فولاد خزر پیشرو

 

02167546

جدول وزنی ناودانی سبک و سنگین

جدول وزنی ناودانی سبک و سنگین

شرکت فولاد خزر پیشرو  تامین کننده ای قابل اطمینان برای انواع ناودانی بال شیب دار با کیفیت و خواص مکانیکی عالی در سایزهای متفاوت و با تلرانس های بسیار دقیق میباشد.

فرمول محاسبه جدول وزنی ناودانی سبک و سنگین به شرح زیر میباشد:

طول ناودانی (متر)× وزن اشتال هر شاخه ناودانی (کیلوگرم بر متر)