02167546

دانش فنی گرید فولادی

دانش فنی گرید فولادی

شرکت فولاد خزر پیشرو دانش فنی بیش از 160 گرید فولادی را از شرکت بهلر که یکی از معروفترین تولید کنندگان فولاد آلیاژی در جهان می باشد را خریداری و در ادامه خود تاکنون اقدام به طراحی و تولید بیش از 180 گرید مختلف فولادی با توجه به درخواست مشتریان و مطابق با استانداردهای DIN آلمان BS انگلستان ،پژو و رنو فرانسه ،ASTM آمریکا و ….. نموده است.که در زیر لیست گریدهای تولید به همراه آنالیز شیمیایی و فایل دانلود را می توانید مشاهده نمایید.

No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
10038IتـجاریMax 0.17Max 0.55Max 0.750.0450.045
20050Iسخت شونده سطحیMax 0.250.17-0.370.80-1.100.0450.050Max 0.300.30
30060AGrade 60تـجاری0.35-0.420.30-0.600.90-1.200.0600.045
40060IتـجاریMax 0.37Max 0.60Max 1.600.0450.045
50060Tتـجاری0.26-0.35Max 0.500.50-0.800.0450.045
60070Iتـجاری0.32-0.400.50-0.901.20-1.800.0450.045
70214IQSt36-3اکستروژن سرد0.10-0.130.03-0.090.21-0.400.0200.010-0.030Max 0.05Max 0.05Max 0.050.050.020-0.060N <= 0.007
80323IUSD7 جوشکاری0.05-0.09Max 0.030.40-0.600.0250.025Max 0.15Max 0.150.15Max 0.003Max 0.003
90335Dاکستروژن سرد1.0335Max 0.08Max 0.10Max 0.400.0300.010-0.030Max 0.10Max 0.05Max 0.10.150.020-0.060
100402IC22عملیات حرارتی پذیر0.20-0.250.05-0.350.40-0.900.0600.0600.20-0.30Max 0.10Max 0.150.20
110416Dسخت شونده سطحی0.15-0.20 Max 0.300.30-0.600.0350.035Max 0.20Max 0.05Max 0.250.30Max 0.010
120432AA105عملیات حرارتی پذیر1.0432Max 0.350.10-0.350.60-1.050.0350.040Max 0.30Max 0.12Max 0.40Max 0.080.4Cu+Ni+Cr+Mo+V≤1.00   &  Cr+Mo≤0.32
130432DC21عملیات حرارتی پذیر1.04320.18-0.230.15-0.350.60-1.050.0400.050
140511B~En8C&~080M40عملیات حرارتی پذیر0.38-0.430.05-0.350.70-0.900.0500.025-0.040Max 0.40Max0.10Max0.40
150528Tتـجاری0.25-0.32 Max 0.500.60-0.800.0450.045
160533Dتـجاری1.05330.25-0.350.15-0.300.50-0.800.0450.045N<=0.012 & Ceq<=0.48
170533IتـجاریMax 0.32Max 0.60Max 1.300.0450.045  Ceq<=0.50
180535DC 55عملیات حرارتی پذیر1.05350.52-0.60 Max 0.400.60-0.900.0450.045Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
190540DC 50عملیات حرارتی پذیر1.05400.47-0.55 Max 0.400.60-0.900.0450.045
200543Iعملیات حرارتی پذیر0.35-0.450.15-0.300.50-0.800.0450.045N<=0.012
210570DS355J2G3سخت شونده سطحی1.0570Max 0.20Max 0.55Max 1.600.0350.035
220715D9SMn 28خوش تراش1.0715Max 0.14Max 0.050.90-1.300.1000.270-0.330
230718D11SMnPb30خوش تراش1.0718Max 0.14Max 0.050.90-1.300.110.270-0.330Pb:0.20-0.035
240721D10S20خوش تراش1.07210.07-0.13 Max 0.400.70-1.100.060.150-0.250
250723BEn32Mخوش تراش0.12-0.180.10-0.401.10-1.400.0500.100-0.180
260726D35S20خوش تراش1.07260.32-0.390.10-0.300.70-1.100.0600.180-0.250
270727F45 MF 6خوش تراش0.41-0.480.10-0.401.30-1.700.0400.240-0.320
280727S45 S 20خوش تراش1.07270.42-0.500.1-0.30.70-1.100.060.18-0.25
290736D9SMn 36خوش تراش1.0736Max 0.15Max 0.051.10-1.500.1000.340-0.400
300736S9 SMn 36خوش تراش1.07360.060.10Max. 0.021.20-1.400.07-0.090.32-0.37Max. 0.10Max. 0.100.15
310737S9 SMnPb 36خوش تراش1.07370.06-0.10Max. 0.021.20-1.400.07-0.090.32-0.37Max. 0.10Max. 0.100.15Pb: 0.15-0.30
320913S50Mn7فنر1.09130.45-0.550.2-0.401.60-2.000.0350.03-0.045 – – –0.35 – – –
331121DCK10&C10Eسخت شونده سطحی1.11210.07-0.13Max 0.400.30-0.600.0350.035
341128P45M5عملیات حرارتی پذیر1.11280.42-0.50Max0.401.10-1.400.0350.025-0.045Max0.30Max0.10Max0.300.400.015-0.040Max 0.010
351141DCK15& C15Eسخت شونده سطحی1.11410.12-0.18Max 0.400.30-0.600.0350.035
361141SCK 15سخت شونده سطحی1.11410.12-0.180.15-0.350.30-0.500.0350.035 –0.35
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
371148BC16Eسخت شونده سطحی0.12-0.180.10-0.400.60-1.000.0500.025-0.050Max 0.30Max 0.15Max 0.40
381149BEn3Aسخت شونده سطحی0.16-0.240.10-0.400.50-0.900.0500.025-0.050Max 0.30Max 0.15Max 0.400.25
391149DCm 22& En 3Aسخت شونده سطحی1.11490.17-0.24Max 0.400.30-0.600.0350.020-0.035
401149PAF43سخت شونده سطحی0.15-0.250.10-0.400.40-0.700.0400.020-0.0400.350.015-0.040Max 0.010
411151DC22Eعملیات حرارتی پذیر1.11510.17-0.24Max 0.400.40-0.700.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Max 0.050Cr+Mo+Ni <= 0.63
421152DCq22سخت شونده سطحی1.11520.18-0.24Max 0.400.30-0.600.0350.035
431157I~ 45M5 BT UA2عملیات حرارتی پذیر0.41-0.450.10-0.400.95-1.300.0250.060-0.090Max 0.25Max 0.05Max 0.250.400.015-0.040Max 0.0101.5<=Mneq<=1.63
441165S30 Mn 5عملیات حرارتی پذیر1.11650.27-0.340.20-0.351.20-1.500.0250.025 – –0.35Cr+Mo+Ni<0.63
451167BEn 15عملیات حرارتی پذیر0.30-0.400.10-0.351.30-1.700.0500.030-0.050
461167D36Mn5عملیات حرارتی پذیر1.11670.32-0.400.15-0.351.20-1.500.0350.035
471167Iعملیات حرارتی پذیر0.28-0.39Max 0.600.70-1.600.0450.045
481169P20M5عملیات حرارتی پذیر0.17-0.230.10-0.401.10-1.400.0350.020-0.0400.15-0.30Max 0.10Max 0.300.400.015-0.040Max 0.010
491170D28Mn6عملیات حرارتی پذیر1.11700.25-0.32Max 0.401.30-1.650.0350.030Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
501175P41Mn4عملیات حرارتی پذیر1.11750.40-0.460.10-0.400.50-1.000.0250.0150.400.008-0.030Max 0.0101.15<=Mneq<=1.25
511176AAISI 1038عملیات حرارتی پذیر1.11760.35-0.420.10-0.300.60-0.900.0300.050
521178BC30E&CK30عملیات حرارتی پذیر1.11780.26-0.340.10-0.400.60-1.000.0500.025-0.050Max 0.30Max 0.15Max 0.40
531178DC30E&CK30عملیات حرارتی پذیر1.11780.27-0.34Max 0.400.50-0.800.0350.035Max0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
541180BEn5C,080A32عملیات حرارتی پذیر0.30 – 0.350.10-0.400.70-0.900.0500.025-0.050Max 0.30Max 0.15Max 0.40
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
551180PAF 56عملیات حرارتی پذیر0.30-0.400.10-0.400.50-0.800.0400.020-0.0400.400.015-0.040Max 0.010
561181SCK 35عملیات حرارتی پذیر1.11810.32-0.390.15-0.350.50-0.800.0300.030Max 0.40Max 0.100Max 0.400.35Cr+Mo+Ni<0.63
571186BEn8&080M40عملیات حرارتی پذیر0.36-0.440.10-0.400.60-1.000.0500.025-0.050
581186DC40Eعملیات حرارتی پذیر1.11860.37-0.44Max 0.400.50-0.800.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
591186PXC38عملیات حرارتی پذیر0.34-0.420.10-0.400.50-0.800.0300.020-0.040Max 0.40Max 0.10 Max 0.400.400.015-0.040Max 0.010B <= 0.0005
601191D2C45عملیات حرارتی پذیر1.11910.42-0.50Max 0.400.50-0.800.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
611191PXC48عملیات حرارتی پذیر0.44-0.510.10-0.400.50-0.800.0350.0400.300.020-0.050Max 0.010
621191SCK 45عملیات حرارتی پذیر1.11910.42-0.480.15-0.350.50-0.800.0350.030Max 0.40Max 0.100Max 0.400.35
631201BEn43Bعملیات حرارتی پذیر0.45-0.500.10-0.400.70-0.900.0500.025-0.050Max 0.30Max 0.15Max 0.400.25
641201DC45R& En43Bعملیات حرارتی پذیر1.12010.42-0.50Max 0.400.50-0.800.0350.020-0.040Max0.40Max0.10Max0.40Cr+Mo+Ni <= 0.63
651201Iعملیات حرارتی پذیر1.12010.40-0.460.15-0.350.60-0.800.0400.030-0.0500.15-0.25Max 0.03Max 0.100.25Max 0.050N<=0.014
661203DC55Eعملیات حرارتی پذیر1.12030.52-0.60Max 0.400.60-0.900.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni < =0.63
671205B080A52عملیات حرارتی پذیر0.50-0.550.10-0.400.70-0.900.0500.025-0.050
681206DC50Eعملیات حرارتی پذیر1.12060.47-0.55Max 0.400.60-0.900.0350.035Max 0.40Max 0.10Max 0.40Cr+Mo+Ni < =0.63
691209PAF70عملیات حرارتی پذیر0.50-0.580.10-0.400.50-0.800.0400.020-0.040Max 0.30Max 0.10Max 0.300.400.015-0.040Max 0.010
701213SCF 53عملیات حرارتی پذیر1.12130.50-0.550.20-0.300.50-0.700.0250.025 – –0.35
711221SCK 60عملیات حرارتی پذیر1.12210.57-0.650.15-0.350.60-0.900.0350.035 – –0.35
721249IC70S6+Vمیکرو آلیاژ1.12490.67-0.730.15-0.250.53-0.600.0450.055-0.0750.10-0.15Max 0.030.04-0.080.03-0.04Max 0.010.010<=N<= 0.017
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
731249PC70میکرو آلیاژ1.12490.67-0.730.15-0.400.52-0.720.0450.060-0.080Max 0.20Max 0.050Max 0.200.40Max 0.012.90≤Mneq+3.33%C≤3.35
741260D66Mn4عملیات حرارتی پذیر1.12600.60-0.710.15-0.300.85-1.150.0350.035
751274S~CK 101ابزاری سرد کار~1.12740.9-1.050.15-0.300.30-0.500.0350.035 –0.35 –
761302P30MSV6میکرو آلیاژ0.30-0.330.50-0.701.40-1.600.0250.065-0.090Max 0.25Max 0.06Max 0.170.08-0.140.40Max 0.0400.015-0.0251.88<=Mneq<=1.98  ,  N>=0.012
771525SC 80 W 1ابزاری سرد کار1.15250.75-0.850.15-0.250.15-0.250.020.02 –0.25
781545SC 105 W 1ابزاری سرد کار1.15451.00-1.100.15-0.250.15-0.200.020.02 –0.25
791730SC 45 Wابزاری سرد کار1.17300.45-0.500.15-0.400.60-0.800.0350.035Max 0.400.25
801740SC 60 Wابزاری سرد کار1.17400.56-0.640.15-0.400.60-0.800.0350.035Max 0.400.25
811744DC67Wابزاری سرد کار1.17440.64-0.720.15-0.400.60-0.800.0350.035
821830SC 85 Wابزاری سرد کار1.18300.82-0.900.25-0.350.55-0.700.0250.02 –0.35
832007D70Cr2بلبرینگ1.20070.65-0.700.20-0.300.75-0.900.0300.0300.55-0.70
842063S145 Cr 6ابزاری سرد کار1.20631.40-1.500.15-0.300.50-0.700.0250.0251.30-1.50 –0.08-0.150.3 –
852067S102 Cr 6ابزاری سرد کار1.20670.95-1.050.20-0.350.25-0.400.0250.0251.40-1.60 –0.3 –
862080SX 210 Cr 12ابزاری سرد کار1.20801.90-2.100.10-0.400.15-0.450.030.0311.0-12.0 –0.3
872086SX 290 Cr 12ابزاری سرد کار1.20862.80-3.000.15-0.250.20-0.400.020.0211.0-12.50 –0.3
882101S62 SiMnCr 4ابزاری سرد کار1.21010.60-0.660.90-1.200.90-1.200.0250.0250.50-0.70 –0.3 –
892103D58SiCr8ابزاری سرد کار0.55-0.631.70-2.000.60-0.900.0350.0350.35-0.45
902108S90 CrSi 5ابزاری سرد کار1.21080.88-0.951.05-1.250.60-0.800.020.021.10-1.30 –0.3 –
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
912162S21 MnCr 5قالب پلاستیک1.21620.18-0.220.20-0.351.10-1.300.0250.031.0-1.20 –0.3
922208D31CrV 3ابزاری سرد کار1.22080.28-0.350.25-0.400.40-0.600.0300.0300.40-0.700.07-0.12
932210S115 CrV 3ابزاری سرد کار1.2211.10-1.250.15-0300.20-0.400.030.0250.60-0.80 –0.07-0.120.3 –
942235S80 CrV 2تیغ اره1.22350.75-0.850.25-0.400.30-0.500.0250.0250.45-0.60 –0.15-0.250.15
952243D61 CrSiV 5ابزاری سرد کار1.22430.57-0.650.70-1.000.60-0.900.0350.0351.00-1.300.07-0.12
962312D40CrMnMoS 86ابزاری سرد کار1.23120.35-0.450.30-0.501.40-1.600.0300.050-0.1001.80-2.000.15-0.25
972312S40 CrMnMoS 8 6قالب پلاستیک1.23120.37-0.430.30-0.501.40-1.600.030.05-0.11.80-2.00.15-0.25Max 0.400.30.04
982323S48 CrMoV 6 7ابزاری گرم کار1.23230.40-0.500.20-0.350.60-0.800.0250.0251.30-1.500.65-0.80 –0.25-0.350.3
992327S86 CrMoV 7ابزاری سرد کار1.23270.84-0.900.20-0.350.30-0.450.010.011.70-1.900.20-0.35Max 0.200.10-0.150.250.02
1002344DX40CrMoV 5 1ابزاری گرم کار1.23440.37-0.430.90-1.200.30-0.500.0300.0304.80-5.501.20-1.500.90-1.10
1012344SX 40 CrMoV 5 1ابزاری گرم کار1.23440.37-0.410.90-1.200.30-0.500.0250.0055.0-5.301.25-1.50 –0.90-1.000.350.1W=Max 0.30
1022363SX 100 CrMoV 5 1ابزاری سرد کار1.23630.95-1.050.20-0.400.40-0.700.030.0154.80-5.500.90-1.20Max 0.300.15-0.300.30.045W=Max 0.15
1032365SX 32 CrMoV 3 3ابزاری گرم کار1.23650.28-0.330.20-0.350.25-0.400.0250.0052.70-3.002.70-2.90Max 0.400.45-0.550.3
1042379SX 155 CrVMo 12 1ابزاری سرد کار1.23791.50-1.600.10-0.400.20-0.450.030.01511.5-12.00.70-0.90Max 0.300.80-1.100.30.045
1052419S105 WCr 6ابزاری سرد کار1.24191.00-1.100.15-0.300.85-1.000.0250.0250.90-1.10 –0.3 –W=1.00-1.20
1062436DX210CrW 12ابزاری سرد کار1.24362.00-2.250.10-0.400.15-0.450.0300.03011.0-12.0 W=0.60-0.80
1072436SX 210 CrW 12ابزاری سرد کار1.24362.00-2.100.10-0.250.15-0.300.030.02511.0-12.0 –0.3W=0.60-0.80
1082510S100 MnCrW 4ابزاری سرد کار1.25100.90-1.000.15-0.351.00-1.200.030.020.50-0.60Max 0.400.05-0.150.30.04W=0.50-0.60
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1092516S120 WV 4ابزاری سرد کار1.25161.15-1.250.15-0.300.20-0.350.0250.0250.15-0.25 –0.07-0.120.3 –W=0.90-1.10
1102542S45 WCrV 7ابزاری سرد کار1.25420.45-0.500.80-1.000.20-0.350.0250.0250.90-1.10 –0.15-0.200.3 –W=1.80-2.10
1112550S60 WCrV 7ابزاری سرد کار1.25500.60-0.500.50-0.700.20-0.400.0250.0250.90-1.20 –0.15-0.200.3 –W=1.80-2.10
1122567SX 30 WCrV 5 3ابزار گرم کار1.25670.29-0.320.15-0.300.20-0.400.0250.0252.20-2.50 –0.50-0.700.3W=4.00-4.50
1132581SX 30 WCrV 9 3ابزار گرم کار1.25810.25-0.320.15-0.300.20-0.400.0250.0252.50-2.80 –0.30-0.400.3W=8.00-9.00
1142601SX 165 CrMoV 12ابزاری سرد کار1.26011.55-1.650.25-0.400.20-0.400.0250.02511.0-12.00.50-0.70 –0.15-0.450.3W=0.40-0.60
1152631SX 50 CrMoW 9 1 1ابزاری سرد کار1.26310.50-0.560.80-1.000.40-0600.0250.0258.0-8.61.10-1.30 –0.3 –W=1.10-1.30
1162703S ~74 NiCr 2تیغ اره1.27030.65-0.720.20-0.300.30-0.450.0250.0250.20-0.300.35-0.500.3
1172713S55 NiCrMoV 6ابزاری گرم کار1.27130.50-0.600.15-0.300.65-0.850.0250.0250.60-0.800.25-0.351.50-1.800.07-0.120.03
1182714S56 NiCrMoV 7ابزاری گرم کار1.27140.50-0.600.15-0.350.65-0.850.030.0251.00-1.200.45-0.551.50-1.800.07-0.120.30.1
1192740D28 NiCrMoV 10ابزاری گرم کار1.27400.24-0.320.30-0.500.20-0.400.0300.0300.60-0.900.50-0.702.30-2.600.25-0.32
1202764SX 19 NiCrMo 4قالب پلاستیک1.27640.16-0.220.15-0.300.15-0.450.0250.0251.10-1.400.15-0.253.80-4.300.3
1212767SX 45 NiCrMo 4ابزاری سرد کار1.27670.42-0.480.15-0.300.30-0.500.0250.0251.20-1.400.20-0.303.80-4.200.3 –
1222770S85 NiV 4ابزاری سرد کار1.27700.82-0.870.15-0.300.25-0.400.0250.025Max 0.150.70-0.800.10-0.150.3
1232842S90 MnCrV 8ابزاری سرد کار1.28420.85-0.950.10-0.401.90-2.100.030.0250.20-0.50 –0.05-0.150.3
1242886SX 15 CrCoMoV 10 10 5ابزاری گرم کار1.28860.13-0.180.15-0.250.15-0.250.020.019.50-10.504.90-5.20 –0.45-0.550.3Co:9.50-10.50
1253401SX 120 Mn 12ابزاری سرد کار1.34011.15-1.300.30-0.5012.0-13.00.050.04Max 0.60 – –0.3
1263505Cبلبرینگ0.95-1.100.15-0.350.25-0.450.02500.0151.35-1.65Max 1.00Max 0.250.300.010-1.060Max 0.003O<= 0.0015 ; Sn<= 0.03 , Pb<= 0.002 ; As<= 0.04
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1273505S100 Cr 6بلبرینگ1.35050.95-1.050.25-0.350.250.400.0250.021.40-1.65 –0.3P+S<0.04
1284021DX20Cr13زنگ نزن1.40210.16-0.25Max  1.00Max 1.500.0400.03012.0-14.0 –
1294024DX15Cr13زنگ نزن1.40240.12-0.17Max  1.00Max 1.000.0450.03012.0-14.0 –
1304028DX30Cr13زنگ نزن1.40280.26-0.35Max 1.00Max 1.500.0400.03012.0-14.0
1314300SX 5 CrNi 18 8زنگ نزن1.430.06-0.120.50-0.81.0-1.20Max. 040Max. 0.02517.5-18.58.0-9.0Max. 0.35
1324301AX 5CrNi  18 10زنگ نزن1.4301Max 0.08Max 1.00Max 2.000.0450.03018.0-20.08.00-10.50
1334301SX 5 CrNi 18 10زنگ نزن1.4301Max. 0.050.35-0.601.20-1.50Max. 0400.018-0.02818.0-19.09.0-10.0Max. 0.35
1344305SX 10 CrNiS 18 9زنگ نزن1.43050.06-0.090.40-0.601.60-2.0Max. 0450.20-0.2517.0-17.58.0-8.5Max. 0.35Max. 0.02(C=0.12 / Cr=18 / Ni=9)acceptable
1354306AX 5CrNi 1911زنگ نزن1.4306Max 0.03Max 1.00Max 2.000.0450.03018.0-20.08.00-12.00
1364310SX 9 CrNi 18 8زنگ نزن1.43100.080-0.120.70-1.00.40-0.60Max. 025Max. 0.03017.0-18.0Max. 0.507.0-8.0Max. 0.35
1374361SX 1 CrNiSi 18 15 4زنگ نزن1.4361Max. 0.124.0-4.30.50-0.80Max. 018Max. 0.00517.0-18.0Max. 0.2014.5-15.5Max. 0.35
1384401AX5CrNiMo 17 12 2زنگ نزن1.4401Max 0.08Max 1.00Max 2.000.0450.03016.0-18.02.00-3.0010.00-14.00
1394401SX 2 CrNiMo17 12 2زنگ نزن1.44010.040-0.0600.30-0.61.20-1.80Max. 025Max. 0.00117.0-17.02.0-2.2010.5-10.9Max. 0.07Max. 0.25Max. 0.01Max. 0.010Pb<0.002 & O<0.003 & Sn<0.01  Nb<0.01& N<0.02
1404404AAISI 316Lزنگ نزن1.4404Max 0.03Max 1.00Max 2.000.0450.03016.0-18.02.00-3.0010.00-14.00
1414404SX 2 CrNiMo17 13 2زنگ نزن1.4404Max. 0.030.35-0.601.20-1.50Max. 0400.018-0.02816.50-17.502.0-2.311.0-12.0Max. 0.35N:0.05-0.08
1424429SX 2 CrNiMoN 17 13 3زنگ نزن1.4429Max. 0.030.50-0.801.40-1.80Max. 040Max. 0.01517.0-18.02.5-2.813.0-14.0Max. 0.35Max. 0.025
1434435SX 2 CrNiMo18 14 3زنگ نزن1.4435Max. 0.030.35-0.601.20-1.50Max. 0400.015-0.02517.0-18.02.5-2.812.5-13.5Max. 0.35
1444436SX 5 CrNiMo 17 13 3زنگ نزن1.4436Max. 0.050.35-0.601.40-1.80Max. 040Max. 0.02516.50-17.502.5-2.811.5-12.5Max. 0.35N<=0.03-0.05
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1454439SX 2 CrNiMoN 17 13 5زنگ نزن1.4439Max. 0.030.40-0.601.20-1.50Max. 025Max. 0.01516.50-17.504.0-4.513.0-14.0Max. 0.35Max. 0.025
1464466SX 1 CrNiMoN 25 22 2زنگ نزن1.4466Max. 0.020.20-0.401.50-2.00Max. 015Max. 0.01024.5-25.52.0-2.321.5-22.5Max. 0.20Max. 0.025N:0.10-0.14P < 0.018 acceptable
1474539SX 2 NiCrMoCu 25 20 5زنگ نزن1.4539Max. 0.020.30-0.600.50-1.00Max. 025Max. 0.00219.5-21.04.3-4.724.2-25.81.5-1.7Max. 0.025Max. 0.005N:0.04-0.07 & Pb< 0.0015
1484541SX 6 CrNiTi 18 10زنگ نزن1.45410.025-0.0350.35-0.601.50-1.80Max. 040Max. 0.02517.0-18.09.4-10.0Max. 0.35Max. 0.035  C = 0.04  acceptable
1494550SX 5 CrNiNb 18 10زنگ نزن1.4550Max. 0.060.35-0.601.20-1.50Max. 040Max. 0.02517.0-18.09.0-10.0Max. 0.35
1504571SX 6 CrNiMoTi 17 12 2زنگ نزن1.45710.025-0.0350.35-0.601.50-1.80Max. 040Max. 0.02516.50-17.502.0-2.310.9-11.5Max. 0.350.16-0.25( Ti>5*C)(C=0.04 acceptable)
1514580SX 6 CrNiMoNb17 12 2زنگ نزن1.4580Max. 0.040.35-0.601.20-1.50Max. 040Max. 0.02516.50-17.502.0-2.310.5-11.5Max. 0.35Nb ( >10*C or <0.6)
1524586SX 5 NiCrMoCuNb 22 18زنگ نزن1.4586Max 0.050.50-0.801.0-1.20Max. 025Max. 0.02017.0-18.03.0-3.421.5-23.01.6-2.0
1534713SX 10 CrAl 7زنگ نزن1.4713Max. 0.120.60-0.900.30-0.50Max. 030Max. 0.0256.50-7.0Max. 0.500.60-0.90
1544718SX 45 CrSi 9 3مقاوم به حرارت1.47180.43-0.482.90-3.100.20-0.40Max. 030Max. 0.0108.70-9.50Max. 0.15Max. 0.30Max. 0.30Max. 0.10  Mo+W+Cu+Al<0.60—–W=Max. 0.10
1554724SX 10 CrAl 13سوپاپ1.4724Max. 0.120.90-1.200.40-0.60Max. 030Max. 0.02512.0-13.0Max. 0.500.80-1.10
1564742SX 10 CrAl 18مقاوم به حرارت1.4742Max. 0.121.0-1.300.40-0.60Max. 030Max. 0.02517.5-18.5Max. 0.500.90-1.20
1574749SX 18 CrN 28مقاوم به حرارت1.47490.040-0.0700.40-0.600.70-0.90Max. 030Max. 0.02526.0-27.5Max. 0.50Max. 0.025
1584762SX 10 CrAl 24مقاوم به حرارت1.4762Max. 0.101.0-1.300.40-0.60Max. 030Max. 0.02523.0-24.5Max. 0.501.30-1.60
1594821SX 20 CrNiSi 25 4مقاوم به حرارت1.48210.10-0.150.80-1.201.0-1.30Max. 030Max. 0.02524.0-25.53.7-4.2
1604828S~ X 15 CrNiSi 20 12مقاوم به حرارت1.48280.06-0.121.60-1.801.0-1.30Max. 030Max. 0.02519.0-20.011.0-120
1614841SX 15 CrNiSi 25 20مقاوم به حرارت1.48410.06-0.11.60-1.801.0-1.30Max. 030Max. 0.02524.0-25.519.0-20.5
1624842SX 12 CrNi 25 21مقاوم به حرارت1.4842Max. 0.080.40-0.601.0-1.30Max. 030Max. 0.02524.0-25.5Max. 0.7519.0-20.5Max. 0.75
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1634864SX 12 NiCrSi 36 16مقاوم به حرارت1.48640.08-0.121.60-1.900.60-0.90Max. 030Max. 0.02018.5-19.534.0-36.0
1644871SX 53 CrMnNiN 21 9سوپاپ1.48710.50-0.550.05-0.208.0-9.5Max. 040Max. 0.01020.0-21.5Max. 0.253.25-4.00.15-0.20Max. 0.35Max. 0.025Max. 0.02 Nb=0.02-0.06 & Sn<0.03&(C+N)>0.90/W=Max. 0.15
1654873DX45 CrNiW 18 9زنگ نزن1.48730.40-0.502.00-3.000.80-1.500.0450.03017.0-19.08.00-10.00 W= 0.80-1.20
1664873SX 45 CrNiW 18 9سوپاپ1.48730.40-0.462.30-2.601.0-1.30Max. 0300.015-0.0317.5-18.5Max. 0.408.5-9.5Max. 0.35Max. 0.10   Mo+Cu+Al<0.75—W=0.80-1.20
1674876SX 10 NiCrAlTi 32 20مقاوم به حرارت1.48760.05-0.080.20-0.500.60-0.90Max. 030Max. 0.01520.0-21.531.0-33.0Max. 0.50.20-0.400.20-0.40 Co < 1.00
1684923DX22CrMoV12-1مقاوم به حرارت0.18-0.24 Max 0.500.40-0.900.0250.01511.0-12.50.80-1.200.30-0.800.25-0.35
1695023D38Si7فنر1.50230.35-0.421.50-1.800.50-0.800.0300.030
1705024S46Si7فنر1.50240.45-0.501.5-1.800.60.800.0350.035 – – –0.25 – – –
1715025S51Si7فنر1.50250.48-0.551.5-1.800.5-0.800.0350.035 – – –0.25 – – –
1725025U51Si7فنر1.50250.42-0.521.50-2.000.50-0.800.0350.035
1735026S55Si7فنر1.50260.52-0.601.5-1.800.80-1.000.0350.035 – – –0.35 – – –
1745027S~ 60Si7فنر1.50270.55-0.641.8-2.200.80-1.000.0350.035 – – –0.35 – – –
1755028S65Si7فنر1.50280.60-0.681.5-1.800.80-1.000.0350.035 – – –0.35 – – –
1765122S37 MnSi 5مقاوم به حرارت1.51220.34-0.401.10-1.401.10-1.400.0350.035 – –0.35
1775231D38MnSiVS5میکرو آلیاژ1.52310.35-0.400.50-0.801.20-1.500.0350.030-0.0650.08-0.13N=>0.01
1785232R27MnSiVS6میکرو آلیاژ1.52320.21-0.26Max 0.401.30-1.600.0300.020-0.040Max 0.30Max 0.10Max 0.300.40Max 0.050Max 0.0100.010<=N<=0.02&V+Nb=0.10-0.20
1795425I~S2MO جوشکاری0.08-0.150.05-0.250.90-1.200.0250.025 Max 0.120.45-0.55Max 0.120.17Max 0.030
1805437D70MoMn 10 4ابزاری گرم کار1.54370.63-0.770.20-0.350.70-1.050.0400.040Max 0.280.80-1.10Max 0.20Max 0.060.20Min 0.020
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1815510D28B2میکرو آلیاژ1.55100.25-0.30 Max 0.300.60-0.900.0250.025 Max 0.300.25B:0.0008-0.005
1825515A10B38میکرو آلیاژ1.55150.35-0.420.10-0.200.60-0.900.0400.050B:0.0005-0.003
1835515D38B2میکرو آلیاژ1.55150.35-0.400.15-0.300.60-0.900.0250.025Max 0.300.25B: 0.0008-0.005
1845523I~10B21میکرو آلیاژ0.18-0.23Max0.100.80-1.100.0300.030Max 0.20B:0.0005-0.005
1855526IF30Bمیکرو آلیاژ~1.55260.28-0.320.15-0.300.80-1.000.0250.0250.10-0.20B:0.0005-0.003
1865529D27MnB5میکرو آلیاژ1.55290.25-0.30Max0.401.10-1.300.0250.0250.50Min 0.0200.02-0.05B:0.0008-0.0050
1875530D20MnB5میکرو آلیاژ1.55300.17-0.23Max0.401.1-1.40.0250.035B:0.0008-0.0050
1885532P38 MB 5میکرو آلیاژ0.33-0.380.10-0.401.10-1.400.0350.020-0.0400.400.020-0.0600.020-0.055B:0.0015-0.0050
1895713C16 CrNi 4سخت شونده سطحی0.14-0.180.20-0.350.80-1.000.0350.020-0.0350.90-1.100.90-1.100.020-0.050
1905714B637H17سخت شونده سطحی0.14-0.200.10-0.350.60-0.900.0500.025-0.0500.60-1.000.85-1.25
1915715BEn352سخت شونده سطحی0.14-0.200.10-0.350.60-0.900.0500.025-0.0500.60-1.000.85-1.25
1925752S14 NiCr 14سخت شونده سطحی1.57520.12-0.150.20-0.350.40-0.500.0250.0250.60-0.803.25-3.700.35
1935755S31 CrNi 14مقاوم به حرارت1.57550.28-0.330.20-0.350.50-0.700.0250.0350.60-0.903.25-3.700.35
1945860S14 NiCr 18سخت شونده سطحی1.58600.10-0.150.20-0.280.40-0.600.0250.0350.90-1.204.25-4.700.35
1955919F16NiCr6سخت شونده سطحی1.59190.12-0.170.10-0.400.60-0.900.0350.0350.90-1.201.20-1.50
1965919S 15 CrNi 6سخت شونده سطحی1.59190.14-0.190.20-0.350.40-0.600.0250.0351.40-1.601.40-1.700.35
1975920S18 CrNi 8سخت شونده سطحی1.59200.15-0.200.20-0.350.40-0.600.0250.0351.80-2.101.80-2.100.35
1986356SX 2 NiCoMoTi 18 12 4ابزاری گرم کار1.6356Max 0.030Max 0.10Max 0.100.010.013.80-4.5017.50-18.500.30.10-0.201.50-1.80Co:12.00-12.50
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
1996358S~X 2 NiCoMo 18 9 5ابزاری گرم کار1.6358Max 0.030Max 0.10Max 0.100.010.015.00-5.5018.0-19.00.30.05-0.150.50-0.70Co:8.50-9.50
2006359SX 2 NiCoMo 18 8 5ابزاری گرم کار1.6359Max 0.030Max 0.10Max 0.100.010.014.60-5.1017.50-18.500.30.10-0.150.50-0.60Co:7.50-8.50
2016511S36 CrNiMo 4عملیات حرارتی پذیر1.65110.32-0.400.20-0.350.50-0.800.0250.0300.90-1.200.15-0.250.90-1.200.35
2026526ASAE8620Hسخت شونده سطحی0.17-0.230.10-0.350.70-0.900.0350.025-0.0500.35-0.600.15-0.250.35-0.70
2036526B805M22سخت شونده سطحی0.19-0.250.10-0.350.60-0.950.0350.025-0.0500.35-0.650.15-0.250.35-0.75
2046528ASAE 8660عملیات حرارتی پذیر0.56-0.640.15-0.350.75-1.000.0350.0400.40-0.600.15-0.250.40-0.700.35
2056540Dعملیات حرارتی پذیر1.65400.20-0.26Max 0.251.10-1.400.0200.0200.40-0.600.20-0.300.70-0.900.250.020-0.050N<= 0.012
2066541D23 MnNiCrMo 5-2عملیات حرارتی پذیر1.65410.20-0.26Max 0.251.10-1.400.0200.0200.40-0.600.20-0.300.40-0.700.250.020-0.050N:Max 0.012, P+S:Max 0.035
2076580D30CrNiMo 8عملیات حرارتی پذیر1.65800.26-0.34Max 0.400.30-0.600.0250.0351.80-2.200.30-0.501.80-2.20
2086580S30 CrNiMo 8عملیات حرارتی پذیر1.65800.26-0.330.20-0.350.40-0.600.0250.0251.80-2.100.30-0.401.80-2.100.35
2096582AAISI 4340عملیات حرارتی پذیر1.65820.38-0.430.15-0.350.60-0.800.0350.040.70-0.900.20-0.301.65-2.000.35
2106582D34CrNiMo 6عملیات حرارتی پذیر1.65820.30-0.38Max 0.400.50-0.800.0250.0351.30-1.700.15-0.301.30-1.70
2116582S34 CrNiMo 6عملیات حرارتی پذیر1.65820.31-0.370.20-0.350.50-0.700.0250.0301.40-1.600.15-0.251.40-1.600.35
2126587D18CrNiMo76سخت شونده سطحی1.65870.15-0.21Max 0.400.50-0.900.0350.0351.50-1.800.25-0.351.40-1.70
2136655D32NiCrMo 125سخت شونده سطحی1.66550.29-0.360.15-0.400.25-0.500.0250.0251.20-1.500.30-0.402.80-3.00
2146657B832M13سخت شونده سطحی1.66570.10-0.160.10-0.350.35-0.600.0350.025-0.0500.70-1.000.10-0.253.00-3.75
2156659S31NiCrMo13 4عملیات حرارتی پذیر1.66590.28-0.350.15-0.350.40-0.700.0250.0250.90-1.200.20-0.303.00-3.500.35
2166926S38 NiCrMoV 7 3عملیات حرارتی پذیر1.69260.35-0.380.15-0.350.50-0.800.0150.0100.70-0.900.30-0.401.65-2.000.08-0.150.35
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2176956D33 NiCrMoV 14-5سخت شونده سطحی1.69560.28-0.38Max 0.400.15-0.400.0350.0351.00-1.700.30-0.602.90-3.800.08-0.25
2186959D35NiCrMoV125عملیات حرارتی پذیر1.69590.30-0.400.15-0.350.40-0.700.0150.0151.00-1.400.35-0.602.50-3.500.08-0.20Max 0.015
2197001D38Cr1عملیات حرارتی پذیر1.70010.34-0.410.15-0.400.50-0.800.0350.0350.30-0.40
2207002P45C.TS.عملیات حرارتی پذیر0.43-0.480.15-0.350.70-1.000.0250.0150.15-0.250.400.015-0.040Max 0.010B<= 0.0005
2217003P38C2عملیات حرارتی پذیر1.70030.34-0.400.10-0.400.60-0.800.0300.020-0.0400.30-0.600.400.015-0.040Max 0.010
2227007D37CrB1میکرو آلیاژ1.70070.35-0.40Max 0.400.50-0.800.0350.0350.30-0.40B:Min 0.0008
2237014I~17Cr3سخت شونده سطحی~1.70140.16-0.19Max 0.180.50-0.65 0.0350.020-0.0350.70-0.85Max 0.05Max 0.250.250.020-0.050Sn<=0.025
2247015S15 Cr 3سخت شونده سطحی1.70150.12-0.180.20-0.350.40-0.600.0250.0250.50-0.70 –0.35
2257027JSCr420Hسخت شونده سطحی0.17-0.230.15-0.350.55-0.900.0300.0300.85-1.25Max 0.10Max 0.250.30
2267033D34Cr4عملیات حرارتی پذیر1.70330.30-0.37Max 0.400.60-0.900.0250.0350.90-1.20
2277034D37Cr4عملیات حرارتی پذیر1.70340.34-0.41Max 0.400.60-0.900.0250.0350.90-1.20
2287034Iعملیات حرارتی پذیر0.35-0.380.10-0.350.65-0.800.0300.020-0.0300.85-1.00Max 0.10Max 0.150.20
2297035S41 Cr 4عملیات حرارتی پذیر1.70350.38-0.440.20-0.350.60-0.800.0250.0300.90-1.20 – –0.35
2307037D34CrS4عملیات حرارتی پذیر1.70370.30-0.37Max 0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.20
2317038BEn18Cعملیات حرارتی پذیر0.34-0.390.10-0.400.60-0.800.0350.025-0.0500.90-1.20Max 0.15Max 0.400.25
2327038D37CrS4عملیات حرارتی پذیر1.70380.34-0.41Max 0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.20
2337039B530M40عملیات حرارتی پذیر1.70390.36-0.440.10-0.350.60-0.900.0500.025-0.0500.90-1.20
2347039D41CrS4عملیات حرارتی پذیر1.70390.38-0.45Max 0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.20
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2357039Iعملیات حرارتی پذیر0.38-0.440.15-0.400.50-0.800.0350.020-0.0400.80-1.000.020-0.050Max 0.030
2367077D36CrB4میکرو آلیاژ1.70770.34-0.38Max0.300.70-1.000.0250.0250.90-1.200.25B:0.0008-0.0050
2377103S65SiCr5فنر1.71030.62-0.7201.2-1.400.40-0.600.0350.0350.40-0.60 – – –0.35 – – –
2387108S60SiCr7فنر1.71080.55-0.6501.5-1.800.70-1.000.0350.0350.20-0.40 – – –0.35 – – –
2397131Cسخت شونده سطحی0.14 -0.190.17-0.371.10-1.400.0350.0350.80-1.10
2407131S16 MnCr 5سخت شونده سطحی1.71310.14-0.190.20-0.351.00-1.300.0250.0350.80-1.10 –0.35
2417139S16 MnCrS 5سخت شونده سطحی1.71390.14-0.190.15-0.351.00-1.300.0350.02-0.0350.80-1.10 –0.35
2427147CZF 7Bمیکرو آلیاژ0.15-0.20Max 0.401.00-1.300.0250.020-0.0351.00-1.30Max 0.12Max 0.30Max 0.100.300.020-0.050Max 0.005B: 0.001- 0.003 ; Sn<= 0.03 Ca<=0.003;Sb<=0.005;O<= 0.0025 Co<=0.10  N&Nb  Was reported  W <=0.10
2437147D20MnCr5سخت شونده سطحی1.71470.17-0.22Max 0.401.10-1.400.0350.0351.00-1.30
2447149P20MC5سخت شونده سطحی1.71490.16-0.22Max0.401.00-1.400.0200.025-0.0401.10-1.400.300.015-0.040Max 0.010
2457149S20 MnCrS 5سخت شونده سطحی1.71490.17-0.220.15-0.351.10-1.400.0350.02-0.0351.00-1.30 –0.35
2467176ASAE 5160فنر0.56-0.640.15-0.350.75-1.000.0300.0400.70-0.90Max 0.06Max 0.200.30
2477176D55Cr3فنر1.71760.52-0.590.25-0.500.70-1.000.0250.0250.70-1.00CU+10Sn<=0.6
2487176JSUP9فنر0.52-0.600.15-0.350.65-0.950.0350.0350.65-0.950.30
2497176S55 Cr 3فنر1.71760.52-0.590.15-0.400.70-1.000.030.030.60-0.90 – – –0.35 – – –
2507182D27MnCrB5-2میکرو آلیاژ1.71820.24-0.30Max 0.401.10-1.400.0250.0350.30-0.60B:0.0008-0.0050
2517218P27CD4عملیات حرارتی پذیر0.23-0.310.10-0.400.60-0.900.0250.025-0.0400.90-1.200.20-0.30Max 0.300.400.015-0.040Max 0.010
2527218S25 CrMo 4عملیات حرارتی پذیر1.72180.24-0.280.20-0.350.60-0.800.0250.0301.00-1.200.20-0.30 – –0.35
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2537220D34CrMo4عملیات حرارتی پذیر1.72200.30-0.37Max 0.400.60-0.900.0250.0350.90-1.200.15-0.30
2547220S34 CrMo 4عملیات حرارتی پذیر1.72200.30-0.370.20-0.350.60-0.800.0250.0300.90-1.200.15-0.25 – –0.35
2557223S41 CrMo 4عملیات حرارتی پذیر1.72230.38-0.440.20-0.350.60-0.800.0250.0300.90-1.200.15-0.25 – –0.35
2567225D42CrMo4عملیات حرارتی پذیر1.72250.38-0.45Max 0.400.60-0.900.0350.0350.90-1.200.15-0.20
2577226D34CrMoS4عملیات حرارتی پذیر1.72260.30-0.37Max0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.200.15-0.30
2587227B708A42عملیات حرارتی پذیر0.40-0.450.10-0.350.75-1.000.0500.025-0.0500.90-1.200.15-0.25
2597227D42CrMoS4عملیات حرارتی پذیر1.72270.38-0.45Max 0.400.60-0.900.0250.020-0.0400.90-1.200.15-0.30
2607228S50 CrMo 4عملیات حرارتی پذیر1.72280.47-0.530.20-0.350.60-0.800.0250.0250.90-1.200.15-0.25 – –0.35
2617242D16CrMo4دما بالا1.72420.13-0.200.15-0.350.50-0.800.035 0.0350.90-1.200.20-0.30Max 0.40
2627242P16CD4سخت شونده سطحی0.14-0.190.10-0.400.60-0.900.0250.025-0.040090-1.200.20-0.30Max 0.300.400.015-0.040Max 0.010
2637258D24CrMo5دما بالا1.72580.20-0.280.15-0.350.50-0.800.030 0.0350.90-1.200.20-0.35Max 0.60
2647258Iدما بالا0.19-0.250.15-0.350.60-0.900.0300.0300.90-1.200.40-0.50Max 0.200.20
2657258Sدما بالا1.72580.20-0.280.2-0.350.50-0.700.0250.0250.90-1.100.20-0.35Max 0.600.30
2667262D15CrMo5سخت شونده سطحی1.72620.13-0.170.15-0.350.80-1.100.0350.0351.00-1.300.20-0.30
2677262Iسخت شونده سطحی0.12-0.180.15-0.350.60-0.900.0300.0300.90-1.200.40-0.50Max 0.200.20
2687262J15CrMo5سخت شونده سطحی0.13-0.180.15-0.350.60-0.850.030.030.90-1.200.15-0.30Max 0.300.30
2697264D20CrMo5سخت شونده سطحی1.72640.18-0.230.15-0.350.90-1.200.0350.0351.10-1.400.20-0.30
2707264I20CrMo5سخت شونده سطحی0.18-0.230.15-0.350.60-0.900.0300.0300.90-1.250.18-0.35Max 0.200.25
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2717264J(SCM420H)سخت شونده سطحی1.72640.17-0.230.15-0.350.55-0.900.0300.0300.85-1.250.15-0.35Max 0.250.30
2727271D23CrMoB3-3میکرو آلیاژ1.72710.20-0.250.15-0.350.70-0.900.0350.0350.70-0.900.30-0.40B: 0.0008-0.005
2737321A(SAE4118)سخت شونده سطحی1.73210.18-0.230.15-0.350.70-0.900.030.040.40-0.600.08-0.15Max 0.250.35
2747321S20 MoCr 4سخت شونده سطحی1.73210.17-0.220.15-0.350.60-0.800.0350.0350.30-0.500.40-0.50 –0.35
2757325D25 MoCr 4سخت شونده سطحی1.73250.23-0.290.15-0.400.6-0.90.0350.0350.40-0.600.40-0.50Min 0.020
2767333D22CrMoS3-5سخت شونده سطحی1.73330.19-0.24Max 0.400.7-1.000.0350.02-0.040.7-1.000.4-0.5
2777335S13 CrMo 4 4دما بالا1.73350.10-0.180.20-0.350.40-0.700.0250.0250.80-1.100.50-0.60 –0.30
2787380S10 CrMo 9 10دما بالا1.73800.08-0.120.20-0.350.40-0.600.0300.0252.20-2.500.90-1.10 –0.30
2797701S51CrMoV4فنر1.77010.48-0.560.15-0.350.80-1.100.030.030.90-1.200.15-0.25 –0.07-0.120.35 –
2807709S21 CrMoV 5 7دما بالا1.77090.17-0.250.15-0.350.35-0.850.030.0351.20-1.500.65-0.800.25-0.35
2817711I40CrMo 4 7دما بالا1.77110.36-0.440.15-0.350.45-0.700.0300.0350.90-1.150.60-0.650.25-0.35Max 0.015
2827733D24CrMoV 5-5دما بالا1.77330.20-0.280.15-0.350.30-0.600.0350.0351.20-1.500.50-0.60Max 0.600.15-0.25
2837734S –عملیات حرارتی پذیر1.77340.15-0.180.10-0.200.80-1.100.0200.0151.25-1.500.80-1.00 –0.20-0.300.35
2847765D32CrMoV12-10میکرو آلیاژ1.77650.30-0.35Max 0.35Max 0.600.0250.0102.80-3.200.80-1.200.25-0.35
2857783SX 41 CrMoV 5 1ابزاری گرم کار1.77830.38-0.420.80-1.000.20-0.400.0150.014.80-5.201.20-1.40Max 0.200.40-0.500.2Co<0.20/W=Max0.20
2868159S50CrV4فنر1.81590.48-0.540.15-0.350.70-1.100.0350.0350.90-1.20 –0.10-0.150.35 –
2878161D58CrV4فنر1.81610.55-0.620.15-0.400.70-1.100.0350.0350.90-1.200.10-0.20
2888507S34 CrAlMo 5نیترایدینگ1.85070.30-0.340.20-0.280.50-0.700.0250.0251.00-1.300.15-0.25 –0.10-0.200.350.90-1.10
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
2898509D41CrAlMo7-10نیترایدینگ1.85090.38-0.45Max 0.400.40-0.700.0250.0351.50-1.800.20-0.350.80-1.20
2908515S31 CrMo 12نیترایدینگ1.85150.28-0.350.20-0.350.50-0.700.0250.0252.80-3.300.30-0.50Max. 0.300.35
2918519S31 CrMoV 9نیترایدینگ1.85190.27-0.300.20-0.280.50-0.600.0250.0252.30-2.700.15-0.25 –0.10-0.200.35
2928550S34 CrAlNi 7نیترایدینگ1.85500.34-0.370.20-0.350.50-0.600.0250.0251.50-1.800.15-0.250.90-1.100.350.80-1.10
2938599D8CrMo16سخت شونده سطحی1.85990.07-0.100.10-0.400.85-1.150.0250.0303.70-4.100.40-0.600.25
2949000S~80 CrV 2تیغ اره~1.22350.80-0.900.20-0.350.20-0.400.0250.0250.30-0.700.20-0.500.15-0.300.3
2959001S –تیغ اره  –0.70-0.800.15-0.300.40-0.500.0250.0250.20-0.352.25-2.450.3
2969002S~C 87 WSتیغ اره~1.18400.80-0.900.30-0.400.50-0.650.0250.020.15-0.25 –0.3
2979003S~C 75 Wتیغ اره~1.17500.70-0.800.30-0.400.45-0.600.0250.0250.15-0.25 –0.35
2989004S21 NiCrMo 2سخت شونده سطحی~1.65230.18-0.230.20-0.350.70-0.900.0350.0350.40-0.600.15-0.250.40-0.700.35
2999006S~X 50 CrVMo 5 1ابزاری سرد کار~1.23450.48-0.530.80-1.100.20-0.400.0250.024.80-5.201.25-1.45 –1.30-1.500.3 –
3009007S –ابزاری سرد کار  –0.75-0.850.20-0.400.25-0.400.020.020.60-0.800.35-0.50 –0.08-0.150.3 –W=2.40-2.70
3019009S~50 NiCr 13ابزاری سرد کار~1.27210.52-0.570.20-0.400.30-0.500.0250.020.90-1.100.20-0.302.80-3.200.30.025
3029010S –ابزاری سرد کار –0.65-0.700.20-0.350.35-0.500.0350.0350.45-0.600.15-0.250.55-0.750.250.1
3039011S~ C 45 Wابزاری سرد کار~1.17300.48-0.540.20-0.300.55-0.700.0350.035 –0.3
3049012S~15 NiCr 14قالب پلاستیک~1.27350.12-0.150.20-0.350.40-0.500.0250.0250.60-0.803.25-3.700.3
3059013S~40 CrMnMoS 8 6قالب پلاستیک~1.23120.30-0.360.50-0.700.65-0.850.0250.06-0.091.50-1.750.35-0.50 –0.3
3069014S~X 36 CrMo 17قالب پلاستیک~1.23160.35-0.400.30-0.500.50-0.800.030.01515.50-16.50.90-1.100.70-0.900.3Nb<0.08
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
3079015S~X 42 Cr 13قالب پلاستیک~1.20830.38-0.430.60-0.800.25-0.600.0250.00514.0-14.50.50-0.70Max 0.500.15-0.250.30.01
3089016S~35 NiCrMoV 12 4عملیات حرارتی پذیر~1.69590.28-0.350.10-0.300.50-0.700.0250.0251.10-1.400.50-0.602.50-2.800.10-0.150.35Max 0.015
3099017S~40 NiCrMo 6عملیات حرارتی پذیر~1.65650.36-0.420.20-0.350.50-0.700.0250.0250.60-0.900.30-0.451.20-1.50 –0.35
3109018S –عملیات حرارتی پذیر –0.23-0.280.15-0.352.35-2.600.0350.035 – –0.35
3119019S~X 45 CoCrWV 5 5 5ابزاری گرم کار~1.26780.38-0.430.20-0.350.20-0.350.0250.0254.00-4.500.30-0.50 –1.80-2.000.3Co:4.00-4.50/W=4-4.5
3129020S~X 38 CrMoV 5 1ابزاری گرم کار~1.23430.33-0.390.90-1.200.30-0.500.0250.0254.80-5.201.20-1.40Max 0.400.30-0.500.3
3139022S~X 32 CrMoCoV 3 3 3ابزاری گرم کار~1.28850.36-0.420.20-0.350.25-0.400.0250.0052.70-3.002.70-2.90Max 0.400.60-0.700.3Co:2.70 -3.00
3149023S35 S Mn 10خوش تراش0.34-0.380.1-0.31.45-1.650.050.12-0.170.15-0.25
3159025BEn16عملیات حرارتی پذیر0.32-0.400.10-0.351.30-1.800.0500.025-0.0500.22-0.35
3169025I605M36عملیات حرارتی پذیر0.32-0.400.10-0.351.30-1.700.0500.025-0.0500.22-0.32
3179026BEn 207سخت شونده سطحی0.17-0.220.10-0.350.70-0.900.0500.025-0.0500.70-0.90Max 0.15Max 0.400.25
3189027IEn 207سخت شونده سطحی0.17-0.220.10-0.350.70-0.900.0500.0500.70-0.90Max 0.10Max 0.150.25
3199028X22BCr 3میکرو آلیاژ0.18-0.24Max 0.150.60-1.000.0350.0350.10-0.300.250.025-0.0400.025-0.055B: 0.001 – 0.005
3209029IMCB240Hمیکرو آلیاژ0.37-0.440.15-0.350.80-1.200.0300.0300.30-0.70Max 0.250.30
3219030BEn 202خوش تراش0.12-0.180.10-0.401.20-1.600.0500.100-0.180
3229031B815H17سخت شونده سطحی0.14-0.200.10-0.350.60-0.900.0350.025-0.0500.80-1.200.10-0.201.20-1.70
3239031C18 NiCrMo 5سخت شونده سطحی0.18-0.220.20-0.350.70-0.900.0180.0180.85-1.000.18-0.251.35-1.500.020-0.050
3249032SX 2 CrNi 18 9زنگ نزن~1.4306Max. 0.030.35-0.601.20-1.50Max. 0400.018-0.02818.0-19.09.0-10.0
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
3259033I38MnVS 5میکرو آلیاژ0.36-0.400.50-0.651.35-1.450.0150.045-0.0650.10-0.20Max 0.10Max 0.200.08-0.120.250.010-0.030N<=0.030
3269034B212M36خوش تراش0.32-0.40Max 0.251.00-1.400.0600.120-0.200
3279035I38MnVS5میکرو آلیاژ0.36-0.400.50-0.651.35-1.450.0150.030-0.0450.10-0.20Max 0.10Max 0.200.08-0.120.250.010-0.030N<=0.030
3289036Iفنر0.46-0.540.17-0.370.70-1.000.0350.0350.90-1.20
3299037I~251A58فنر0.52-0.571.70-2.100.80-1.000.0350.0350.20-0.300.01-0.060.35Sn<=0.035&Cu+10Sn<=0.60
3309038B665M23سخت شونده سطحی0.20-0.260.10-0.350.35-0.750.0300.025-0.0350.20-0.301.50-2.00
3319039P30MSV6میکرو آلیاژ0.30-0.330.50-0.701.40-1.600.0250.065-0.090Max 0.25Max 0.06Max 0.170.08-0.140.400.010-0.0400.015-0.025N>= 0.010 ; 1.88<=Mneq<=1.98
3329040I~38CrV4میکرو آلیاژ0.35-0.420.15-0.350.50-0.800.0300.0300.70-1.10Max 0.10Max 0.400.10-0.200.15
3339041B606M36خوش تراش0.32-0.400.10-0.401.30-1.700.0350.150-0.2500.22-0.32
3349042JSUP12فنر0.51-0.591.20-1.600.60-0.900.0350.0350.60-0.900.30
3359043G35ChGSAفنر0.32-0.391.10-1.400.80-1.100.0250.0251.10-1.40Max 0.15Max 0.30Max 0.050.30Max 0.03W <=0.20
3369044I~50Cr2عملیات حرارتی پذیر0.45-0.550.20-0.300.75-0.900.0200.0200.55-0.70
3379045Iابزاری گرم کار0.42-500.17-0.320.50-0.800.0200.0100.80-1.100.20-0.301.3 – 1.80.10-0.18
3389046P27MnCr5عملیات حرارتی پذیر0.23-310.10-0.401.10-1.400.0300.025-0.0401.00-1.300.40.015-0.040Max 0.010
3399047B130M15سخت شونده سطحی0.12-0.180.10-0.401.10-1.500.0500.020-0.050
3409050Sزنگ نزنMax. 0.050.35-0.601.70-1.90Max. 0450.17-0.2217.0-18.52.5-2.811.5-12.5Max. 0.35N:0.10-0.14
3419052SX 6 CrNiS 18 9زنگ نزن0.04-0.080.35-0.600.50-0.80Max. 040Max. 0.02518.0-19.08.0-9.0Max. 0.35
3429054S~ 8 X 3 CrNiMo 27 5زنگ نزن~1.44600.050-0.0800.50-0.800.70-1.00Max. 030Max. 0.01525.8-271.4-1.65.0-5.5Max. 0.35Max. 0.035
No.IASCO sym.DIN  (~…) sym.گروه فولادیwerk stuff. No.%C%Si%Mn%P Max%S Max%Cr%Mo%Ni%V%Cu Max%Al%TiOthers
3439055Sزنگ نزنMax. 0.040.50-0.800.50-0.80Max. 025Max. 0.01522.5-24.02.5-3.026.5-28.02.8-3.2
3449056Sزنگ نزنMax. 0.02Max. 0.201.0-1.50Max. 020Max. 0.01516.50-17.506.0-6.515.5-16.51.2-1.6Max. 0.025N:0.13-0.18,Pb< 0.0015
3459057S ~ X 20 CrNiSi 25 4مقاوم به حرارت~1.48210.15-0.250.20-0.501.15-1.30Max. 030Max. 0.02524.0-26.03.5-4.5Max. 0.025
3469058Sمقاوم به حرارت0.35-0.450.20-0.400.50-0.70Max. 020Max. 0.01519.0-22.031.0-34.0Max. 0.750.40-0.600.50-0.70
3479059S~ X 15 CrNiSi 25 20مقاوم به حرارت~1.4841Max. 0.081.20-1.351.10-1.30Max. 030Max. 0.02524.5-26.019.0-20.5
3489095Iمقاوم به حرارت0.43-500.15-0.350.55-0.800.0300.010-0.035Max 0.40Max 0.10Max 0.400.35