-۰٫۵۳۰٫۸۰-۱٫۱۰۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۴٫۸۰-۵٫۲۰۱٫۲۵-۱٫۴۵ –۱٫۳۰-۱٫۵۰۰٫۳ –
۳۰۰۹۰۰۷S –ابزاری سرد کار  –۰٫۷۵-۰٫۸۵۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۲۵-۰٫۴۰۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۳۵-۰٫۵۰ –۰٫۰۸-۰٫۱۵۰٫۳ –W=2.40-2.70
3019009S~50 NiCr 13ابزاری سرد کار~۱٫۲۷۲۱۰٫۵۲-۰٫۵۷۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۰٫۹۰-۱٫۱۰۰٫۲۰-۰٫۳۰۲٫۸۰-۳٫۲۰۰٫۳۰٫۰۲۵
۳۰۲۹۰۱۰S –ابزاری سرد کار –۰٫۶۵-۰٫۷۰۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۳۵-۰٫۵۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۴۵-۰٫۶۰۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۵۵-۰٫۷۵۰٫۲۵۰٫۱
۳۰۳۹۰۱۱S~ C 45 Wابزاری سرد کار~۱٫۱۷۳۰۰٫۴۸-۰٫۵۴۰٫۲۰-۰٫۳۰۰٫۵۵-۰٫۷۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ –۰٫۳
۳۰۴۹۰۱۲S~15 NiCr 14قالب پلاستیک~۱٫۲۷۳۵۰٫۱۲-۰٫۱۵۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۴۰-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۶۰-۰٫۸۰۳٫۲۵-۳٫۷۰۰٫۳
۳۰۵۹۰۱۳S~40 CrMnMoS 8 6قالب پلاستیک~۱٫۲۳۱۲۰٫۳۰-۰٫۳۶۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۶۵-۰٫۸۵۰٫۰۲۵۰٫۰۶-۰٫۰۹۱٫۵۰-۱٫۷۵۰٫۳۵-۰٫۵۰ –۰٫۳
۳۰۶۹۰۱۴S~X 36 CrMo 17قالب پلاستیک~۱٫۲۳۱۶۰٫۳۵-۰٫۴۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۰٫۰۱۵۱۵٫۵۰-۱۶٫۵۰٫۹۰-۱٫۱۰۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۳Nb<0.08
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
3079015S~X 42 Cr 13قالب پلاستیک~۱٫۲۰۸۳۰٫۳۸-۰٫۴۳۰٫۶۰-۰٫۸۰۰٫۲۵-۰٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۰۵۱۴٫۰-۱۴٫۵۰٫۵۰-۰٫۷۰Max 0.500.15-0.250.30.01
۳۰۸۹۰۱۶S~35 NiCrMoV 12 4عملیات حرارتی پذیر~۱٫۶۹۵۹۰٫۲۸-۰٫۳۵۰٫۱۰-۰٫۳۰۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۶۰۲٫۵۰-۲٫۸۰۰٫۱۰-۰٫۱۵۰٫۳۵Max 0.015
۳۰۹۹۰۱۷S~40 NiCrMo 6عملیات حرارتی پذیر~۱٫۶۵۶۵۰٫۳۶-۰٫۴۲۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۷۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۳۰-۰٫۴۵۱٫۲۰-۱٫۵۰ –۰٫۳۵
۳۱۰۹۰۱۸S –عملیات حرارتی پذیر –۰٫۲۳-۰٫۲۸۰٫۱۵-۰٫۳۵۲٫۳۵-۲٫۶۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵ – –۰٫۳۵
۳۱۱۹۰۱۹S~X 45 CoCrWV 5 5 5ابزاری گرم کار~۱٫۲۶۷۸۰٫۳۸-۰٫۴۳۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۴٫۰۰-۴٫۵۰۰٫۳۰-۰٫۵۰ –۱٫۸۰-۲٫۰۰۰٫۳Co:4.00-4.50/W=4-4.5
3129020S~X 38 CrMoV 5 1ابزاری گرم کار~۱٫۲۳۴۳۰٫۳۳-۰٫۳۹۰٫۹۰-۱٫۲۰۰٫۳۰-۰٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۴٫۸۰-۵٫۲۰۱٫۲۰-۱٫۴۰Max 0.400.30-0.500.3
۳۱۳۹۰۲۲S~X 32 CrMoCoV 3 3 3ابزاری گرم کار~۱٫۲۸۸۵۰٫۳۶-۰٫۴۲۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۲۵-۰٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۰۵۲٫۷۰-۳٫۰۰۲٫۷۰-۲٫۹۰Max 0.400.60-0.700.3Co:2.70 -3.00
3149023S35 S Mn 10خوش تراش۰٫۳۴-۰٫۳۸۰٫۱-۰٫۳۱٫۴۵-۱٫۶۵۰٫۰۵۰٫۱۲-۰٫۱۷۰٫۱۵-۰٫۲۵ 
۳۱۵۹۰۲۵BEn16عملیات حرارتی پذیر۰٫۳۲-۰٫۴۰۰٫۱۰-۰٫۳۵۱٫۳۰-۱٫۸۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۲۲-۰٫۳۵
۳۱۶۹۰۲۵I605M36عملیات حرارتی پذیر۰٫۳۲-۰٫۴۰۰٫۱۰-۰٫۳۵۱٫۳۰-۱٫۷۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۲۲-۰٫۳۲
۳۱۷۹۰۲۶BEn 207سخت شونده سطحی۰٫۱۷-۰٫۲۲۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۷۰-۰٫۹۰Max 0.15Max 0.40۰٫۲۵
۳۱۸۹۰۲۷IEn 207سخت شونده سطحی۰٫۱۷-۰٫۲۲۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۵۰۰٫۰۵۰۰٫۷۰-۰٫۹۰Max 0.10Max 0.15۰٫۲۵
۳۱۹۹۰۲۸X22BCr 3میکرو آلیاژ۰٫۱۸-۰٫۲۴Max 0.150.60-1.000.0350.0350.10-0.30۰٫۲۵۰٫۰۲۵-۰٫۰۴۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۵B: 0.001 – ۰٫۰۰۵
۳۲۰۹۰۲۹IMCB240Hمیکرو آلیاژ۰٫۳۷-۰٫۴۴۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۸۰-۱٫۲۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۳۰-۰٫۷۰Max 0.25۰٫۳۰
۳۲۱۹۰۳۰BEn 202خوش تراش۰٫۱۲-۰٫۱۸۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۲۰-۱٫۶۰۰٫۰۵۰۰٫۱۰۰-۰٫۱۸۰
۳۲۲۹۰۳۱B815H17سخت شونده سطحی۰٫۱۴-۰٫۲۰۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۲۵-۰٫۰۵۰۰٫۸۰-۱٫۲۰۰٫۱۰-۰٫۲۰۱٫۲۰-۱٫۷۰
۳۲۳۹۰۳۱C18 NiCrMo 5سخت شونده سطحی۰٫۱۸-۰٫۲۲۰٫۲۰-۰٫۳۵۰٫۷۰-۰٫۹۰۰٫۰۱۸۰٫۰۱۸۰٫۸۵-۱٫۰۰۰٫۱۸-۰٫۲۵۱٫۳۵-۱٫۵۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۰
۳۲۴۹۰۳۲SX 2 CrNi 18 9زنگ نزن~۱٫۴۳۰۶Max. 0.030.35-0.601.20-1.50Max. 0400.018-0.02818.0-19.0۹٫۰-۱۰٫۰
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
3259033I38MnVS 5میکرو آلیاژ۰٫۳۶-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۶۵۱٫۳۵-۱٫۴۵۰٫۰۱۵۰٫۰۴۵-۰٫۰۶۵۰٫۱۰-۰٫۲۰Max 0.10Max 0.200.08-0.120.250.010-0.030N<=0.030
3269034B212M36خوش تراش۰٫۳۲-۰٫۴۰Max 0.251.00-1.400.0600.120-0.200
۳۲۷۹۰۳۵I38MnVS5میکرو آلیاژ۰٫۳۶-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۶۵۱٫۳۵-۱٫۴۵۰٫۰۱۵۰٫۰۳۰-۰٫۰۴۵۰٫۱۰-۰٫۲۰Max 0.10Max 0.200.08-0.120.250.010-0.030N<=0.030
3289036Iفنر۰٫۴۶-۰٫۵۴۰٫۱۷-۰٫۳۷۰٫۷۰-۱٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۹۰-۱٫۲۰
۳۲۹۹۰۳۷I~251A58فنر۰٫۵۲-۰٫۵۷۱٫۷۰-۲٫۱۰۰٫۸۰-۱٫۰۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۲۰-۰٫۳۰۰٫۰۱-۰٫۰۶ ۰٫۳۵Sn<=0.035&Cu+10Sn<=0.60
3309038B665M23سخت شونده سطحی۰٫۲۰-۰٫۲۶۰٫۱۰-۰٫۳۵۰٫۳۵-۰٫۷۵۰٫۰۳۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۳۵۰٫۲۰-۰٫۳۰۱٫۵۰-۲٫۰۰
۳۳۱۹۰۳۹P30MSV6میکرو آلیاژ۰٫۳۰-۰٫۳۳۰٫۵۰-۰٫۷۰۱٫۴۰-۱٫۶۰۰٫۰۲۵۰٫۰۶۵-۰٫۰۹۰Max 0.25Max 0.06Max 0.170.08-0.140.400.010-0.0400.015-0.025N>= 0.010 ; 1.88<=Mneq<=1.98
3329040I~38CrV4میکرو آلیاژ۰٫۳۵-۰٫۴۲۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۳۰۰٫۰۳۰۰٫۷۰-۱٫۱۰Max 0.10Max 0.400.10-0.200.15
۳۳۳۹۰۴۱B606M36خوش تراش۰٫۳۲-۰٫۴۰۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۳۰-۱٫۷۰۰٫۰۳۵۰٫۱۵۰-۰٫۲۵۰۰٫۲۲-۰٫۳۲
۳۳۴۹۰۴۲JSUP12فنر۰٫۵۱-۰٫۵۹۱٫۲۰-۱٫۶۰۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۶۰-۰٫۹۰۰٫۳۰
۳۳۵۹۰۴۳G35ChGSAفنر۰٫۳۲-۰٫۳۹۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۸۰-۱٫۱۰۰٫۰۲۵۰٫۰۲۵۱٫۱۰-۱٫۴۰Max 0.15Max 0.30Max 0.050.30Max 0.03W <=0.20
3369044I~50Cr2عملیات حرارتی پذیر۰٫۴۵-۰٫۵۵۰٫۲۰-۰٫۳۰۰٫۷۵-۰٫۹۰۰٫۰۲۰۰٫۰۲۰۰٫۵۵-۰٫۷۰
۳۳۷۹۰۴۵Iابزاری گرم کار۰٫۴۲-۵۰۰٫۱۷-۰٫۳۲۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۰۲۰۰٫۰۱۰۰٫۸۰-۱٫۱۰۰٫۲۰-۰٫۳۰۱٫۳ – ۱٫۸۰٫۱۰-۰٫۱۸
۳۳۸۹۰۴۶P27MnCr5عملیات حرارتی پذیر۰٫۲۳-۳۱۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۱۰-۱٫۴۰۰٫۰۳۰۰٫۰۲۵-۰٫۰۴۰۱٫۰۰-۱٫۳۰۰٫۴۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰Max 0.010
۳۳۹۹۰۴۷B130M15سخت شونده سطحی۰٫۱۲-۰٫۱۸۰٫۱۰-۰٫۴۰۱٫۱۰-۱٫۵۰۰٫۰۵۰۰٫۰۲۰-۰٫۰۵۰
۳۴۰۹۰۵۰S زنگ نزن Max. 0.050.35-0.601.70-1.90Max. 0450.17-0.2217.0-18.52.5-2.811.5-12.5Max. 0.35N:0.10-0.14
3419052SX 6 CrNiS 18 9زنگ نزن۰٫۰۴-۰٫۰۸۰٫۳۵-۰٫۶۰۰٫۵۰-۰٫۸۰Max. 040Max. 0.02518.0-19.0۸٫۰-۹٫۰Max. 0.35
۳۴۲۹۰۵۴S~ 8 X 3 CrNiMo 27 5زنگ نزن~۱٫۴۴۶۰۰٫۰۵۰-۰٫۰۸۰۰٫۵۰-۰٫۸۰۰٫۷۰-۱٫۰۰Max. 030Max. 0.01525.8-271.4-1.65.0-5.5Max. 0.35Max. 0.035
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
3439055Sزنگ نزنMax. 0.040.50-0.800.50-0.80Max. 025Max. 0.01522.5-24.02.5-3.026.5-28.0۲٫۸-۳٫۲
۳۴۴۹۰۵۶S زنگ نزن Max. 0.02Max. 0.201.0-1.50Max. 020Max. 0.01516.50-17.506.0-6.515.5-16.5۱٫۲-۱٫۶Max. 0.025N:0.13-0.18,Pb< 0.0015
3459057S ~ X 20 CrNiSi 25 4مقاوم به حرارت~۱٫۴۸۲۱۰٫۱۵-۰٫۲۵۰٫۲۰-۰٫۵۰۱٫۱۵-۱٫۳۰Max. 030Max. 0.02524.0-26.0۳٫۵-۴٫۵Max. 0.025
۳۴۶۹۰۵۸Sمقاوم به حرارت۰٫۳۵-۰٫۴۵۰٫۲۰-۰٫۴۰۰٫۵۰-۰٫۷۰Max. 020Max. 0.01519.0-22.0۳۱٫۰-۳۴٫۰Max. 0.750.40-0.600.50-0.70
۳۴۷۹۰۵۹S~ X 15 CrNiSi 25 20مقاوم به حرارت~۱٫۴۸۴۱Max. 0.081.20-1.351.10-1.30Max. 030Max. 0.02524.5-26.0۱۹٫۰-۲۰٫۵
۳۴۸۹۰۹۵Iمقاوم به حرارت۰٫۴۳-۵۰۰٫۱۵-۰٫۳۵۰٫۵۵-۰٫۸۰۰٫۰۳۰۰٫۰۱۰-۰٫۰۳۵Max 0.40Max 0.10Max 0.40۰٫۳۵