فولاد خزر پیشرو

 

02167546

دانش فنی گرید فولادی

شرکت فولاد خزر پیشرو دانش فنی بیش از 160 گرید فولادی را از شرکت بهلر که یکی از معروفترین تولید کنندگان فولاد آلیاژی در جهان می باشد را خریداری و در ادامه خود تاکنون اقدام به طراحی و تولید بیش از 180 گرید مختلف فولادی با توجه به درخواست مشتریان و مطابق با استانداردهای DIN آلمان BS انگلستان ،پژو و رنو فرانسه ،ASTM آمریکا و ….. نموده است.که در زیر لیست گریدهای تولید به همراه آنالیز شیمیایی و فایل دانلود را می توانید مشاهده نمایید.

No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
1 0038I تـجاری Max 0.17 Max 0.55 Max 0.75 0.045 0.045
2 0050I سخت شونده سطحی Max 0.25 0.17-0.37 0.80-1.10 0.045 0.050 Max 0.30 0.30
3 0060A Grade 60 تـجاری 0.35-0.42 0.30-0.60 0.90-1.20 0.060 0.045
4 0060I تـجاری Max 0.37 Max 0.60 Max 1.60 0.045 0.045
5 0060T تـجاری 0.26-0.35 Max 0.50 0.50-0.80 0.045 0.045
6 0070I تـجاری 0.32-0.40 0.50-0.90 1.20-1.80 0.045 0.045
7 0214I QSt36-3 اکستروژن سرد 0.10-0.13 0.03-0.09 0.21-0.40 0.020 0.010-0.030 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 0.05 0.020-0.060 N <= 0.007
8 0323I USD7  جوشکاری 0.05-0.09 Max 0.03 0.40-0.60 0.025 0.025 Max 0.15 Max 0.15 0.15 Max 0.003 Max 0.003
9 0335D اکستروژن سرد 1.0335 Max 0.08 Max 0.10 Max 0.40 0.030 0.010-0.030 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.1 0.15 0.020-0.060
10 0402I C22 عملیات حرارتی پذیر 0.20-0.25 0.05-0.35 0.40-0.90 0.060 0.060 0.20-0.30 Max 0.10 Max 0.15 0.20
11 0416D سخت شونده سطحی 0.15-0.20  Max 0.30 0.30-0.60 0.035 0.035 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.25 0.30 Max 0.010
12 0432A A105 عملیات حرارتی پذیر 1.0432 Max 0.35 0.10-0.35 0.60-1.05 0.035 0.040 Max 0.30 Max 0.12 Max 0.40 Max 0.08 0.4 Cu+Ni+Cr+Mo+V≤1.00   &  Cr+Mo≤0.32
13 0432D C21 عملیات حرارتی پذیر 1.0432 0.18-0.23 0.15-0.35 0.60-1.05 0.040 0.050
14 0511B ~En8C&~080M40 عملیات حرارتی پذیر 0.38-0.43 0.05-0.35 0.70-0.90 0.050 0.025-0.040 Max 0.40 Max0.10 Max0.40
15 0528T تـجاری 0.25-0.32  Max 0.50 0.60-0.80 0.045 0.045
16 0533D تـجاری 1.0533 0.25-0.35 0.15-0.30 0.50-0.80 0.045 0.045 N<=0.012 & Ceq<=0.48
17 0533I تـجاری Max 0.32 Max 0.60 Max 1.30 0.045 0.045   Ceq<=0.50
18 0535D C 55 عملیات حرارتی پذیر 1.0535 0.52-0.60  Max 0.40 0.60-0.90 0.045 0.045 Max 0.40 Max 0.10 Max 0.40 Cr+Mo+Ni <= 0.63
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
19 0540D C 50 عملیات حرارتی پذیر 1.0540 0.47-0.55  Max 0.40 0.60-0.90 0.045 0.045
20 0543I عملیات حرارتی پذیر 0.35-0.45 0.15-0.30 0.50-0.80 0.045 0.045 N<=0.012
21 0570D S355J2G3 سخت شونده سطحی 1.0570 Max 0.20 Max 0.55 Max 1.60 0.035 0.035
22 0715D 9SMn 28 خوش تراش 1.0715 Max 0.14 Max 0.05 0.90-1.30 0.100 0.270-0.330
23 0718D 11SMnPb30 خوش تراش 1.0718 Max 0.14 Max 0.05 0.90-1.30 0.11 0.270-0.330 Pb:0.20-0.035
24 0721D 10S20 خوش تراش 1.0721 0.07-0.13  Max 0.40 0.70-1.10 0.06 0.150-0.250
25 0723B En32M خوش تراش 0.12-0.18 0.10-0.40 1.10-1.40 0.050 0.100-0.180
26 0726D 35S20 خوش تراش 1.0726 0.32-0.39 0.10-0.30 0.70-1.10 0.060 0.180-0.250
27 0727F 45 MF 6 خوش تراش 0.41-0.48 0.10-0.40 1.30-1.70 0.040 0.240-0.320
28 0727S 45 S 20 خوش تراش 1.0727 0.42-0.50 0.1-0.3 0.70-1.10 0.06 0.18-0.25
29 0736D 9SMn 36 خوش تراش 1.0736 Max 0.15 Max 0.05 1.10-1.50 0.100 0.340-0.400
30 0736S 9 SMn 36 خوش تراش 1.0736 0.060.10 Max. 0.02 1.20-1.40 0.07-0.09 0.32-0.37 Max. 0.10 Max. 0.10 0.15
31 0737S 9 SMnPb 36 خوش تراش 1.0737 0.06-0.10 Max. 0.02 1.20-1.40 0.07-0.09 0.32-0.37 Max. 0.10 Max. 0.10 0.15 Pb: 0.15-0.30
32 0913S 50Mn7 فنر 1.0913 0.45-0.55 0.2-0.40 1.60-2.00 0.035 0.03-0.045  –  –  – 0.35  –  –  –
33 1121D CK10&C10E سخت شونده سطحی 1.1121 0.07-0.13 Max 0.40 0.30-0.60 0.035 0.035
34 1128P 45M5 عملیات حرارتی پذیر 1.1128 0.42-0.50 Max0.40 1.10-1.40 0.035 0.025-0.045 Max0.30 Max0.10 Max0.30 0.40 0.015-0.040 Max 0.010
35 1141D CK15& C15E سخت شونده سطحی 1.1141 0.12-0.18 Max 0.40 0.30-0.60 0.035 0.035
36 1141S CK 15 سخت شونده سطحی 1.1141 0.12-0.18 0.15-0.35 0.30-0.50 0.035 0.035  – 0.35
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
37 1148B C16E سخت شونده سطحی 0.12-0.18 0.10-0.40 0.60-1.00 0.050 0.025-0.050 Max 0.30 Max 0.15 Max 0.40
38 1149B En3A سخت شونده سطحی 0.16-0.24 0.10-0.40 0.50-0.90 0.050 0.025-0.050 Max 0.30 Max 0.15 Max 0.40 0.25
39 1149D Cm 22& En 3A سخت شونده سطحی 1.1149 0.17-0.24 Max 0.40 0.30-0.60 0.035 0.020-0.035
40 1149P AF43 سخت شونده سطحی 0.15-0.25 0.10-0.40 0.40-0.70 0.040 0.020-0.040 0.35 0.015-0.040 Max 0.010
41 1151D C22E عملیات حرارتی پذیر 1.1151 0.17-0.24 Max 0.40 0.40-0.70 0.035 0.035 Max 0.40 Max 0.10 Max 0.40 Max 0.050 Cr+Mo+Ni <= 0.63
42 1152D Cq22 سخت شونده سطحی 1.1152 0.18-0.24 Max 0.40 0.30-0.60 0.035 0.035
43 1157I ~ 45M5 BT UA2 عملیات حرارتی پذیر 0.41-0.45 0.10-0.40 0.95-1.30 0.025 0.060-0.090 Max 0.25 Max 0.05 Max 0.25 0.40 0.015-0.040 Max 0.010 1.5<=Mneq<=1.63
44 1165S 30 Mn 5 عملیات حرارتی پذیر 1.1165 0.27-0.34 0.20-0.35 1.20-1.50 0.025 0.025  –  – 0.35 Cr+Mo+Ni<0.63
45 1167B En 15 عملیات حرارتی پذیر 0.30-0.40 0.10-0.35 1.30-1.70 0.050 0.030-0.050
46 1167D 36Mn5 عملیات حرارتی پذیر 1.1167 0.32-0.40 0.15-0.35 1.20-1.50 0.035 0.035
47 1167I عملیات حرارتی پذیر 0.28-0.39 Max 0.60 0.70-1.60 0.045 0.045
48 1169P 20M5 عملیات حرارتی پذیر 0.17-0.23 0.10-0.40 1.10-1.40 0.035 0.020-0.040 0.15-0.30 Max 0.10 Max 0.30 0.40 0.015-0.040 Max 0.010
49 1170D 28Mn6 عملیات حرارتی پذیر 1.1170 0.25-0.32 Max 0.40 1.30-1.65 0.035 0.030 Max 0.40 Max 0.10 Max 0.40 Cr+Mo+Ni <= 0.63
50 1175P 41Mn4 عملیات حرارتی پذیر 1.1175 0.40-0.46 0.10-0.40 0.50-1.00 0.025 0.015 0.40 0.008-0.030 Max 0.010 1.15<=Mneq<=1.25
51 1176A AISI 1038 عملیات حرارتی پذیر 1.1176 0.35-0.42 0.10-0.30 0.60-0.90 0.030 0.050
52 1178B C30E&CK30 عملیات حرارتی پذیر 1.1178 0.26-0.34 0.10-0.40 0.60-1.00 0.050 0.025-0.050 Max 0.30 Max 0.15 Max 0.40
53 1178D C30E&CK30 عملیات حرارتی پذیر 1.1178 0.27-0.34 Max 0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 Max0.40 Max 0.10 Max 0.40 Cr+Mo+Ni <= 0.63
54 1180B En5C,080A32 عملیات حرارتی پذیر 0.30 – 0.35 0.10-0.40 0.70-0.90 0.050 0.025-0.050 Max 0.30 Max 0.15 Max 0.40
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
55 1180P AF 56 عملیات حرارتی پذیر 0.30-0.40 0.10-0.40 0.50-0.80 0.040 0.020-0.040 0.40 0.015-0.040 Max 0.010
56 1181S CK 35 عملیات حرارتی پذیر 1.1181 0.32-0.39 0.15-0.35 0.50-0.80 0.030 0.030 Max 0.40 Max 0.100 Max 0.40 0.35 Cr+Mo+Ni<0.63
57 1186B En8&080M40 عملیات حرارتی پذیر 0.36-0.44 0.10-0.40 0.60-1.00 0.050 0.025-0.050
58 1186D C40E عملیات حرارتی پذیر 1.1186 0.37-0.44 Max 0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 Max 0.40 Max 0.10 Max 0.40 Cr+Mo+Ni <= 0.63
59 1186P XC38 عملیات حرارتی پذیر 0.34-0.42 0.10-0.40 0.50-0.80 0.030 0.020-0.040 Max 0.40 Max 0.10  Max 0.40 0.40 0.015-0.040 Max 0.010 B <= 0.0005
60 1191D 2C45 عملیات حرارتی پذیر 1.1191 0.42-0.50 Max 0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 Max 0.40 Max 0.10 Max 0.40 Cr+Mo+Ni <= 0.63
61 1191P XC48 عملیات حرارتی پذیر 0.44-0.51 0.10-0.40 0.50-0.80 0.035 0.040 0.30 0.020-0.050 Max 0.010
62 1191S CK 45 عملیات حرارتی پذیر 1.1191 0.42-0.48 0.15-0.35 0.50-0.80 0.035 0.030 Max 0.40 Max 0.100 Max 0.40 0.35
63 1201B En43B عملیات حرارتی پذیر 0.45-0.50 0.10-0.40 0.70-0.90 0.050 0.025-0.050 Max 0.30 Max 0.15 Max 0.40 0.25
64 1201D C45R& En43B عملیات حرارتی پذیر 1.1201 0.42-0.50 Max 0.40 0.50-0.80 0.035 0.020-0.040 Max0.40 Max0.10 Max0.40 Cr+Mo+Ni <= 0.63
65 1201I عملیات حرارتی پذیر 1.1201 0.40-0.46 0.15-0.35 0.60-0.80 0.040 0.030-0.050 0.15-0.25 Max 0.03 Max 0.10 0.25 Max 0.050 N<=0.014
66 1203D C55E عملیات حرارتی پذیر 1.1203 0.52-0.60 Max 0.40 0.60-0.90 0.035 0.035 Max 0.40 Max 0.10 Max 0.40 Cr+Mo+Ni < =0.63
67 1205B 080A52 عملیات حرارتی پذیر 0.50-0.55 0.10-0.40 0.70-0.90 0.050 0.025-0.050
68 1206D C50E عملیات حرارتی پذیر 1.1206 0.47-0.55 Max 0.40 0.60-0.90 0.035 0.035 Max 0.40 Max 0.10 Max 0.40 Cr+Mo+Ni < =0.63
69 1209P AF70 عملیات حرارتی پذیر 0.50-0.58 0.10-0.40 0.50-0.80 0.040 0.020-0.040 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.30 0.40 0.015-0.040 Max 0.010
70 1213S CF 53 عملیات حرارتی پذیر 1.1213 0.50-0.55 0.20-0.30 0.50-0.70 0.025 0.025  –  – 0.35
71 1221S CK 60 عملیات حرارتی پذیر 1.1221 0.57-0.65 0.15-0.35 0.60-0.90 0.035 0.035  –  – 0.35
72 1249I C70S6+V میکرو آلیاژ 1.1249 0.67-0.73 0.15-0.25 0.53-0.60 0.045 0.055-0.075 0.10-0.15 Max 0.03 0.04-0.08 0.03-0.04 Max 0.01 0.010<=N<= 0.017
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
73 1249P C70 میکرو آلیاژ 1.1249 0.67-0.73 0.15-0.40 0.52-0.72 0.045 0.060-0.080 Max 0.20 Max 0.050 Max 0.20 0.40 Max 0.01 2.90≤Mneq+3.33%C≤3.35
74 1260D 66Mn4 عملیات حرارتی پذیر 1.1260 0.60-0.71 0.15-0.30 0.85-1.15 0.035 0.035
75 1274S ~CK 101 ابزاری سرد کار ~1.1274 0.9-1.05 0.15-0.30 0.30-0.50 0.035 0.035  – 0.35  –
76 1302P 30MSV6 میکرو آلیاژ 0.30-0.33 0.50-0.70 1.40-1.60 0.025 0.065-0.090 Max 0.25 Max 0.06 Max 0.17 0.08-0.14 0.40 Max 0.040 0.015-0.025 1.88<=Mneq<=1.98  ,  N>=0.012
77 1525S C 80 W 1 ابزاری سرد کار 1.1525 0.75-0.85 0.15-0.25 0.15-0.25 0.02 0.02  – 0.25
78 1545S C 105 W 1 ابزاری سرد کار 1.1545 1.00-1.10 0.15-0.25 0.15-0.20 0.02 0.02  – 0.25
79 1730S C 45 W ابزاری سرد کار 1.1730 0.45-0.50 0.15-0.40 0.60-0.80 0.035 0.035 Max 0.40 0.25
80 1740S C 60 W ابزاری سرد کار 1.1740 0.56-0.64 0.15-0.40 0.60-0.80 0.035 0.035 Max 0.40 0.25
81 1744D C67W ابزاری سرد کار 1.1744 0.64-0.72 0.15-0.40 0.60-0.80 0.035 0.035
82 1830S C 85 W ابزاری سرد کار 1.1830 0.82-0.90 0.25-0.35 0.55-0.70 0.025 0.02  – 0.35
83 2007D 70Cr2 بلبرینگ 1.2007 0.65-0.70 0.20-0.30 0.75-0.90 0.030 0.030 0.55-0.70
84 2063S 145 Cr 6 ابزاری سرد کار 1.2063 1.40-1.50 0.15-0.30 0.50-0.70 0.025 0.025 1.30-1.50  – 0.08-0.15 0.3  –
85 2067S 102 Cr 6 ابزاری سرد کار 1.2067 0.95-1.05 0.20-0.35 0.25-0.40 0.025 0.025 1.40-1.60  – 0.3  –
86 2080S X 210 Cr 12 ابزاری سرد کار 1.2080 1.90-2.10 0.10-0.40 0.15-0.45 0.03 0.03 11.0-12.0  – 0.3
87 2086S X 290 Cr 12 ابزاری سرد کار 1.2086 2.80-3.00 0.15-0.25 0.20-0.40 0.02 0.02 11.0-12.50  – 0.3
88 2101S 62 SiMnCr 4 ابزاری سرد کار 1.2101 0.60-0.66 0.90-1.20 0.90-1.20 0.025 0.025 0.50-0.70  – 0.3  –
89 2103D 58SiCr8 ابزاری سرد کار 0.55-0.63 1.70-2.00 0.60-0.90 0.035 0.035 0.35-0.45
90 2108S 90 CrSi 5 ابزاری سرد کار 1.2108 0.88-0.95 1.05-1.25 0.60-0.80 0.02 0.02 1.10-1.30  – 0.3  –
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
91 2162S 21 MnCr 5 قالب پلاستیک 1.2162 0.18-0.22 0.20-0.35 1.10-1.30 0.025 0.03 1.0-1.20  – 0.3
92 2208D 31CrV 3 ابزاری سرد کار 1.2208 0.28-0.35 0.25-0.40 0.40-0.60 0.030 0.030 0.40-0.70 0.07-0.12
93 2210S 115 CrV 3 ابزاری سرد کار 1.221 1.10-1.25 0.15-030 0.20-0.40 0.03 0.025 0.60-0.80  – 0.07-0.12 0.3  –
94 2235S 80 CrV 2 تیغ اره 1.2235 0.75-0.85 0.25-0.40 0.30-0.50 0.025 0.025 0.45-0.60  – 0.15-0.25 0.15
95 2243D 61 CrSiV 5 ابزاری سرد کار 1.2243 0.57-0.65 0.70-1.00 0.60-0.90 0.035 0.035 1.00-1.30 0.07-0.12
96 2312D 40CrMnMoS 86 ابزاری سرد کار 1.2312 0.35-0.45 0.30-0.50 1.40-1.60 0.030 0.050-0.100 1.80-2.00 0.15-0.25
97 2312S 40 CrMnMoS 8 6 قالب پلاستیک 1.2312 0.37-0.43 0.30-0.50 1.40-1.60 0.03 0.05-0.1 1.80-2.0 0.15-0.25 Max 0.40 0.3 0.04
98 2323S 48 CrMoV 6 7 ابزاری گرم کار 1.2323 0.40-0.50 0.20-0.35 0.60-0.80 0.025 0.025 1.30-1.50 0.65-0.80  – 0.25-0.35 0.3
99 2327S 86 CrMoV 7 ابزاری سرد کار 1.2327 0.84-0.90 0.20-0.35 0.30-0.45 0.01 0.01 1.70-1.90 0.20-0.35 Max 0.20 0.10-0.15 0.25 0.02
100 2344D X40CrMoV 5 1 ابزاری گرم کار 1.2344 0.37-0.43 0.90-1.20 0.30-0.50 0.030 0.030 4.80-5.50 1.20-1.50 0.90-1.10
101 2344S X 40 CrMoV 5 1 ابزاری گرم کار 1.2344 0.37-0.41 0.90-1.20 0.30-0.50 0.025 0.005 5.0-5.30 1.25-1.50  – 0.90-1.00 0.35 0.1 W=Max 0.30
102 2363S X 100 CrMoV 5 1 ابزاری سرد کار 1.2363 0.95-1.05 0.20-0.40 0.40-0.70 0.03 0.015 4.80-5.50 0.90-1.20 Max 0.30 0.15-0.30 0.3 0.045 W=Max 0.15
103 2365S X 32 CrMoV 3 3 ابزاری گرم کار 1.2365 0.28-0.33 0.20-0.35 0.25-0.40 0.025 0.005 2.70-3.00 2.70-2.90 Max 0.40 0.45-0.55 0.3
104 2379S X 155 CrVMo 12 1 ابزاری سرد کار 1.2379 1.50-1.60 0.10-0.40 0.20-0.45 0.03 0.015 11.5-12.0 0.70-0.90 Max 0.30 0.80-1.10 0.3 0.045
105 2419S 105 WCr 6 ابزاری سرد کار 1.2419 1.00-1.10 0.15-0.30 0.85-1.00 0.025 0.025 0.90-1.10  – 0.3  – W=1.00-1.20
106 2436D X210CrW 12 ابزاری سرد کار 1.2436 2.00-2.25 0.10-0.40 0.15-0.45 0.030 0.030 11.0-12.0  W=0.60-0.80
107 2436S X 210 CrW 12 ابزاری سرد کار 1.2436 2.00-2.10 0.10-0.25 0.15-0.30 0.03 0.025 11.0-12.0  – 0.3 W=0.60-0.80
108 2510S 100 MnCrW 4 ابزاری سرد کار 1.2510 0.90-1.00 0.15-0.35 1.00-1.20 0.03 0.02 0.50-0.60 Max 0.40 0.05-0.15 0.3 0.04 W=0.50-0.60
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
109 2516S 120 WV 4 ابزاری سرد کار 1.2516 1.15-1.25 0.15-0.30 0.20-0.35 0.025 0.025 0.15-0.25  – 0.07-0.12 0.3  – W=0.90-1.10
110 2542S 45 WCrV 7 ابزاری سرد کار 1.2542 0.45-0.50 0.80-1.00 0.20-0.35 0.025 0.025 0.90-1.10  – 0.15-0.20 0.3  – W=1.80-2.10
111 2550S 60 WCrV 7 ابزاری سرد کار 1.2550 0.60-0.50 0.50-0.70 0.20-0.40 0.025 0.025 0.90-1.20  – 0.15-0.20 0.3  – W=1.80-2.10
112 2567S X 30 WCrV 5 3 ابزار گرم کار 1.2567 0.29-0.32 0.15-0.30 0.20-0.40 0.025 0.025 2.20-2.50  – 0.50-0.70 0.3 W=4.00-4.50
113 2581S X 30 WCrV 9 3 ابزار گرم کار 1.2581 0.25-0.32 0.15-0.30 0.20-0.40 0.025 0.025 2.50-2.80  – 0.30-0.40 0.3 W=8.00-9.00
114 2601S X 165 CrMoV 12 ابزاری سرد کار 1.2601 1.55-1.65 0.25-0.40 0.20-0.40 0.025 0.025 11.0-12.0 0.50-0.70  – 0.15-0.45 0.3 W=0.40-0.60
115 2631S X 50 CrMoW 9 1 1 ابزاری سرد کار 1.2631 0.50-0.56 0.80-1.00 0.40-060 0.025 0.025 8.0-8.6 1.10-1.30  – 0.3  – W=1.10-1.30
116 2703S  ~74 NiCr 2 تیغ اره 1.2703 0.65-0.72 0.20-0.30 0.30-0.45 0.025 0.025 0.20-0.30 0.35-0.50 0.3
117 2713S 55 NiCrMoV 6 ابزاری گرم کار 1.2713 0.50-0.60 0.15-0.30 0.65-0.85 0.025 0.025 0.60-0.80 0.25-0.35 1.50-1.80 0.07-0.12 0.03
118 2714S 56 NiCrMoV 7 ابزاری گرم کار 1.2714 0.50-0.60 0.15-0.35 0.65-0.85 0.03 0.025 1.00-1.20 0.45-0.55 1.50-1.80 0.07-0.12 0.3 0.1
119 2740D 28 NiCrMoV 10 ابزاری گرم کار 1.2740 0.24-0.32 0.30-0.50 0.20-0.40 0.030 0.030 0.60-0.90 0.50-0.70 2.30-2.60 0.25-0.32
120 2764S X 19 NiCrMo 4 قالب پلاستیک 1.2764 0.16-0.22 0.15-0.30 0.15-0.45 0.025 0.025 1.10-1.40 0.15-0.25 3.80-4.30 0.3
121 2767S X 45 NiCrMo 4 ابزاری سرد کار 1.2767 0.42-0.48 0.15-0.30 0.30-0.50 0.025 0.025 1.20-1.40 0.20-0.30 3.80-4.20 0.3  –
122 2770S 85 NiV 4 ابزاری سرد کار 1.2770 0.82-0.87 0.15-0.30 0.25-0.40 0.025 0.025 Max 0.15 0.70-0.80 0.10-0.15 0.3
123 2842S 90 MnCrV 8 ابزاری سرد کار 1.2842 0.85-0.95 0.10-0.40 1.90-2.10 0.03 0.025 0.20-0.50  – 0.05-0.15 0.3
124 2886S X 15 CrCoMoV 10 10 5 ابزاری گرم کار 1.2886 0.13-0.18 0.15-0.25 0.15-0.25 0.02 0.01 9.50-10.50 4.90-5.20  – 0.45-0.55 0.3 Co:9.50-10.50
125 3401S X 120 Mn 12 ابزاری سرد کار 1.3401 1.15-1.30 0.30-0.50 12.0-13.0 0.05 0.04 Max 0.60  –  – 0.3
126 3505C بلبرینگ 0.95-1.10 0.15-0.35 0.25-0.45 0.0250 0.015 1.35-1.65 Max 1.00 Max 0.25 0.30 0.010-1.060 Max 0.003 O<= 0.0015 ; Sn<= 0.03 , Pb<= 0.002 ; As<= 0.04
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
127 3505S 100 Cr 6 بلبرینگ 1.3505 0.95-1.05 0.25-0.35 0.250.40 0.025 0.02 1.40-1.65  – 0.3 P+S<0.04
128 4021D X20Cr13 زنگ نزن 1.4021 0.16-0.25 Max  1.00 Max 1.50 0.040 0.030 12.0-14.0  –
129 4024D X15Cr13 زنگ نزن 1.4024 0.12-0.17 Max  1.00 Max 1.00 0.045 0.030 12.0-14.0  –
130 4028D X30Cr13 زنگ نزن 1.4028 0.26-0.35 Max 1.00 Max 1.50 0.040 0.030 12.0-14.0
131 4300S X 5 CrNi 18 8 زنگ نزن 1.43 0.06-0.12 0.50-0.8 1.0-1.20 Max. 040 Max. 0.025 17.5-18.5 8.0-9.0 Max. 0.35
132 4301A X 5CrNi  18 10 زنگ نزن 1.4301 Max 0.08 Max 1.00 Max 2.00 0.045 0.030 18.0-20.0 8.00-10.50
133 4301S X 5 CrNi 18 10 زنگ نزن 1.4301 Max. 0.05 0.35-0.60 1.20-1.50 Max. 040 0.018-0.028 18.0-19.0 9.0-10.0 Max. 0.35
134 4305S X 10 CrNiS 18 9 زنگ نزن 1.4305 0.06-0.09 0.40-0.60 1.60-2.0 Max. 045 0.20-0.25 17.0-17.5 8.0-8.5 Max. 0.35 Max. 0.02 (C=0.12 / Cr=18 / Ni=9)acceptable
135 4306A X 5CrNi 1911 زنگ نزن 1.4306 Max 0.03 Max 1.00 Max 2.00 0.045 0.030 18.0-20.0 8.00-12.00
136 4310S X 9 CrNi 18 8 زنگ نزن 1.4310 0.080-0.12 0.70-1.0 0.40-0.60 Max. 025 Max. 0.030 17.0-18.0 Max. 0.50 7.0-8.0 Max. 0.35
137 4361S X 1 CrNiSi 18 15 4 زنگ نزن 1.4361 Max. 0.12 4.0-4.3 0.50-0.80 Max. 018 Max. 0.005 17.0-18.0 Max. 0.20 14.5-15.5 Max. 0.35
138 4401A X5CrNiMo 17 12 2 زنگ نزن 1.4401 Max 0.08 Max 1.00 Max 2.00 0.045 0.030 16.0-18.0 2.00-3.00 10.00-14.00
139 4401S X 2 CrNiMo17 12 2 زنگ نزن 1.4401 0.040-0.060 0.30-0.6 1.20-1.80 Max. 025 Max. 0.001 17.0-17.0 2.0-2.20 10.5-10.9 Max. 0.07 Max. 0.25 Max. 0.01 Max. 0.010 Pb<0.002 & O<0.003 & Sn<0.01  Nb<0.01& N<0.02
140 4404A AISI 316L زنگ نزن 1.4404 Max 0.03 Max 1.00 Max 2.00 0.045 0.030 16.0-18.0 2.00-3.00 10.00-14.00
141 4404S X 2 CrNiMo17 13 2 زنگ نزن 1.4404 Max. 0.03 0.35-0.60 1.20-1.50 Max. 040 0.018-0.028 16.50-17.50 2.0-2.3 11.0-12.0 Max. 0.35 N:0.05-0.08
142 4429S X 2 CrNiMoN 17 13 3 زنگ نزن 1.4429 Max. 0.03 0.50-0.80 1.40-1.80 Max. 040 Max. 0.015 17.0-18.0 2.5-2.8 13.0-14.0 Max. 0.35 Max. 0.025
143 4435S X 2 CrNiMo18 14 3 زنگ نزن 1.4435 Max. 0.03 0.35-0.60 1.20-1.50 Max. 040 0.015-0.025 17.0-18.0 2.5-2.8 12.5-13.5 Max. 0.35
144 4436S X 5 CrNiMo 17 13 3 زنگ نزن 1.4436 Max. 0.05 0.35-0.60 1.40-1.80 Max. 040 Max. 0.025 16.50-17.50 2.5-2.8 11.5-12.5 Max. 0.35 N<=0.03-0.05
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
145 4439S X 2 CrNiMoN 17 13 5 زنگ نزن 1.4439 Max. 0.03 0.40-0.60 1.20-1.50 Max. 025 Max. 0.015 16.50-17.50 4.0-4.5 13.0-14.0 Max. 0.35 Max. 0.025
146 4466S X 1 CrNiMoN 25 22 2 زنگ نزن 1.4466 Max. 0.02 0.20-0.40 1.50-2.00 Max. 015 Max. 0.010 24.5-25.5 2.0-2.3 21.5-22.5 Max. 0.20 Max. 0.025 N:0.10-0.14P < 0.018 acceptable
147 4539S X 2 NiCrMoCu 25 20 5 زنگ نزن 1.4539 Max. 0.02 0.30-0.60 0.50-1.00 Max. 025 Max. 0.002 19.5-21.0 4.3-4.7 24.2-25.8 1.5-1.7 Max. 0.025 Max. 0.005 N:0.04-0.07 & Pb< 0.0015
148 4541S X 6 CrNiTi 18 10 زنگ نزن 1.4541 0.025-0.035 0.35-0.60 1.50-1.80 Max. 040 Max. 0.025 17.0-18.0 9.4-10.0 Max. 0.35 Max. 0.035   C = 0.04  acceptable
149 4550S X 5 CrNiNb 18 10 زنگ نزن 1.4550 Max. 0.06 0.35-0.60 1.20-1.50 Max. 040 Max. 0.025 17.0-18.0 9.0-10.0 Max. 0.35
150 4571S X 6 CrNiMoTi 17 12 2 زنگ نزن 1.4571 0.025-0.035 0.35-0.60 1.50-1.80 Max. 040 Max. 0.025 16.50-17.50 2.0-2.3 10.9-11.5 Max. 0.35 0.16-0.25 ( Ti>5*C)(C=0.04 acceptable)
151 4580S X 6 CrNiMoNb17 12 2 زنگ نزن 1.4580 Max. 0.04 0.35-0.60 1.20-1.50 Max. 040 Max. 0.025 16.50-17.50 2.0-2.3 10.5-11.5 Max. 0.35 Nb ( >10*C or <0.6)
152 4586S X 5 NiCrMoCuNb 22 18 زنگ نزن 1.4586 Max 0.05 0.50-0.80 1.0-1.20 Max. 025 Max. 0.020 17.0-18.0 3.0-3.4 21.5-23.0 1.6-2.0
153 4713S X 10 CrAl 7 زنگ نزن 1.4713 Max. 0.12 0.60-0.90 0.30-0.50 Max. 030 Max. 0.025 6.50-7.0 Max. 0.50 0.60-0.90
154 4718S X 45 CrSi 9 3 مقاوم به حرارت 1.4718 0.43-0.48 2.90-3.10 0.20-0.40 Max. 030 Max. 0.010 8.70-9.50 Max. 0.15 Max. 0.30 Max. 0.30 Max. 0.10   Mo+W+Cu+Al<0.60—–W=Max. 0.10
155 4724S X 10 CrAl 13 سوپاپ 1.4724 Max. 0.12 0.90-1.20 0.40-0.60 Max. 030 Max. 0.025 12.0-13.0 Max. 0.50 0.80-1.10
156 4742S X 10 CrAl 18 مقاوم به حرارت 1.4742 Max. 0.12 1.0-1.30 0.40-0.60 Max. 030 Max. 0.025 17.5-18.5 Max. 0.50 0.90-1.20
157 4749S X 18 CrN 28 مقاوم به حرارت 1.4749 0.040-0.070 0.40-0.60 0.70-0.90 Max. 030 Max. 0.025 26.0-27.5 Max. 0.50 Max. 0.025
158 4762S X 10 CrAl 24 مقاوم به حرارت 1.4762 Max. 0.10 1.0-1.30 0.40-0.60 Max. 030 Max. 0.025 23.0-24.5 Max. 0.50 1.30-1.60
159 4821S X 20 CrNiSi 25 4 مقاوم به حرارت 1.4821 0.10-0.15 0.80-1.20 1.0-1.30 Max. 030 Max. 0.025 24.0-25.5 3.7-4.2
160 4828S ~ X 15 CrNiSi 20 12 مقاوم به حرارت 1.4828 0.06-0.12 1.60-1.80 1.0-1.30 Max. 030 Max. 0.025 19.0-20.0 11.0-120
161 4841S X 15 CrNiSi 25 20 مقاوم به حرارت 1.4841 0.06-0.1 1.60-1.80 1.0-1.30 Max. 030 Max. 0.025 24.0-25.5 19.0-20.5
162 4842S X 12 CrNi 25 21 مقاوم به حرارت 1.4842 Max. 0.08 0.40-0.60 1.0-1.30 Max. 030 Max. 0.025 24.0-25.5 Max. 0.75 19.0-20.5 Max. 0.75
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
163 4864S X 12 NiCrSi 36 16 مقاوم به حرارت 1.4864 0.08-0.12 1.60-1.90 0.60-0.90 Max. 030 Max. 0.020 18.5-19.5 34.0-36.0
164 4871S X 53 CrMnNiN 21 9 سوپاپ 1.4871 0.50-0.55 0.05-0.20 8.0-9.5 Max. 040 Max. 0.010 20.0-21.5 Max. 0.25 3.25-4.0 0.15-0.20 Max. 0.35 Max. 0.025 Max. 0.02  Nb=0.02-0.06 & Sn<0.03&(C+N)>0.90/W=Max. 0.15
165 4873D X45 CrNiW 18 9 زنگ نزن 1.4873 0.40-0.50 2.00-3.00 0.80-1.50 0.045 0.030 17.0-19.0 8.00-10.00  W= 0.80-1.20
166 4873S X 45 CrNiW 18 9 سوپاپ 1.4873 0.40-0.46 2.30-2.60 1.0-1.30 Max. 030 0.015-0.03 17.5-18.5 Max. 0.40 8.5-9.5 Max. 0.35 Max. 0.10    Mo+Cu+Al<0.75—W=0.80-1.20
167 4876S X 10 NiCrAlTi 32 20 مقاوم به حرارت 1.4876 0.05-0.08 0.20-0.50 0.60-0.90 Max. 030 Max. 0.015 20.0-21.5 31.0-33.0 Max. 0.5 0.20-0.40 0.20-0.40  Co < 1.00
168 4923D X22CrMoV12-1 مقاوم به حرارت 0.18-0.24  Max 0.50 0.40-0.90 0.025 0.015 11.0-12.5 0.80-1.20 0.30-0.80 0.25-0.35
169 5023D 38Si7 فنر 1.5023 0.35-0.42 1.50-1.80 0.50-0.80 0.030 0.030
170 5024S 46Si7 فنر 1.5024 0.45-0.50 1.5-1.80 0.60.80 0.035 0.035  –  –  – 0.25  –  –  –
171 5025S 51Si7 فنر 1.5025 0.48-0.55 1.5-1.80 0.5-0.80 0.035 0.035  –  –  – 0.25  –  –  –
172 5025U 51Si7 فنر 1.5025 0.42-0.52 1.50-2.00 0.50-0.80 0.035 0.035
173 5026S 55Si7 فنر 1.5026 0.52-0.60 1.5-1.80 0.80-1.00 0.035 0.035  –  –  – 0.35  –  –  –
174 5027S ~ 60Si7 فنر 1.5027 0.55-0.64 1.8-2.20 0.80-1.00 0.035 0.035  –  –  – 0.35  –  –  –
175 5028S 65Si7 فنر 1.5028 0.60-0.68 1.5-1.80 0.80-1.00 0.035 0.035  –  –  – 0.35  –  –  –
176 5122S 37 MnSi 5 مقاوم به حرارت 1.5122 0.34-0.40 1.10-1.40 1.10-1.40 0.035 0.035  –  – 0.35
177 5231D 38MnSiVS5 میکرو آلیاژ 1.5231 0.35-0.40 0.50-0.80 1.20-1.50 0.035 0.030-0.065 0.08-0.13 N=>0.01
178 5232R 27MnSiVS6 میکرو آلیاژ 1.5232 0.21-0.26 Max 0.40 1.30-1.60 0.030 0.020-0.040 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.30 0.40 Max 0.050 Max 0.010 0.010<=N<=0.02&V+Nb=0.10-0.20
179 5425I ~S2MO  جوشکاری 0.08-0.15 0.05-0.25 0.90-1.20 0.025 0.025  Max 0.12 0.45-0.55 Max 0.12 0.17 Max 0.030
180 5437D 70MoMn 10 4 ابزاری گرم کار 1.5437 0.63-0.77 0.20-0.35 0.70-1.05 0.040 0.040 Max 0.28 0.80-1.10 Max 0.20 Max 0.06 0.20 Min 0.020
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
181 5510D 28B2 میکرو آلیاژ 1.5510 0.25-0.30  Max 0.30 0.60-0.90 0.025 0.025  Max 0.30 0.25 B:0.0008-0.005
182 5515A 10B38 میکرو آلیاژ 1.5515 0.35-0.42 0.10-0.20 0.60-0.90 0.040 0.050 B:0.0005-0.003
183 5515D 38B2 میکرو آلیاژ 1.5515 0.35-0.40 0.15-0.30 0.60-0.90 0.025 0.025 Max 0.30 0.25 B: 0.0008-0.005
184 5523I ~10B21 میکرو آلیاژ 0.18-0.23 Max0.10 0.80-1.10 0.030 0.030 Max 0.20 B:0.0005-0.005
185 5526I F30B میکرو آلیاژ ~1.5526 0.28-0.32 0.15-0.30 0.80-1.00 0.025 0.025 0.10-0.20 B:0.0005-0.003
186 5529D 27MnB5 میکرو آلیاژ 1.5529 0.25-0.30 Max0.40 1.10-1.30 0.025 0.025 0.50 Min 0.020 0.02-0.05 B:0.0008-0.0050
187 5530D 20MnB5 میکرو آلیاژ 1.5530 0.17-0.23 Max0.40 1.1-1.4 0.025 0.035 B:0.0008-0.0050
188 5532P 38 MB 5 میکرو آلیاژ 0.33-0.38 0.10-0.40 1.10-1.40 0.035 0.020-0.040 0.40 0.020-0.060 0.020-0.055 B:0.0015-0.0050
189 5713C 16 CrNi 4 سخت شونده سطحی 0.14-0.18 0.20-0.35 0.80-1.00 0.035 0.020-0.035 0.90-1.10 0.90-1.10 0.020-0.050
190 5714B 637H17 سخت شونده سطحی 0.14-0.20 0.10-0.35 0.60-0.90 0.050 0.025-0.050 0.60-1.00 0.85-1.25
191 5715B En352 سخت شونده سطحی 0.14-0.20 0.10-0.35 0.60-0.90 0.050 0.025-0.050 0.60-1.00 0.85-1.25
192 5752S 14 NiCr 14 سخت شونده سطحی 1.5752 0.12-0.15 0.20-0.35 0.40-0.50 0.025 0.025 0.60-0.80 3.25-3.70 0.35
193 5755S 31 CrNi 14 مقاوم به حرارت 1.5755 0.28-0.33 0.20-0.35 0.50-0.70 0.025 0.035 0.60-0.90 3.25-3.70 0.35
194 5860S 14 NiCr 18 سخت شونده سطحی 1.5860 0.10-0.15 0.20-0.28 0.40-0.60 0.025 0.035 0.90-1.20 4.25-4.70 0.35
195 5919F 16NiCr6 سخت شونده سطحی 1.5919 0.12-0.17 0.10-0.40 0.60-0.90 0.035 0.035 0.90-1.20 1.20-1.50
196 5919S  15 CrNi 6 سخت شونده سطحی 1.5919 0.14-0.19 0.20-0.35 0.40-0.60 0.025 0.035 1.40-1.60 1.40-1.70 0.35
197 5920S 18 CrNi 8 سخت شونده سطحی 1.5920 0.15-0.20 0.20-0.35 0.40-0.60 0.025 0.035 1.80-2.10 1.80-2.10 0.35
198 6356S X 2 NiCoMoTi 18 12 4 ابزاری گرم کار 1.6356 Max 0.030 Max 0.10 Max 0.10 0.01 0.01 3.80-4.50 17.50-18.50 0.3 0.10-0.20 1.50-1.80 Co:12.00-12.50
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
199 6358S ~X 2 NiCoMo 18 9 5 ابزاری گرم کار 1.6358 Max 0.030 Max 0.10 Max 0.10 0.01 0.01 5.00-5.50 18.0-19.0 0.3 0.05-0.15 0.50-0.70 Co:8.50-9.50
200 6359S X 2 NiCoMo 18 8 5 ابزاری گرم کار 1.6359 Max 0.030 Max 0.10 Max 0.10 0.01 0.01 4.60-5.10 17.50-18.50 0.3 0.10-0.15 0.50-0.60 Co:7.50-8.50
201 6511S 36 CrNiMo 4 عملیات حرارتی پذیر 1.6511 0.32-0.40 0.20-0.35 0.50-0.80 0.025 0.030 0.90-1.20 0.15-0.25 0.90-1.20 0.35
202 6526A SAE8620H سخت شونده سطحی 0.17-0.23 0.10-0.35 0.70-0.90 0.035 0.025-0.050 0.35-0.60 0.15-0.25 0.35-0.70
203 6526B 805M22 سخت شونده سطحی 0.19-0.25 0.10-0.35 0.60-0.95 0.035 0.025-0.050 0.35-0.65 0.15-0.25 0.35-0.75
204 6528A SAE 8660 عملیات حرارتی پذیر 0.56-0.64 0.15-0.35 0.75-1.00 0.035 0.040 0.40-0.60 0.15-0.25 0.40-0.70 0.35
205 6540D عملیات حرارتی پذیر 1.6540 0.20-0.26 Max 0.25 1.10-1.40 0.020 0.020 0.40-0.60 0.20-0.30 0.70-0.90 0.25 0.020-0.050 N<= 0.012
206 6541D 23 MnNiCrMo 5-2 عملیات حرارتی پذیر 1.6541 0.20-0.26 Max 0.25 1.10-1.40 0.020 0.020 0.40-0.60 0.20-0.30 0.40-0.70 0.25 0.020-0.050 N:Max 0.012, P+S:Max 0.035
207 6580D 30CrNiMo 8 عملیات حرارتی پذیر 1.6580 0.26-0.34 Max 0.40 0.30-0.60 0.025 0.035 1.80-2.20 0.30-0.50 1.80-2.20
208 6580S 30 CrNiMo 8 عملیات حرارتی پذیر 1.6580 0.26-0.33 0.20-0.35 0.40-0.60 0.025 0.025 1.80-2.10 0.30-0.40 1.80-2.10 0.35
209 6582A AISI 4340 عملیات حرارتی پذیر 1.6582 0.38-0.43 0.15-0.35 0.60-0.80 0.035 0.04 0.70-0.90 0.20-0.30 1.65-2.00 0.35
210 6582D 34CrNiMo 6 عملیات حرارتی پذیر 1.6582 0.30-0.38 Max 0.40 0.50-0.80 0.025 0.035 1.30-1.70 0.15-0.30 1.30-1.70
211 6582S 34 CrNiMo 6 عملیات حرارتی پذیر 1.6582 0.31-0.37 0.20-0.35 0.50-0.70 0.025 0.030 1.40-1.60 0.15-0.25 1.40-1.60 0.35
212 6587D 18CrNiMo76 سخت شونده سطحی 1.6587 0.15-0.21 Max 0.40 0.50-0.90 0.035 0.035 1.50-1.80 0.25-0.35 1.40-1.70
213 6655D 32NiCrMo 125 سخت شونده سطحی 1.6655 0.29-0.36 0.15-0.40 0.25-0.50 0.025 0.025 1.20-1.50 0.30-0.40 2.80-3.00
214 6657B 832M13 سخت شونده سطحی 1.6657 0.10-0.16 0.10-0.35 0.35-0.60 0.035 0.025-0.050 0.70-1.00 0.10-0.25 3.00-3.75
215 6659S 31NiCrMo13 4 عملیات حرارتی پذیر 1.6659 0.28-0.35 0.15-0.35 0.40-0.70 0.025 0.025 0.90-1.20 0.20-0.30 3.00-3.50 0.35
216 6926S 38 NiCrMoV 7 3 عملیات حرارتی پذیر 1.6926 0.35-0.38 0.15-0.35 0.50-0.80 0.015 0.010 0.70-0.90 0.30-0.40 1.65-2.00 0.08-0.15 0.35
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
217 6956D 33 NiCrMoV 14-5 سخت شونده سطحی 1.6956 0.28-0.38 Max 0.40 0.15-0.40 0.035 0.035 1.00-1.70 0.30-0.60 2.90-3.80 0.08-0.25
218 6959D 35NiCrMoV125 عملیات حرارتی پذیر 1.6959 0.30-0.40 0.15-0.35 0.40-0.70 0.015 0.015 1.00-1.40 0.35-0.60 2.50-3.50 0.08-0.20 Max 0.015
219 7001D 38Cr1 عملیات حرارتی پذیر 1.7001 0.34-0.41 0.15-0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.30-0.40
220 7002P 45C.TS. عملیات حرارتی پذیر 0.43-0.48 0.15-0.35 0.70-1.00 0.025 0.015 0.15-0.25 0.40 0.015-0.040 Max 0.010 B<= 0.0005
221 7003P 38C2 عملیات حرارتی پذیر 1.7003 0.34-0.40 0.10-0.40 0.60-0.80 0.030 0.020-0.040 0.30-0.60 0.40 0.015-0.040 Max 0.010
222 7007D 37CrB1 میکرو آلیاژ 1.7007 0.35-0.40 Max 0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.30-0.40 B:Min 0.0008
223 7014I ~17Cr3 سخت شونده سطحی ~1.7014 0.16-0.19 Max 0.18 0.50-0.65  0.035 0.020-0.035 0.70-0.85 Max 0.05 Max 0.25 0.25 0.020-0.050 Sn<=0.025
224 7015S 15 Cr 3 سخت شونده سطحی 1.7015 0.12-0.18 0.20-0.35 0.40-0.60 0.025 0.025 0.50-0.70  – 0.35
225 7027J SCr420H سخت شونده سطحی 0.17-0.23 0.15-0.35 0.55-0.90 0.030 0.030 0.85-1.25 Max 0.10 Max 0.25 0.30
226 7033D 34Cr4 عملیات حرارتی پذیر 1.7033 0.30-0.37 Max 0.40 0.60-0.90 0.025 0.035 0.90-1.20
227 7034D 37Cr4 عملیات حرارتی پذیر 1.7034 0.34-0.41 Max 0.40 0.60-0.90 0.025 0.035 0.90-1.20
228 7034I عملیات حرارتی پذیر 0.35-0.38 0.10-0.35 0.65-0.80 0.030 0.020-0.030 0.85-1.00 Max 0.10 Max 0.15 0.20
229 7035S 41 Cr 4 عملیات حرارتی پذیر 1.7035 0.38-0.44 0.20-0.35 0.60-0.80 0.025 0.030 0.90-1.20  –  – 0.35
230 7037D 34CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7037 0.30-0.37 Max 0.40 0.60-0.90 0.025 0.020-0.040 0.90-1.20
231 7038B En18C عملیات حرارتی پذیر 0.34-0.39 0.10-0.40 0.60-0.80 0.035 0.025-0.050 0.90-1.20 Max 0.15 Max 0.40 0.25
232 7038D 37CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7038 0.34-0.41 Max 0.40 0.60-0.90 0.025 0.020-0.040 0.90-1.20
233 7039B 530M40 عملیات حرارتی پذیر 1.7039 0.36-0.44 0.10-0.35 0.60-0.90 0.050 0.025-0.050 0.90-1.20
234 7039D 41CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7039 0.38-0.45 Max 0.40 0.60-0.90 0.025 0.020-0.040 0.90-1.20
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
235 7039I عملیات حرارتی پذیر 0.38-0.44 0.15-0.40 0.50-0.80 0.035 0.020-0.040 0.80-1.00 0.020-0.050 Max 0.030
236 7077D 36CrB4 میکرو آلیاژ 1.7077 0.34-0.38 Max0.30 0.70-1.00 0.025 0.025 0.90-1.20 0.25 B:0.0008-0.0050
237 7103S 65SiCr5 فنر 1.7103 0.62-0.720 1.2-1.40 0.40-0.60 0.035 0.035 0.40-0.60  –  –  – 0.35  –  –  –
238 7108S 60SiCr7 فنر 1.7108 0.55-0.650 1.5-1.80 0.70-1.00 0.035 0.035 0.20-0.40  –  –  – 0.35  –  –  –
239 7131C سخت شونده سطحی 0.14 -0.19 0.17-0.37 1.10-1.40 0.035 0.035 0.80-1.10
240 7131S 16 MnCr 5 سخت شونده سطحی 1.7131 0.14-0.19 0.20-0.35 1.00-1.30 0.025 0.035 0.80-1.10  – 0.35
241 7139S 16 MnCrS 5 سخت شونده سطحی 1.7139 0.14-0.19 0.15-0.35 1.00-1.30 0.035 0.02-0.035 0.80-1.10  – 0.35
242 7147C ZF 7B میکرو آلیاژ 0.15-0.20 Max 0.40 1.00-1.30 0.025 0.020-0.035 1.00-1.30 Max 0.12 Max 0.30 Max 0.10 0.30 0.020-0.050 Max 0.005 B: 0.001- 0.003 ; Sn<= 0.03 Ca<=0.003;Sb<=0.005;O<= 0.0025 Co<=0.10  N&Nb  Was reported  W <=0.10
243 7147D 20MnCr5 سخت شونده سطحی 1.7147 0.17-0.22 Max 0.40 1.10-1.40 0.035 0.035 1.00-1.30
244 7149P 20MC5 سخت شونده سطحی 1.7149 0.16-0.22 Max0.40 1.00-1.40 0.020 0.025-0.040 1.10-1.40 0.30 0.015-0.040 Max 0.010
245 7149S 20 MnCrS 5 سخت شونده سطحی 1.7149 0.17-0.22 0.15-0.35 1.10-1.40 0.035 0.02-0.035 1.00-1.30  – 0.35
246 7176A SAE 5160 فنر 0.56-0.64 0.15-0.35 0.75-1.00 0.030 0.040 0.70-0.90 Max 0.06 Max 0.20 0.30
247 7176D 55Cr3 فنر 1.7176 0.52-0.59 0.25-0.50 0.70-1.00 0.025 0.025 0.70-1.00 CU+10Sn<=0.6
248 7176J SUP9 فنر 0.52-0.60 0.15-0.35 0.65-0.95 0.035 0.035 0.65-0.95 0.30
249 7176S 55 Cr 3 فنر 1.7176 0.52-0.59 0.15-0.40 0.70-1.00 0.03 0.03 0.60-0.90  –  –  – 0.35  –  –  –
250 7182D 27MnCrB5-2 میکرو آلیاژ 1.7182 0.24-0.30 Max 0.40 1.10-1.40 0.025 0.035 0.30-0.60 B:0.0008-0.0050
251 7218P 27CD4 عملیات حرارتی پذیر 0.23-0.31 0.10-0.40 0.60-0.90 0.025 0.025-0.040 0.90-1.20 0.20-0.30 Max 0.30 0.40 0.015-0.040 Max 0.010
252 7218S 25 CrMo 4 عملیات حرارتی پذیر 1.7218 0.24-0.28 0.20-0.35 0.60-0.80 0.025 0.030 1.00-1.20 0.20-0.30  –  – 0.35
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
253 7220D 34CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7220 0.30-0.37 Max 0.40 0.60-0.90 0.025 0.035 0.90-1.20 0.15-0.30
254 7220S 34 CrMo 4 عملیات حرارتی پذیر 1.7220 0.30-0.37 0.20-0.35 0.60-0.80 0.025 0.030 0.90-1.20 0.15-0.25  –  – 0.35
255 7223S 41 CrMo 4 عملیات حرارتی پذیر 1.7223 0.38-0.44 0.20-0.35 0.60-0.80 0.025 0.030 0.90-1.20 0.15-0.25  –  – 0.35
256 7225D 42CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7225 0.38-0.45 Max 0.40 0.60-0.90 0.035 0.035 0.90-1.20 0.15-0.20
257 7226D 34CrMoS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7226 0.30-0.37 Max0.40 0.60-0.90 0.025 0.020-0.040 0.90-1.20 0.15-0.30
258 7227B 708A42 عملیات حرارتی پذیر 0.40-0.45 0.10-0.35 0.75-1.00 0.050 0.025-0.050 0.90-1.20 0.15-0.25
259 7227D 42CrMoS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7227 0.38-0.45 Max 0.40 0.60-0.90 0.025 0.020-0.040 0.90-1.20 0.15-0.30
260 7228S 50 CrMo 4 عملیات حرارتی پذیر 1.7228 0.47-0.53 0.20-0.35 0.60-0.80 0.025 0.025 0.90-1.20 0.15-0.25  –  – 0.35
261 7242D 16CrMo4 دما بالا 1.7242 0.13-0.20 0.15-0.35 0.50-0.80 0.035  0.035 0.90-1.20 0.20-0.30 Max 0.40
262 7242P 16CD4 سخت شونده سطحی 0.14-0.19 0.10-0.40 0.60-0.90 0.025 0.025-0.040 090-1.20 0.20-0.30 Max 0.30 0.40 0.015-0.040 Max 0.010
263 7258D 24CrMo5 دما بالا 1.7258 0.20-0.28 0.15-0.35 0.50-0.80 0.030  0.035 0.90-1.20 0.20-0.35 Max 0.60
264 7258I دما بالا 0.19-0.25 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.90-1.20 0.40-0.50 Max 0.20 0.20
265 7258S دما بالا 1.7258 0.20-0.28 0.2-0.35 0.50-0.70 0.025 0.025 0.90-1.10 0.20-0.35 Max 0.60 0.30
266 7262D 15CrMo5 سخت شونده سطحی 1.7262 0.13-0.17 0.15-0.35 0.80-1.10 0.035 0.035 1.00-1.30 0.20-0.30
267 7262I سخت شونده سطحی 0.12-0.18 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.90-1.20 0.40-0.50 Max 0.20 0.20
268 7262J 15CrMo5 سخت شونده سطحی 0.13-0.18 0.15-0.35 0.60-0.85 0.03 0.03 0.90-1.20 0.15-0.30 Max 0.30 0.30
269 7264D 20CrMo5 سخت شونده سطحی 1.7264 0.18-0.23 0.15-0.35 0.90-1.20 0.035 0.035 1.10-1.40 0.20-0.30
270 7264I 20CrMo5 سخت شونده سطحی 0.18-0.23 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.90-1.25 0.18-0.35 Max 0.20 0.25
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
271 7264J (SCM420H) سخت شونده سطحی 1.7264 0.17-0.23 0.15-0.35 0.55-0.90 0.030 0.030 0.85-1.25 0.15-0.35 Max 0.25 0.30
272 7271D 23CrMoB3-3 میکرو آلیاژ 1.7271 0.20-0.25 0.15-0.35 0.70-0.90 0.035 0.035 0.70-0.90 0.30-0.40 B: 0.0008-0.005
273 7321A (SAE4118) سخت شونده سطحی 1.7321 0.18-0.23 0.15-0.35 0.70-0.90 0.03 0.04 0.40-0.60 0.08-0.15 Max 0.25 0.35
274 7321S 20 MoCr 4 سخت شونده سطحی 1.7321 0.17-0.22 0.15-0.35 0.60-0.80 0.035 0.035 0.30-0.50 0.40-0.50  – 0.35
275 7325D 25 MoCr 4 سخت شونده سطحی 1.7325 0.23-0.29 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035 0.40-0.60 0.40-0.50 Min 0.020
276 7333D 22CrMoS3-5 سخت شونده سطحی 1.7333 0.19-0.24 Max 0.40 0.7-1.00 0.035 0.02-0.04 0.7-1.00 0.4-0.5
277 7335S 13 CrMo 4 4 دما بالا 1.7335 0.10-0.18 0.20-0.35 0.40-0.70 0.025 0.025 0.80-1.10 0.50-0.60  – 0.30
278 7380S 10 CrMo 9 10 دما بالا 1.7380 0.08-0.12 0.20-0.35 0.40-0.60 0.030 0.025 2.20-2.50 0.90-1.10  – 0.30
279 7701S 51CrMoV4 فنر 1.7701 0.48-0.56 0.15-0.35 0.80-1.10 0.03 0.03 0.90-1.20 0.15-0.25  – 0.07-0.12 0.35  –
280 7709S 21 CrMoV 5 7 دما بالا 1.7709 0.17-0.25 0.15-0.35 0.35-0.85 0.03 0.035 1.20-1.50 0.65-0.80 0.25-0.35
281 7711I 40CrMo 4 7 دما بالا 1.7711 0.36-0.44 0.15-0.35 0.45-0.70 0.030 0.035 0.90-1.15 0.60-0.65 0.25-0.35 Max 0.015
282 7733D 24CrMoV 5-5 دما بالا 1.7733 0.20-0.28 0.15-0.35 0.30-0.60 0.035 0.035 1.20-1.50 0.50-0.60 Max 0.60 0.15-0.25
283 7734S  – عملیات حرارتی پذیر 1.7734 0.15-0.18 0.10-0.20 0.80-1.10 0.020 0.015 1.25-1.50 0.80-1.00  – 0.20-0.30 0.35
284 7765D 32CrMoV12-10 میکرو آلیاژ 1.7765 0.30-0.35 Max 0.35 Max 0.60 0.025 0.010 2.80-3.20 0.80-1.20 0.25-0.35
285 7783S X 41 CrMoV 5 1 ابزاری گرم کار 1.7783 0.38-0.42 0.80-1.00 0.20-0.40 0.015 0.01 4.80-5.20 1.20-1.40 Max 0.20 0.40-0.50 0.2 Co<0.20/W=Max0.20
286 8159S 50CrV4 فنر 1.8159 0.48-0.54 0.15-0.35 0.70-1.10 0.035 0.035 0.90-1.20  – 0.10-0.15 0.35  –
287 8161D 58CrV4 فنر 1.8161 0.55-0.62 0.15-0.40 0.70-1.10 0.035 0.035 0.90-1.20 0.10-0.20
288 8507S 34 CrAlMo 5 نیترایدینگ 1.8507 0.30-0.34 0.20-0.28 0.50-0.70 0.025 0.025 1.00-1.30 0.15-0.25  – 0.10-0.20 0.35 0.90-1.10
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
289 8509D 41CrAlMo7-10 نیترایدینگ 1.8509 0.38-0.45 Max 0.40 0.40-0.70 0.025 0.035 1.50-1.80 0.20-0.35 0.80-1.20
290 8515S 31 CrMo 12 نیترایدینگ 1.8515 0.28-0.35 0.20-0.35 0.50-0.70 0.025 0.025 2.80-3.30 0.30-0.50 Max. 0.30 0.35
291 8519S 31 CrMoV 9 نیترایدینگ 1.8519 0.27-0.30 0.20-0.28 0.50-0.60 0.025 0.025 2.30-2.70 0.15-0.25  – 0.10-0.20 0.35
292 8550S 34 CrAlNi 7 نیترایدینگ 1.8550 0.34-0.37 0.20-0.35 0.50-0.60 0.025 0.025 1.50-1.80 0.15-0.25 0.90-1.10 0.35 0.80-1.10
293 8599D 8CrMo16 سخت شونده سطحی 1.8599 0.07-0.10 0.10-0.40 0.85-1.15 0.025 0.030 3.70-4.10 0.40-0.60 0.25
294 9000S ~80 CrV 2 تیغ اره ~1.2235 0.80-0.90 0.20-0.35 0.20-0.40 0.025 0.025 0.30-0.70 0.20-0.50 0.15-0.30 0.3
295 9001S  – تیغ اره   – 0.70-0.80 0.15-0.30 0.40-0.50 0.025 0.025 0.20-0.35 2.25-2.45 0.3
296 9002S ~C 87 WS تیغ اره ~1.1840 0.80-0.90 0.30-0.40 0.50-0.65 0.025 0.02 0.15-0.25  – 0.3
297 9003S ~C 75 W تیغ اره ~1.1750 0.70-0.80 0.30-0.40 0.45-0.60 0.025 0.025 0.15-0.25  – 0.35
298 9004S 21 NiCrMo 2 سخت شونده سطحی ~1.6523 0.18-0.23 0.20-0.35 0.70-0.90 0.035 0.035 0.40-0.60 0.15-0.25 0.40-0.70 0.35
299 9006S ~X 50 CrVMo 5 1 ابزاری سرد کار ~1.2345 0.48-0.53 0.80-1.10 0.20-0.40 0.025 0.02 4.80-5.20 1.25-1.45  – 1.30-1.50 0.3  –
300 9007S  – ابزاری سرد کار   – 0.75-0.85 0.20-0.40 0.25-0.40 0.02 0.02 0.60-0.80 0.35-0.50  – 0.08-0.15 0.3  – W=2.40-2.70
301 9009S ~50 NiCr 13 ابزاری سرد کار ~1.2721 0.52-0.57 0.20-0.40 0.30-0.50 0.025 0.02 0.90-1.10 0.20-0.30 2.80-3.20 0.3 0.025
302 9010S  – ابزاری سرد کار  – 0.65-0.70 0.20-0.35 0.35-0.50 0.035 0.035 0.45-0.60 0.15-0.25 0.55-0.75 0.25 0.1
303 9011S ~ C 45 W ابزاری سرد کار ~1.1730 0.48-0.54 0.20-0.30 0.55-0.70 0.035 0.035  – 0.3
304 9012S ~15 NiCr 14 قالب پلاستیک ~1.2735 0.12-0.15 0.20-0.35 0.40-0.50 0.025 0.025 0.60-0.80 3.25-3.70 0.3
305 9013S ~40 CrMnMoS 8 6 قالب پلاستیک ~1.2312 0.30-0.36 0.50-0.70 0.65-0.85 0.025 0.06-0.09 1.50-1.75 0.35-0.50  – 0.3
306 9014S ~X 36 CrMo 17 قالب پلاستیک ~1.2316 0.35-0.40 0.30-0.50 0.50-0.80 0.03 0.015 15.50-16.5 0.90-1.10 0.70-0.90 0.3 Nb<0.08
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
307 9015S ~X 42 Cr 13 قالب پلاستیک ~1.2083 0.38-0.43 0.60-0.80 0.25-0.60 0.025 0.005 14.0-14.5 0.50-0.70 Max 0.50 0.15-0.25 0.3 0.01
308 9016S ~35 NiCrMoV 12 4 عملیات حرارتی پذیر ~1.6959 0.28-0.35 0.10-0.30 0.50-0.70 0.025 0.025 1.10-1.40 0.50-0.60 2.50-2.80 0.10-0.15 0.35 Max 0.015
309 9017S ~40 NiCrMo 6 عملیات حرارتی پذیر ~1.6565 0.36-0.42 0.20-0.35 0.50-0.70 0.025 0.025 0.60-0.90 0.30-0.45 1.20-1.50  – 0.35
310 9018S  – عملیات حرارتی پذیر  – 0.23-0.28 0.15-0.35 2.35-2.60 0.035 0.035  –  – 0.35
311 9019S ~X 45 CoCrWV 5 5 5 ابزاری گرم کار ~1.2678 0.38-0.43 0.20-0.35 0.20-0.35 0.025 0.025 4.00-4.50 0.30-0.50  – 1.80-2.00 0.3 Co:4.00-4.50/W=4-4.5
312 9020S ~X 38 CrMoV 5 1 ابزاری گرم کار ~1.2343 0.33-0.39 0.90-1.20 0.30-0.50 0.025 0.025 4.80-5.20 1.20-1.40 Max 0.40 0.30-0.50 0.3
313 9022S ~X 32 CrMoCoV 3 3 3 ابزاری گرم کار ~1.2885 0.36-0.42 0.20-0.35 0.25-0.40 0.025 0.005 2.70-3.00 2.70-2.90 Max 0.40 0.60-0.70 0.3 Co:2.70 -3.00
314 9023S 35 S Mn 10 خوش تراش 0.34-0.38 0.1-0.3 1.45-1.65 0.05 0.12-0.17 0.15-0.25
315 9025B En16 عملیات حرارتی پذیر 0.32-0.40 0.10-0.35 1.30-1.80 0.050 0.025-0.050 0.22-0.35
316 9025I 605M36 عملیات حرارتی پذیر 0.32-0.40 0.10-0.35 1.30-1.70 0.050 0.025-0.050 0.22-0.32
317 9026B En 207 سخت شونده سطحی 0.17-0.22 0.10-0.35 0.70-0.90 0.050 0.025-0.050 0.70-0.90 Max 0.15 Max 0.40 0.25
318 9027I En 207 سخت شونده سطحی 0.17-0.22 0.10-0.35 0.70-0.90 0.050 0.050 0.70-0.90 Max 0.10 Max 0.15 0.25
319 9028X 22BCr 3 میکرو آلیاژ 0.18-0.24 Max 0.15 0.60-1.00 0.035 0.035 0.10-0.30 0.25 0.025-0.040 0.025-0.055 B: 0.001 – 0.005
320 9029I MCB240H میکرو آلیاژ 0.37-0.44 0.15-0.35 0.80-1.20 0.030 0.030 0.30-0.70 Max 0.25 0.30
321 9030B En 202 خوش تراش 0.12-0.18 0.10-0.40 1.20-1.60 0.050 0.100-0.180
322 9031B 815H17 سخت شونده سطحی 0.14-0.20 0.10-0.35 0.60-0.90 0.035 0.025-0.050 0.80-1.20 0.10-0.20 1.20-1.70
323 9031C 18 NiCrMo 5 سخت شونده سطحی 0.18-0.22 0.20-0.35 0.70-0.90 0.018 0.018 0.85-1.00 0.18-0.25 1.35-1.50 0.020-0.050
324 9032S X 2 CrNi 18 9 زنگ نزن ~1.4306 Max. 0.03 0.35-0.60 1.20-1.50 Max. 040 0.018-0.028 18.0-19.0 9.0-10.0
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
325 9033I 38MnVS 5 میکرو آلیاژ 0.36-0.40 0.50-0.65 1.35-1.45 0.015 0.045-0.065 0.10-0.20 Max 0.10 Max 0.20 0.08-0.12 0.25 0.010-0.030 N<=0.030
326 9034B 212M36 خوش تراش 0.32-0.40 Max 0.25 1.00-1.40 0.060 0.120-0.200
327 9035I 38MnVS5 میکرو آلیاژ 0.36-0.40 0.50-0.65 1.35-1.45 0.015 0.030-0.045 0.10-0.20 Max 0.10 Max 0.20 0.08-0.12 0.25 0.010-0.030 N<=0.030
328 9036I فنر 0.46-0.54 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.90-1.20
329 9037I ~251A58 فنر 0.52-0.57 1.70-2.10 0.80-1.00 0.035 0.035 0.20-0.30 0.01-0.06 0.35 Sn<=0.035&Cu+10Sn<=0.60
330 9038B 665M23 سخت شونده سطحی 0.20-0.26 0.10-0.35 0.35-0.75 0.030 0.025-0.035 0.20-0.30 1.50-2.00
331 9039P 30MSV6 میکرو آلیاژ 0.30-0.33 0.50-0.70 1.40-1.60 0.025 0.065-0.090 Max 0.25 Max 0.06 Max 0.17 0.08-0.14 0.40 0.010-0.040 0.015-0.025 N>= 0.010 ; 1.88<=Mneq<=1.98
332 9040I ~38CrV4 میکرو آلیاژ 0.35-0.42 0.15-0.35 0.50-0.80 0.030 0.030 0.70-1.10 Max 0.10 Max 0.40 0.10-0.20 0.15
333 9041B 606M36 خوش تراش 0.32-0.40 0.10-0.40 1.30-1.70 0.035 0.150-0.250 0.22-0.32
334 9042J SUP12 فنر 0.51-0.59 1.20-1.60 0.60-0.90 0.035 0.035 0.60-0.90 0.30
335 9043G 35ChGSA فنر 0.32-0.39 1.10-1.40 0.80-1.10 0.025 0.025 1.10-1.40 Max 0.15 Max 0.30 Max 0.05 0.30 Max 0.03 W <=0.20
336 9044I ~50Cr2 عملیات حرارتی پذیر 0.45-0.55 0.20-0.30 0.75-0.90 0.020 0.020 0.55-0.70
337 9045I ابزاری گرم کار 0.42-50 0.17-0.32 0.50-0.80 0.020 0.010 0.80-1.10 0.20-0.30 1.3 – 1.8 0.10-0.18
338 9046P 27MnCr5 عملیات حرارتی پذیر 0.23-31 0.10-0.40 1.10-1.40 0.030 0.025-0.040 1.00-1.30 0.4 0.015-0.040 Max 0.010
339 9047B 130M15 سخت شونده سطحی 0.12-0.18 0.10-0.40 1.10-1.50 0.050 0.020-0.050
340 9050S زنگ نزن Max. 0.05 0.35-0.60 1.70-1.90 Max. 045 0.17-0.22 17.0-18.5 2.5-2.8 11.5-12.5 Max. 0.35 N:0.10-0.14
341 9052S X 6 CrNiS 18 9 زنگ نزن 0.04-0.08 0.35-0.60 0.50-0.80 Max. 040 Max. 0.025 18.0-19.0 8.0-9.0 Max. 0.35
342 9054S ~ 8 X 3 CrNiMo 27 5 زنگ نزن ~1.4460 0.050-0.080 0.50-0.80 0.70-1.00 Max. 030 Max. 0.015 25.8-27 1.4-1.6 5.0-5.5 Max. 0.35 Max. 0.035
No. IASCO sym. DIN  (~…) sym. گروه فولادی werk stuff. No. %C %Si %Mn %P Max %S Max %Cr %Mo %Ni %V %Cu Max %Al %Ti Others
343 9055S زنگ نزن Max. 0.04 0.50-0.80 0.50-0.80 Max. 025 Max. 0.015 22.5-24.0 2.5-3.0 26.5-28.0 2.8-3.2
344 9056S زنگ نزن Max. 0.02 Max. 0.20 1.0-1.50 Max. 020 Max. 0.015 16.50-17.50 6.0-6.5 15.5-16.5 1.2-1.6 Max. 0.025 N:0.13-0.18,Pb< 0.0015
345 9057S  ~ X 20 CrNiSi 25 4 مقاوم به حرارت ~1.4821 0.15-0.25 0.20-0.50 1.15-1.30 Max. 030 Max. 0.025 24.0-26.0 3.5-4.5 Max. 0.025
346 9058S مقاوم به حرارت 0.35-0.45 0.20-0.40 0.50-0.70 Max. 020 Max. 0.015 19.0-22.0 31.0-34.0 Max. 0.75 0.40-0.60 0.50-0.70
347 9059S ~ X 15 CrNiSi 25 20 مقاوم به حرارت ~1.4841 Max. 0.08 1.20-1.35 1.10-1.30 Max. 030 Max. 0.025 24.5-26.0 19.0-20.5
348 9095I مقاوم به حرارت 0.43-50 0.15-0.35 0.55-0.80 0.030 0.010-0.035 Max 0.40 Max 0.10 Max 0.40 0.35